Наукові публікації ас. Федорів О.Є.

1. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення в аерозолях частинок високого ступеня дисперсності / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Вісник наукових досліджень – 2011. – №1. – С. 87-89.

2. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення поглинутої дози аерозолю окремими ділянками органів дихання / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Медична інформатика та інженерія – 2011. – №2. – С. 56-59.

3. Кашуба М.О. Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів / М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Сучасні проблеми токсикології – 2013. – №1-2 (55). – С. 63-67.

4. Федорив О.Е. Влияние наночастиц свинца на состояние антиоксидантной защиты организма крыс на фоне употребления ими питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия / О.Е. Федорив, В.А. Кондратюк, Е.В. Лотоцкая // Лабораторная диагностика. Восточная Европа – 2013. – № 4 (08). – С. 80-88.

5. Кондратюк В.А., Федорив О.Е., Лотоцкая Е.В. Действие наночастиц свинца на фоне употребления питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия на организм экспериментальных животных / Федорив О.Е., Кондратюк В.А., Лотоцкая Е.В. // Здоровье и окружающая среда. Сборник научных трудов – 2013. – Минск – Выпуск 22. – С. 63-66.

6. Федорів О.Є. Дія ацетату свинцю на фоні питної води з вмістом стеаратів натрію та калію на процес перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин / О.Є. Федорів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2013. – № 2 – С. 202-207.

7. Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61-64.

8. Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112-116.

9. Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров’я – 2014. – №3 (70). – С. 34-38.

10. Кондратюк В.А. Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька // Вода: гігієна і екологія – 2015. – №3-4 (4). – С. 53-63.

11. Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров’я – 2016. – №3 (79). – С. 37-41.

12. Флекей Н.В. Гігієнічна оцінка розповсюдження кадмію в об’єктах довкілля м. Тернополя / Н.В. Флекей В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, Д.В. Козак, О.Л. Батура, О.М. Сопель, О.М. Смачило, І.В. Бенч, С.Р. Крутяк, О.Є. Федорів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Тернопіль: Укрмедкнига – 2010. – С. 131.

13. Федорів О.Є. До питань розробки нових гігієнічних методів дослідження наночастинок в аерозолях / О.Є. Федорів // Матеріали XV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига  2011. – С. 428.

14. Смачило О.М. Профілактика і лікування продуктами бджільництва в практиці сімейного лікаря / О.М. Смачило, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Б. Тиш, К.М. Стареправо, О.Є. Федорів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я»  2011. – С. 122.

15. Федорів О.Є. Вплив електростатичних полів на седиментаційну здатність аерозолів / О.Є. Федорів, М.О. Кашуба // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я»  2011. – С. 132.

16. Федорів О.Є. Нові методологічні підходи до визначення сорбційної здатності аерозолів органів дихання / О.Є.Федорів, М.О. Кашуба // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я»  2011 – С. 133.

17.  Федорів О.Є. Нові методологічні підходи до дослідження наночастинок у повітрі робочої зони / О.Є. Федорів, Н.В. Климчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини «Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року». – Тернопіль 2011р. – С. 172-173.

18. Кашуба М.О. Нові методи відбору токсичних наночастинок із навколишнього середовища для подальшого вивчення їх впливу на організм людини / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» – Медична хімія – 2011. – Том 13. – №4 (49) – С. 227.

19. Федорів Ольга. Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів / Ольга Федорів // Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 306.

20. Кашуба М.О. Особливості контамінації шкіри свинцем / М.О. Кашуба О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я»  2012, – С. 120.

21.  Лотоцька О.В. Оцінка якості води Дністра і його долини в межах Тернопільської області як фактора ризику / С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, В.О. Паничев, Л.А. Безрука, Р.Д. Когут, Б.Є. Марків, Л.Й. Блажкевич, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів // Матеріали XV з’їзду гігієністів України 20-21 вересня 2012 року – «Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії» – «Дукарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» – 2012. – С. 294-295.

22.  Федорів О.Є. Особливості поведінки піддослідних тварин при вживанні води з вмістом стеаратів натрію і калію / О.Є Федорів, В.В. Прохорчук, О.В. Лотоцька // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (дев’яті марзєєвські читання). – Випуск 13. – 16 квітня 2013р. – К.: 2013р. – С. 41-42.

23. Федорів Ольга Євгенівна. Поєднана дія наночастинок свинцю і стеаратів натрію та калію на активність СОД в організмі піддослідних тварин / О.Є. Федорів, Віталій Прохорчук // Матеріали XVII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 363.

24. Кондратюк В.А. Вплив води з різним вмістом аніонних поверхнево-активних речовин на мінеральний обмін в організмі піддослідних тварин / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Матеріали першої київської міжнародної наукової конференції «Наукові і методологічні основи медичної геології» 17-18 квітня 2013 року – С. 28.

25. Кондратюк В.А. Стан води в річці Серет в умовах кризової екологічної ситуації / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, В.О. Паничев, С.С. Дністрян, Г.А. Крицька, Б.Є. Марків, Л.А. Безрука, Є.С. Безрукий, Л.Й. Блажкевич, О.Т. Чайчук, Н.В. Сердюк, В.Б. Сивак, О.В. Сінгалевич, І.Є. Бай, О.Є. Федорів, А.М. Пришляк, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», 25-26 квітня 2013. – С. 82.

26. Кондратюк В.А. Поєднана дія наночастинок свинцю і стеаратів натрію та калію на організм в експерименті В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, В.В. Прохорчук // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 25-26 квітня 2013. – С. 83.

27. Лотоцька О.В. Стан імунної системи піддослідних щурів при вживанні питної води з різним вмістом стеарату калію / О.В. Лотоцька, О.Є. Федорів // Матеріали III Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю) 03-04 жовтня 2013 року, Тернопіль, Україна. – С. 30-31.

28. Гнатюк М.С. Морфометрія при оцінці структурних змін органів в санітарно-гігієнічних дослідженнях / М.С. Гнатюк, О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 25 квітня 2014. – С. 8-9.

29. Кондратюк В.А. Поєднана дія ацетату свинцю і стеаратів натрію і калію на організм в експерименті / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 25 квітня 2014. – С. 19.

30. Лотоцька О.В. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води Тернопільської області / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.А. Безрука, Р.Д. Когут, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, С.В. Лотоцька, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 25 квітня 2014. – С. 29.

31. Лотоцька О.В. Антропогенний вплив на якість води у малих річках Тернопільщини / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, В.В. Лотоцький, І.С. Іщук, В.Б. Сивак // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 25 квітня 2014. – С. 31.

32. Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на фоні вживання питної води різного складу на стан кісткового мозку / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 21 травня 2014 року. – С. 118.

33. Федорив О.Е. Влияние наночастиц свинца на функцию костного мозга подопытных животных / О.Е. Федорив, Е.В. Лотоцкая, В.А. Кондратюк // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов с международным участием «Окружающая среда и здоровье. Здоровая среда – здоровое наследие» 25-26 сентября 2014 года – Москва. – С. 495-497.

34. Федорів О.Є. Проблеми забруднення води наночастинками свинцю при наявності поверхнево активних речовин / О.Є. Федорів, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Крицька Г.А., Сопель О.М., Лотоцький В.В., Крицький Т.І. // Матеріали ХV Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств 16-18 жовтня 2014 року – Чернівці-Київ-Чікаго. – С. 389.

35. Заєць Т.А. Використання систем опалення, вентиляції та кондиціювання житлових будинків як гігієнічна проблема довкілля / Т.А. Заєць, М.І. Марущак, С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.О. Суслова, Н.Б. Бегош, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 23 квітня 2015. – С. 19-21.

36. Кондратюк В.А. Органолептичні властивості стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 23 квітня 2015. – С. 39-40.

37.  Кондратюк В.А. Вплив стеарату натрію на санітарний режим водойм / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 23 квітня 2015. – С. 40-41.

38. Прохорчук В.В. Зміни у мієлограмі білих щурів при введенні наночастинок свинцю на тлі вживання питної води зі стеаратами натрію та калію / В.В. Прохорчук, О.Є. Федорів, М.В. Слобода // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» 23 квітня 2015. – С. 75-76.

39. Прохорчук Віталій. Комбінована дія наночастинок свинцю на стан крові у щурів при вживанні питної води з стеаратами Віталій Прохорчук, Мар’яна Слобода, Ольга Федорів // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука 27-29 квітня 2015р. – Тернопіль, Укрмедкнига – С. 406.

40. Дністрян С.С. Моніторинг атмосферного повітря міст та інших населених пунктів / С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.Й. Блажкевич, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.Є. Копач, О.М. Юрчишин, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 46.

41. Копач О.Є. Вплив унітіолу на зміни в печінці на фоні введення в організм йонів міді та цинкупритравматичнійх хворобі / О.Є. Копач, О.І. Масник, Ю.В. Савчук, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, Н.В. Флекей, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» », присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 66-67.

42. Паничев В.О. Моніторинг базових показників стану навколишнього середовища та здоров’я дітей у навчальних закладах тернопільської області / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, М.П. Дручковська, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.Є Копач, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 79.

43. Паничев В.О. Наслідки аварії чорнобильської АЕС на Тернопільщині / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, С.Є. Ясіновська, Л.А Безрука, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 80.

44. Паничев В.О. Якість води централізованого водопостачання населення Тернопільської області / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Х.І. Черномиз, Л.Й. Блажкевич, Л.А.Безрука, О.Є. Федорів, В.Б.Сивак, О.Й Гурський // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 81.

45. Паничев В.О. Водно-нітратна небезпека на Тернопільщині / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, В.А. Кондатюк, Г.А. Крицька, Є.С. Безрукий, В.Б. Сивак, О.Й. Гурський, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 83.

46. Паничев В.О. Моніторинг повітряно-температурного режиму в загальноосвітніх закладах області / В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.Є. Копач, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.М. Сопель // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 85.

47. Пашко К.О. Проблеми сортування побутового сміття у Тернополі / К.О. Пашко, О.М. Сопель, О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 88.

48. Федорів О.Є. Вплив свинцю у мікро- та наноформі на стан периферичної крові білих щурів / О.Є. Федорів, О. І. Масняк, А. Петрук, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, Т.І. Крицький, Н.В. Флекей, О.Є. Копач // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 103.

49. Флекей Н.В. Вплив кадмію на активність СОД крові білих щурів на тлі вживання питної води з різними концентраціями іонів натрію / Н.В. Флекей, А. М. Петрук, Ю.В. Савчук, В.А. Кондратюк, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька, П.П. Флекей, О.Є. Копач, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 104.

50. Дементьєв Ю.Г. Моніторингові дослідження якості питної води із джерел водопостачання з високим вмістом нітратів / Ю.Г.Дементьєв, Л.Й. Блажкевич, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» (27-28 квітня 2017 року). – С. 81-82.

51. Дементьєв Ю.Г. Проблемні правові питання водопостачання дітей до 3 років водою з завищеним вмістом нітратів / Ю.Г. Дементьєв, Л.Й. Блажкевич, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» (27-28 квітня 2017 року). – С. 82-83.

52. Дементьєв Ю.Г. Аналіз якості харчування в навчально-виховних закладах Тернопільської області / Ю.Г. Дементьєв, О.М. Гаврилюк, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» (27-28 квітня 2017 року). – С. 84-85.

53. Копач О.Є. Гемодинамічні порушення печінки при механічній травмі тяжкого ступеня на тлі хронічної інтоксикації солями міді та цинку / О.Є. Копач, О.В. Лотоцька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, Н.В. Голка, О.М. Смачило, К.О. Пашко, О.М. Сопель // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» (27-28 квітня 2017 року). – С. 101-102.

54. Лотоцька О.В. Стан централізованного водопостачання в Тернопільській області / О.В. Лотоцька, В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, О.Є. Копач, К.О. Пашко // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я (27-28 квітня 2017 року). – С. 106-107.

55. Сопель О.М. Аналіз стану атмосферного повітря у Тернопільській області за 10 років / О.М. Сопель, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Є. Копач, О.М Смачило, О.Є. Федорів // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я (27-28 квітня 2017 року). – С. 136-137.

56. Федорів О.Є. Вплив ацетату свинцю у поєднанні із стеаратами на печінку / О.Є.Федорів, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей, О.Є. Копач, В.А. Конратюк, М.О. Кашуба, О.М. Сопель, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я (27-28 квітня 2017 року). – С. 147-148.

57. Флекей Н.В. Кадмій як фактор антропогенного забруднення довкілля / Н.В. Флекей, П.П. Флекей, О.Є. Копач, О.Є. Федорів, О.М. Смачило, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я (27-28 квітня 2017 року). – С. 154-155.

58. Кашуба М.О. Значення матеріально-технічного забезпечення навального процесу при вивченні гігієни та екології / М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, Н.В. Флекей, Н.В. Голка, О.Є. Копач, О.Є. Федорів, О.М Смачило // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 18-19 травня 2017 року». – Том 2. – С. 59.

Comments