Федорів Ольга Євгенівна

Освіта:

У 2004 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка хіміко-біологічний факультет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія” та кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

                                                                                                                                  Наукова діяльність:

1 жовтня 2015р. захистила кандидатську дисертацію „Експериментальне дослідження характеру ізольованої і комбінованої дії наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження в організм” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України” у м. Києві за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (біологічні науки). Науковий керівник – проф. В.А. Кондратюк

                                                                                                                                        Наукові інтереси: 

Займається проблемами забруднення водойм важкими металами, зокрема свинцем у мікро- і наноформі, а також поверхнево-активними речовинами.

                                                                                                                         Наукові публікації:

Є автором та співавтором 11 наукових праць, із яких 9 – у фахових виданнях України, 2 – у закордонних періодичних виданнях. Автор та співавтор 47 наукових тез, які видані в матеріалах вітчизняних та міжнародних наукових з’їздів, конгресів та науково-практичних конференцій. Є співавтором 1 гігієнічного нормативу, 1 інформаційного листа, 1 галузевого нововведення та 4 патентів України на корисну модель.

Comments