Наукові публікації доц. Крицької Г.А.

1.     Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / Гнатюк М. С., Кондратюк В. А.,  Крицька Г.А. та ін. //  Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.323-326.

2.     Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації / Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Крицька Г.А. та ін. // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. -  2012. – Вип. 60. – С. 109-114.

3.     Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька та ін. // Інфекційні хвороби. №1. – 2010. – С.67-69.

4. Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання / М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька та ін. // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2013.– Випуск 61.– С. 351-356.

5. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення вмісту у наночастинок свинцю в аерозолях. М.О. Кашуба, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька // Вісник наукових досліджень – 2013. – №3. – с. 111-114.

6. Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року / О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Г.А. Крицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України - №3. - 2015 р.

7. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання / Кондратюк В. А., Лотоцька О.В., Крицька Г.А., Панічев В.О. // Вода: гігієна і екологія, – 2013. – випуск 3-4. - с. 33-46.
Comments