Наукові публікації ас. Юрчишин О.М.

1.           Грицай О. М. Догляд за хворими після гістеректомії / О.М. Грицай // ІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (13 – 15 квітня 1999 р., м. Тернопіль) – С. 342.

2.           Грицай О. М. Вплив цілорічних занять з фізичного виховання на загальну витривалість студенток спеціальної медичної групи / О.М. Грицай // Тези доповідей 63 студентської наукової конференції. Львів.-2002. С.- 67-68.

3.           Грицай О.М. Вплив дозованих фізичних навантажень на фізичну підготовленість студенток медичних груп із захворюванням серцево-судинної системи / О.М. Грицай // Тези доповідей 64-ї студентської наукової конференції. – Львів – 2003. - С.138-139.

4.           Юрчишин О.М. Деякі сучасні аспекти лікування хворих на гострі кишкові інфекції / О.М. Юрчишин // Програма 67-ї  студентської наукової конференції “Досягнення сучасної медицини“. - Львів - 2006.

5.           Вадзюк С.Н.. Функціональний стан автономної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Ексериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. - № 3. – С. 34-40. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та інструментальне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).

6.           Вадзюк С.Н.. Фізичний розвиток дітей у йододефіцитному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 2. – С. 19-21. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та антропометричне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).

7.           Юрчишин О.М. Деякі особливості харчування у дітей з різним рівнем забезпечення йодом / О.М. Юрчишин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 156-158.

8.           Вадзюк С.Н.. Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів в йододефіцитнному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 44-46. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та психологічне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).

9.           Вадзюк С.Н. Захворюваність дітей молодшого шкільного віку в Тернопільській економічній школі / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин, Ю.Я.Явний // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» (24-25 квітня 2009р., м.Тернопіль. – С.18-21. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела виписку з медичних карток обстежених дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала тези до друку. Співавтори відкорегував обговорення результатів та висновків та зробили презентацію доповіді).

10.      Юрчишин О. Адаптація молодших школярів Тернопільської економічної школи до навчальних навантажень // ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (13 – 15 квітня 2010 р., м. Тернопіль) – С. 342.

11.      Вадзюк С.Н Психологічна готовність дітей до навчання в школі / С.Н. Вадзюк, О.М.Юрчишин // Матеріали 2 Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка (19-21 квітня 2010р., м. Київ. – С.56-57. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела тестування дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала тези до друку. Співавтор відкорегував обговорення результатів та висновків).

12.      Вадзюк С.Н. Поширеність гострих респіраторних захворювань у дітей молодшого шкільного віку протягом навчального року у Тернопільській економічній школі / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин, О.М. Славич, Г.М. Сарахман // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» (20-21 квітня 2010р., м.Тернопіль. – С.14. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела виписку з журналу по ГРВІ обстежених дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала тези до друку. Співавтор відкорегував обговорення результатів та висновків та зробили презентацію доповіді).

13.      Вадзюк С.Н. Психологічні особливості у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом / С.Н. Вадзюк, О.М.Юрчишин, О.М. Славич, Г.М. Сарахман // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» (17 червня 2010 року, м. Тернопіль). – С.125. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела тестування дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала тези до друку. Співавтор відкорегував обговорення результатів та висновків та зробили презентацію доповіді).

14.      Юрчишин О.М. Вплив йодного дефіциту на фізичний розвиток у дітей молодшого шкільного віку / О.М.Юрчишин, С.Н. Вадзюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» (27 квітня 2011р., м.Тернопіль). – С.147. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та обстежила дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала тези до друку. Співавтор відкорегував обговорення результатів та висновків).

15.      Юрчишин О. Варіабельність ритму серця у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом протягом року // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (27 – 29 квітня 2011 р., м. Тернопіль) – С. 284.

16.      Юрчишин О.М. Успішність дітей молодшого шкільного віку в йододефіцитному регіоні // 2 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 290-річчю з дня народження Г.С.Сковороди (7 квітня 2012 року, м.Харків) – С.348-349.

17.      Вадзюк С.Н., Бегош Н.Б., Юрчишин О.М. Особливості функціонального стану органа зору в учнів молодшого шкільного // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» (20-21 квітня 2012р., м.Тернопіль) – С. 99.

18.      Вадзюк С.Н., Юрчишин О.М, Бегош Н.Б. Особливості адаптаційних                          можливостей серцево-судинної системи у дітей з йододефіцитом// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» (25-26 квітня 2013р., м.Тернопіль) – С. 24

19.       Стан автономної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з дефіцитом йоду / О.М. Юрчишин, С. Н. Вадзюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров'я» (24-25 квітня 2014 р., м. Тернопіль) – С. 18-21.

20.       Структурно-функціональна гетерогенність гепатоцитів після резекції різних об’ємів печінки /  Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Юрчишин О.М.    // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. –  С. 156-158.

21.        Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у дітей з йододефіцитом / Юрчишин Оксана, Татарчук Людмила // 18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (27 – 29 квітня 2014 р., м. Тернопіль) – С. 284.

22.      Особливості ремоделювання гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при резекції печінки / Татарчук Людмила, Юрчишин Оксана // 18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (27 – 29 квітня 2014 р., м. Тернопіль) – С. 284.

23.      Вадзюк С.Н., Юрчишин О.М. Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні // 19 зїзд Українського товариства ім. П.Г. Костюка (26-29 травня 2014 р., м. Львів) // Фізіологічний журнал

24.      Юрчишин О.М. Пристосування дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитнному регіоні / О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 44-46.

Comments