Голка Неоніла Володимирівна

Освіта:

В 1968 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут і в цьому ж році поступила в аспірантуру на кафедрі загальної гігієни. У 1974 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Влияние смеси битума с минеральным наполнителем на организм белых крыс при ингаляционном воздействии". Брала участь у виконанні госпдоговірних тем, виконуючи методики по дослідженню загальної токсичності та алергенної дії досліджуваних речовин. З 1993 працює на посаді старшого викладача кафедри. З 2007 по 2010 рік працювала в Бережанському агротехнічному інституті, викладаючи основи екології та моніторинг довкілля.


Наукова діяльність:

В 1974 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню дії нафтового бітуму і мінеральних наповнювачів при виготовленні холодного асфальту на розвиток пневмоконіозів в натурних і експериментальних умовах


Наукові інтереси:

Відповідальна за розділ "Гігієна харчування", цікавиться проблемами генетично модифікованих організмів та проблемами антропогенного забруднення довкілля.

Наукові публікації:

За період роботи в університеті опублікувала біля 100 наукових праць. Є співавтором 5 патентів на винахід, 3 рацпропозицій.

Comments