КОНДРАТЮК ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧВ 1959 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту за спеціальністю Санітарний лікар.

Кандидат медичних наук з 1964 року.

Кандидатська дисертація на тему: Санитарно-гигиеническая характеристика рек Чу и Талас и подземных вод их долин как источников питьевого водоснабженияза спеціальністю 14.00.07 – гігієна.

Вчене звання доцента присвоєно у 1980 році. 

Доктор медичних наук з 1990 року.

Докторська дисертація на тему: Гигиенические основы регламентации химического состава регенерированной питьевой воды для экипажей летательных аппаратовза спеціальністю 14.00.07 – гігієна.

Вчене звання професора присвоєно у 1991 році. 

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • проблеми водопостачання населених місць, якості води,
  • забруднення водойм шкідливими речовинами, зокрема важкими металами, поверхнево-активними речовинами;
  • гігієнічне нормування шкідливих сполук у воді.

За період роботи в університеті опублікував близько 400 наукових праць. Отримав 5 патентів на винахід, 3 інформаційних  листи, близько 20 гігієнічних нормативів.