Наукові публікації ас. Копач О.Є.

1. Копач О. Є. Особливості гемодинамічних порушень печінки в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку / О. Є. Копач // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 110–113

2. Копач О. Є. Антиоксидантно-прооксидантний баланс при скелетній травмі різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку / О. Є. Копач, І. М. Гарасимів // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2013. – № 4. – С. 137–141

3. Kopach O. E. Effect of salts of copper and zinc on dynamics cytolytic process in mechanical trauma varying severity / О. Е. Kopach, А. А. Gudyma // Journal of Health Sciences. – 2013. – № 3 (10). – Р. 225–232

4. Копач Л. Є. Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості / Л. Є. Копач, А. А. Гудима, І. М. Гарасимів // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1 (65). – С. 32–35.

5. Копач О. Є. Вплив хронічної інтоксикації солями міді і цинку на рівень ендогенної інтоксикації в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості / О. Є. Копач // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 89–91

6. Копач О.Є.   Морфологічні зміни тканин печінки при моделюванні тяжкої травми на фоні отруєння солями міді і цинку    / О. Є. Копач // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 103-105

7. Копач О.Є. Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року/О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Г.А. Крицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. – 2015. - № 3. – С. 41-43

8. Копач О. Є. Роль надлишку йонів міді і цинку в патогенезі механічної травми різної тяжкості / О. Є. Копач, А. А. Гудима // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 118–119.

9. Копач О. Є. Антиоксидантно-прооксидантний баланс в динаміці скелетної травми на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку/ О. Є. Копач // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 253.  

10. Копач О. Динаміка індексу маси тіла в умовах механічної травми різного ступеня тяжкості в умовах хронічної інтоксикації солями міді і цинку / О. Копач // XVII міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 239.

11. Копач О. Є.  Морфологічні зміни тканин печінки при травмах різного ступеня на фоні хронічного отруєння солями міді і цинку / О. Є. Копач // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 117–118.

12. Копач О. Є. Вплив тяжкої травми на структурні порушення печінки в умовах надлишку надходження в організм йонів міді і цинку / О. Є. Копач // XIІІ-е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции, 19-20 июня 2014 г. – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2014. – С. 133–134.

13. Копач О.Є. Вплив солей міді та цинку на динаміку цитолітичних процесів механічної травми різного ступеня тяжкості /О. Є. Копач,О .М. Юрчишин // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -2014. - № 2. –С. 243.

14. Копач О.Є. Морфологічні змінитканин печінки при моделюванні тяжкої травми на фоні хронічного отруєння солями міді і цинку / О. Є. Копач,А. А. Гудима  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. -2014. - № 2. –С. 242.

15. Копач О.Є. Соматична та інфекційна захворюваність дитячого населення м. Тернопіль за 2014 рік. / Є.С. Безрукий, Т.Ю. Мандрик, В.В. Ящик, О.А. Паламар, Н.Я. Гуска, А.О. Поліщук, О.В. Лучка, О.М. Сопель, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В.Лотоцька, Г.А. Крицька, О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Н.В. Голка, І.С. Іщук // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 3 -4.

16. Копач О.Є. Гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря в Тернопільській області / О.Й. Гурський, О.М. Сопель, О.Л. Бенцал, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.М. Юрчишин, Н.В. Флекей, О.Є. Копач, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 12.

17. Копач О.Є. Вплив йонів міді та цинку на печінку при механічній травмі різної тяжкості / О.Є. Копач, А.А. Гудима, О.М. Юрчишин, Г.А. Крицька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 41.

18. Копач О.Є. Шляхи вирішення проблеми забруднення повітря в м. Тернополі / В.О. Паничев, О.Й. Гурський, О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, С.В. Лотоцька, К.О. Пашко, Н.В. Голка, Н.В. Флекей,О.М. Юрчишин, О.М. Смачило, О.Є. Копач // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 62.

19. Копач О.Є. Проблема сибірки на тернопільщині в сучасних умовах / В.О. Паничев, Н.В. Цяпа, М.М. Павельєва, Н.І. Годована, І.В. Кулачковська, С.В. Маціпура, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.М. Юрчишин, Н.В. Флекей, О.Є. Копач, І.С. Іщук // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 63.

20. Копач О.Є. Проблеми утилізації твердих побутових відходів у Тернополі / К.О. Пашко, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.М. Юрчишин, Н.В. Флекей, О.Є. Копач, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 67.

21. Копач О.Є. Стан антиоксидантної системи у білих щурів при введенні кадмію на тлі вживання питної води з різними концентраціями іонів натрію / Н.В. Флекей, П.П. Флекей, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 91.

22. Копач О.Є. Моніторинг атмосферного повітря міст та інших населених пунктів / С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.Й. Блажевська, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.Є. Копач, О.М. Юрчишин, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 46

23. Копач О.Є. Вплив унітіолу на зміни в печінці на фоні введення в організм йонів міді та цинку при травматичній хворобі / О.Є. Копач, О.І.Масник, Ю.В. Савчук, Т.І. Крицький, Г.А.Крицька, К.О. Пашко, Н.В. Флекей, О.Є. Федорів // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 66

24. Копач О.Є. Моніторинг базових показників стану навколишнього середовища та здоровя дітей у навчальних закладах Тернопільської області /В.О. Паничев, С.С. Дністрян, М.П. Дручковська, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.Є. Копач, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 79

25. Копач О.Є. Наслідки аварії Чорнобильської АЕС на Тернопільщині / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, С.Є. Ясіновська, л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 80

26. Копач О.Є. Моніторинг повітряно-температурного режиму в загальноосвітніх закладах області / В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, О.Є. Копач, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.М. Сопель // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 85

27. Копач О.Є. Проблеми сортування побутового сміття у Тернополі / К.О. Пашко, О.М. Сопель, О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.В. Флекей  // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 88

28. Копач О.Є. Вплив свинцю у мікро- та наноформі на стан периферичної крові білих щурів / О.Є. Федорів, О.І. Масняк, А.Петрук, В.А.Кондратюк, Г.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, Т.І. Крицький, Н.В. Флекей, О.Є. Копач // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 103

29. Копач О.Є. Вплив кадмію на активність СОД крові білих щурів на тлі вживання питної води з різними концентраціями іонів натрію / Н.В. Флекей А.М. Петрук, Ю.В. Савчук, В.А. Кондратюк, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька, П.П. Флекей, О.Є. Копач, О.Є. Федорів // Довкілля і здоров'я: : підсумкова наук.-практ. конф., 22-23 квітня 2016 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 104

Comments