Кондратюк Володимир Андрійович

Освіта:

В 1959 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту.

  Наукова діяльність:

В 1964 р. закінчив аспірантуру в Алма-Атинському медінституті, потім - асистент кафедри загальної гігієни Актюбинського медінституту. З 1966 по 1978 рік В.А. Кондратюк працює на кафедрі загальної гігієни ТДМІ асистентом, з 1978 р. - доцентом. В 1991 р., після захисту докторської дисертації (1990 р.), йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі загальної гігієни з екологією. В 1995 р. він обирається членом - кореспондентом, а в 2000 р. дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук. В 1995-1998, 2002 - 2004 рр. проф. В.А. Кондратюк - завідувач кафедри загальної гігієни та екології людини Тернопільського медичного інституту.

                                                                                                       Наукові інтереси:

Займається проблемами водопостачання населених місць, якості води, забруднення водойм шкідливими речовинами, зокрема важкими металами, поверхнево-активними речовинами та гігієнічним нормуванням шкідливих сполук у воді.

  Наукові публікації:

За період роботи в університеті опублікував близько 400 наукових праць. Отримав 5 патентів на винахід, 3 інформаційних  листи, близько 20 гігієнічних нормативів.

Comments