Навчальна робота

Навчальна робота кафедри

На кафедрі загальної гігієни та екології навчаються студенти 3 та 6 курсів медичного факультету (Гігієна та екологія), студенти 2 курсу стоматологічного факультету (Гігієна та екологія), студенти 3 курсу стоматологічного факультету НТН (Гігієна та екологія), студенти 3 курсу фармацевтичного факультету (Гігієна у фармації), та студенти 1 курсу фармацевтичного факультету (Основи екології). Також на кафедрі навчаються студенти ННІ медсестринства: 2 курс (основи профілактичної медицини), 2 курс медсестри-бакалаври (основи профілактичної медицини) та 2 курс лаборанти-бакалаври (гігієна та екологія з гігієнічної експертизою) та 1 курс магістри (безпечний лікарняний простір).

Відповідно до навчальних програм вивчаються основні розділи гігієни та екології, які є основною профілактичною дисципліною, що об'єднує всі проблеми гiгiєнiчної науки i санітарної практики. На кафедрі викладається питання впливу чинників довкілля в умовах трудової дiяльностi, навчання, виховання та проживання на здоров'я людини. За останнi 5 рокiв видано 2 навчальних посiбники. За весь період співробітники кафедри є авторами і співавторами семи підручників та посібників.

Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. Для студентiв медичного та медсестринського факультетiв пiдготовленi до друку пiдручники та посiбники, вийшов лазерний навчальний компакт-диск.

Завідувач кафедри проф. Кашуба М. О. з студентами 6 курсу медичного факультету


Проф. Кондратюк В.А. з студентами 3 курсу медичного факультету


Доц. Крицька Г.А. на практичному занятті з студентами 3 курсу медичного факультету

Доц. Лотоцька О.В. проводить практичне заняття з іноземними студентами 3 курсу медичного факультету

Доц. Сопель О.М. на практичному занятті з іноземними студентами 3 курсу медичного факультету

Доц. Пашко К.О. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету

Доц. Флекей Н.В. на практичному занятті з студентами 3 курсу медичного факультету

Студенти 3 курсу факультету іноземних студентів виконують практичну роботу