Наукові публікації доц. Флекей Н.В.

1. Флекей Н.В., Кондратюк В.А. Санітарно- токсична характеристика хлориду кадмію // Гігієна населених місць.-К., 2007.- Вип. 49.- С. 174-177.

2. Флекей Н.В. Перекисне окислення ліпідів в організмі піддослідних  тварин під впливом субтоксичних доз кадмію на фоні вживання питної води з різними концентраціями натрію // Довкілля і здоров’я.-2008.- № 1.-С.13-15

3. Кондратюк В.А., Кубант Р.М., Лотоцька О.В., Флекей Н.В. Антропогенне забруднення довкілля кадмієм і вплив його на організм ссавців // Гігієна населених місць.-К., 2006.- Вип. 47.- С.97-104.

4. Лотоцький В.В., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Флекей Н. В. Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводний обмін в організмі білих щурів // Вісник наукових досліджень.- ТДМУ „Укрмедкнига” Тернопіль- 2008 .- Вип.1.- С.80-83.

5. Галицька- Хархаліс О.Я., Герасимюк І.Є.,Флекей Н.В.Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі // Вісник наукових досліджень.-2012.-№3.-С.91-93

6. Стахурська І.О., Пришляк А.М.,Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В.,Флекей Н.В. Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.409-415.

7. Гнатюк М.С.,Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В.,Ясіновський О.Б.,Татарчук Л.В.,Крицька Г.А.,Лотоцький В.В., Флекей Н.В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.323-326.

8. Н.В. Флекей Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію. Медична та клінічна хімія.,с.84, 2(63) том 17, 2015 р.

9. Н.В. Флекей Вивчення токсичності натрію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого санітарно-токсикологічного досліду. Вісник наукових досліджень.,с. 106, 2(79),2015 р.

10. Н.В. Флекей Вивчення токсичного впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду. Здобутки клінічної і експериментальної медицини.,с. 129,1(22), 2015 р.

11. А.В. Гантімуров., О.Я. Галицька- Хархаліс., Н.В. Флекей Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти. Медична освіта.,с. 29,1(65), 2015 р.

Comments