Флекей Наталя Володимирівна

Освіта:

В 2004 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського. З грудня 2005 року по грудень 2008 року навчалась в очній аспірантурі на кафедрі загальної гігієни та екології. З грудня 2008 року працювала асистентом кафедри. В березні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію" у м. Київ. З лютого 2015 року працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології.

  Наукова діяльність:

Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації під керівництвом проф. В. А. Кондратюка на тему «Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію» працювала асистентом.

                                                                                                                        Наукові інтереси:

Займається дослідженням якості води, забруднення водойм шкідливими речовинами, зокрема важкими металами.       

     Наукові публікації :
Є співавтором близько 15 наукових статей та 30 тез.
Comments