Наукові публікації доц. Лотоцької О.В.

1.                     Організація самостійної позааудиторної роботи при вивченні розділу гігієни харчування  / [Бойчук Б.Р., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали конференції, Тернопіль. – Укрмедкнига, 2001. – С. 55 – 56. 

2.                     Проблеми водопостачання на Тернопільщині / [Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Марків Б.Є., Паничев В.О.] – Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції. Вип. 4. Київ. – 2002. – С. 36-37.

3.                     Кондратюк В.А. Гігієнічний моніторинг впливу полігону твердих побутових покидьок на якість підземних вод / Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Паничев В.О. // Інформаційні технології у гігієні та медичній екології: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (17-18 грудня 2002 р.). – Київ. – 2002. – С. 61-64.

4.                     Лотоцька О.В. Антропогенне забруднення води солями натрію та калію й їх вплив на здоров’я споживачів / Лотоцька О.В., Лотоцький В.В. // Довкілля і здоров’я. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 березня 2003 р.). Тернопіль, “Укрмедкнига”. – 2003. - С. 95 – 96.

5.                     Кондратюк В.А. Проблеми антропогенного забруднення підземних вод м. Тернополя / Кондратюк В.А., Паничев В.О., Лотоцька О.В. // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” ( до 120–річчя з дня народження академіка О.М. Марзеєва). // Збірка тез доповідей. Випуск 5. – Київ. – 2003. – С. 90.

6.                     Кондратюк В.А. Гігієнічна оцінка солей калію як джерел забруднення довкілля / Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Лотоцький В.В. // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (до 120 – річчя з дня народження академіка О.М. Марзеєва). Збірка тез доповідей. Випуск 5. – Київ. – 2003. – С. 104-105.

7.                     Кондратюк В.А. Обледеніння доріг: як з ним боротися ? / Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Лотоцький В.В. // Екологічний вісник – 2003 - № 3 - 4 – С. 30.

8.                     Всеукраїнська науково-практична конференція “Довкілля і здоров’я в Тернопільській  медичній академії [Мисула І.Р., Кондратюк В.А., Вадзюк С.Н.,  Лотоцька О.В.] Медична освіта – 2003. - № 2 – С. 41 – 44.

9.                     Забруднення довкілля ксенобіотиками – небезпека для здоров’я населення [Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // З’їзд лікарських товариств. Українські медичні вісті. – 2003. – Т.5, № 1(63). – С. 229.

10.                 Токсиколого-гігієнічна оцінка натрію як джерела забруднення довкілля [Кондратюк В.А., Лотоцький В.В., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2003. – № 1(1). – С. 145.

11.                Лотоцька О. Вплив іонів натрію і калію на окисно-відновні процеси в організмі піддослідних тварин / Лотоцька О., Лотоцький В. // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених – Тернопіль – 2001. – С. 164.

12.                 Лотоцька О.В. Вплив води з різними концентраціями калію на обмін його в організмі споживачів / Лотоцька О.В., Лотоцький В. В., Кондратюк В.А. // Гігієнічні проблеми півдня України. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річному ювілею кафедри загальної гігієни Одеського державного медичного університету (1903-2003) – Одеса. – 2003. – С. 198 – 200.

13.                 Прокопов В.О. Вплив сульфату калію на процеси самоочищення води / Прокопов В.О., Лотоцька О.В., Гунько Л.М. // Гігієна населених місць. Випуск 41. – К., 2003.- С. 107- 110.(фахове видання)

14.                 Сучасні проблеми водопостачання населення в Тернопільській області [Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Лотоцька О.В. та ін. ]. – //  Гігієна населених місць. Випуск 42. – К., 2003.- С. 85 - 88.

15.                 Проблеми прискореного обґрунтування гранично допустимих концентрацій хімічних забруднювачів води [Кондратюк В.А., Гнатюк М.С., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003.- № 2(2). – С. 39 – 41. фахове видання)

16.                Формування якості підземних вод в умовах антропогенного забруднення ґрунту [Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Колосок Л.П. та ін. ]. – //  Гігієнічна наука та практика на рубежі століть.  Матеріали XIV з’їзду гігієністів України (19-21 травня 2004 року). Дніпропетровськ, Арт-прес. – 2004. – С. 135 – 138.

17.                Проблеми централізованого водопостачання сільського населення в Тернопільській області [Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В. та ін.]. – // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть.  Матеріали XIV з’їзду гігієністів України (19-21 травня 2004 року). Дніпропетровськ, Арт-прес. – 2004. – С. 140 – 141.

18.                 Лотоцька О.В. Хлорид натрію як фактор антропогенного забруднення води і його гігієнічне значення / О.В. Лотоцька // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть.  Матеріали XIV з’їзду гігієністів України (19-21 травня 2004 року). Дніпропетровськ, Арт-прес. – 2004. - 135 с.

19.                 Лотоцька О.В. Санітарно-токсикологічна характеристика сульфату калію / О.В. Лотоцькі, М.С.  Гнатюк // // Довкілля і здоров'я. – 2004. - № 2 (29) - С. 12-15.(фахове видання)

20.                Лотоцька О.В. Вплив питної води з різними концентраціями калію на рівень ендотоксикозу в організмі споживачів // Гігієна населених місць. Випуск 43. – К., 2004.- С. 140- 145.(фахове видання)

21.                 Лотоцька О.В. Вплив питної води з різними концентраціями калію на активність перекисного окислення ліпідів  в організмі споживачів / О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць. Випуск 44. – К., 2004.- С. 75-78.фахове видання)

22.                Вплив калію на білковий обмін в експерименті на лабораторних щурах  [Кондратюк В.А.,  Лотоцька О.В., Гунько Л.М. та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2004. -№ 1. - С. 38-41. фахове видання)

23.                 Порівняльна гігієнічна оцінка деяких розвантажувальних дієт та нетрадиційних видів харчування [Голка Н.В., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали XLVIІІ підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2005. –Т., Укрмедкнига.– С. 16 - 17.

24.                Позааудиторна робота студентів при вивченні загальної гігієни [Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Козак Д.В., Крицька Г.А.] – // Матеріали науково-методичної конференції “Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”, 5-6 квітня 2004 р. – Т., Укрмедкнига  - 2004. – с. 75-77.

25.                Частота ортопедичної патології у школярів м. Тернополя та гігієнічні принципи її профілактики [Кашуба М.О., Голка Н.В., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей„ – Т., Укрмедкнига. – 2005. – с. 55-57.

26.                Питна вода як можливий фактор інфекційних захворювань населення // [Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей„ – Т., Укрмедкнига. – 2005. – с. 66-68.

27.                Аналіз та проблеми профілактики ВІЛ-інфекції на Тернопіллі [Крицька Г.А., Козак Д.В., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей„ – Т., Укрмедкнига. – 2005. – с. 73-74.

28.                [Лотоцька О.В., Когут Р.Д., Сопель О.М. та ін. ]. – // Вплив медико-соціальних чинників на стан здоров’я дітей на Тернопіллі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей„ – Т., Укрмедкнига. – 2005. – с. 79 - 81.

29.                Лотоцька О.В. Вплив питної води з різними концентраціями  натрію на активність перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів / О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць. Випуск 45. – К., 2005.- С. 96 – 100.                                      (фахове видання)

30.                Вплив чинників довкілля на стан здоров’я дітей [Дністрян С.С., Козак Д.В., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я „ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с. 33.

31.                [Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників середовища на виникнення і протікання захворювань у дітей [Козак Д.В., Когут Р.Д., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я „ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с.40.

32.                Забруднення довкілля важкими металами і їх вплив на здоров’я людини [Кондратюк В.А., Флекей Н.В., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с.42.

33.                Вплив екологічної ситуації в Тернопільській області на стан здоров’я дітей [О.В. Лотоцька, С.С. Дністрян, Р.Д. Когут та ін. ]. – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с.44.

34.                Лотоцький В.В. Вплив питної води з різними комбінаціями іонів натрію і калію на трансаміназну активність в організмі споживачів / В.В. Лотоцький, О.В.Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с.45.

35.                Порівняння частоти інфікованості хворих на хронічні бронхіти вірусом гепатиту В із захворюваністю на вірусні гепатити В і С серед жителів м. Тернополя [Н.І Рега, В.А. Кондратюк, Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с. 60.

36.                 Порушення утворення оксиду азоту при отруєнні блідою поганкою // О.М. Сопель, Г.Р. Козир, О.В. Лотоцькa та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ – Т., Укрмедкнига. – 2006. – с. 69.

37.                Антропогенне забруднення довкілля кадмієм і вплив його на організм ссавців [Кондратюк В.А., Кубант Р.М., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2006. – Вип. 47. –  С. 97 - 104. (фахове видання)

38.                Профілактика негативного впливу питної води з різними концентраціями натрію на здоров’я споживачів / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька та ін. ]. – // Медико-соціальні проблеми дитячого віку.: Всеукраїнська наук.-практ. конф.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. –   с. 67 - 69.

39.                Забруднення навколишнього середовища викидами автотранспорту в Тернополі / В.А. Кондратюк, В.О. Паничев, О.В. Лотоцька [та ін.] // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. –  с. 29 - 30.

40.                Проблеми водовідведення в не каналізованих частинах міста / В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька [та ін.] // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. –  с. 46 - 47.

41.                Лотоцький В.В. Показники перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів під впливом питної води з різними концентраціями натрію і в комбінації з калієм. / В.В. Лотоцький, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2007. – Вип. 50. –  С. 65 – 69 фахове видання)

42.                Шляхи підвищення практичної направленості викладання гігієни у ВМ(Ф)НЗ / М.О.Кашуба, К.О. Пашко, О.В. Лотоцька [та ін.] // Медична освіта. – 2007. - № 3. – с. 108. (фахове видання)

43.                Проблеми здоров’я і харчування дітей в організованих колективах / В.А. Кондратюк, В.О. Паничев, О.В. Лотоцька [та ін.] // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – с. 49.

44.                Вплив інноваційних педагогічних технологій на показники здоров’я дитячого населення в школах міста Тернополя / В.О. Паничев, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька [та ін.] // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. –с. 66.

45.                Сопель О.М. Роль метаболітів оксиду азоту в патогенезі аманіта-фаллоїдинової інтоксикаці / О.М. Сопель, В.В. Сопель, О.В. Лотоцька, Г.А. Козир // Медична хімія – 2007 - .№ 4. -  с. 44 - 46. (фахове видання)

46.                Використання гіпо-гіпермагнітного поля в лікуванні кардіологічних хворих / О.М. Смачило, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – с. 83.

47.                Шляхи підвищення практичної направленості викладання гігієни у ВМ(Ф)НЗ / М.О.Кашуба, К.О.Пашко, О.В. Лотоцька [та ін.]  // Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисципліну вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах.:  Всеукраїнська наук.-практ. конф., 15-16  листопада 2007  р. : матеріали конференції. - Медична освіта – 2007. - № 3. – С.108 (фахове видання)

48.                Кашуба М.О. Профілактична медицина в медсестринстві / М.О.Кашуба, О.В.Лотоцька, О.М.Сопель // Медсестринство. - 2008. - № 1. – с. 33-35.

49.                Лотоцький В.В.Вплив питної води з різними концентраціями та комбінаціями  іонів натрію і калію на стан атиоксидантної системи піддослідних тварин / В.В. Лотоцький, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2008 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – с. 58 .

50.                Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводневий обмін в організмі білих щурів [В. В. Лотоцький, В. А. Кондратюк, Лотоцька О.В. та ін.] – // Вісник наукових досліджень – 2008. – № 1. – С. 41–43. (фахове видання)

51.                Особливості практично-орієнтованого викладання загальної гігієни на англійській мові у студентів – іноземців / М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель та ін.] // Медична освіта. – 2008. - № 2. – С. 30-32. (фахове видання)

52.                Лотоцький В. В. Показники перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів під впливом питної води з різними концентраціями натрію і в комбінації з калієм / В. В. Лотоцький, В. А. Кондратюк, О. В. Лотоцька // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип. 50. – С. 65–69. Фахове видання.

53.                Вплив хімічного складу питної води на токсичність кадмію // В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька [та ін.] // Зб. тез доповідей ХІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств (25-28 вересня 2008 р.) м. Івано-Франківськ. – С. 493.

54.                Флекей Н.В. Дія питної води з різними комбінаціями іонів натрію і кадмію на функцію печінки / Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2008. – Вип. 51. – С. 111 – 115. Фахове видання.

55.                Профілактика комбінованої дії кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію / Кондратюк, В. А.; Прокопов, В. О.; Флекей, Н. В.; Лотоцька, О. В.; Лотоцький, В. В. (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 140-2008. Вип. 5, Гігієна навколишнього середовища).

56.                Проблеми профілактики наркоманії у студентів медиків / Смачило О.М., Лотоцька О.В., Крицька Г.А., Сопель О.М. // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 26 березня 2009р.: К.: Ательє «Поліграфічний комплекс», 2009.– С. 37-38.

57.                Актуальні проблеми попередження ксенофобських тенденцій у студентів-медиків [Крицька Г.А., Лотоцька О.В., Кондратюк В.А. та ін.] // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 26 березня 2009 р.: К.: Ательє «Поліграфічний комплекс», 2009.– С. 37-38.

58.                Кондратюк В.А. Комбінована дія натрію і кадмію в умовах гострого санітарно-токсикологічного експерименту / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. Випуск 53. – К., 2009. – С. 81-86. Фахове видання.

59.                Флекей Н.В. Дія питної води з різними комбінаціями іонів натрію і кадмію на функцію печінки / Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька  // Гігієна населених місць випуск. Випуск 54. – К., 2009. – С. 111-115. Фахове видання.

60.                 Розвиток сучасних методів оцінювання рівня знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної гігієни та екології  [Пашко К.О.; Кашуба М.О.; Лотоцька О.В. та ін.] // Мед. освіта. - 2009. - N 2. - С. 100-101. (фахове видання)

61.                Лотоцький В.В. Зміни білкового обміну у тварин при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію і калію і їх комбінаціями / Лотоцький В.В., Лотоцька О.В // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009 р. – С. 63-64.

62.                СНІД – медико-соціальна проблема з якою ми живемо [Крицька Г.А., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009 р. – С.58-59.

63.                Аналіз інвазованості гельмінтозами населення м. Тернополя [Смачило О.М., Паничев В.О., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009р. – С.108-109.

64.                Оцінка показників захворюваності вірусними гепатитами населення м. Тернополя [Смачило О.М., Паничев В.О., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009 р. – С.106-108.

65.                Аналіз захворюваності на туберкульоз органів дихання у м. Тернополя. [Сопель О.М., Кашуба M.О., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009 р. – С.108-109.

66.                Реєстрація найвищих показників захворюваності на грип та ГРВІ в епідсезон [Флекей Н.В., Кондратюк В.А,  Лотоцька О.В. та ін.] – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009 р. – С.121-122.

67.                Вплив чинників навколишнього середовища на гендерну різницю тривалості життя [Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін.] – // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2009 р. – С.41-42.

68.                Водопостачання населення Тернополя – актуальна санітарно-гігієнічна проблема [Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига.– 2009 р. – С.55-56.

69.                Медико-гігієнічна оцінка стану здоровя школярів м.Тернополя [О.В. Лотоцька, В.О. Паничев, М.О.Кашуба та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. –  2009р. – C. 64.

70.                 Лотоцька О.В. Місце профілактичної медицини і системі реформування медсестринства в Україні / О.В. Лотоцька // Медсестринство. –  № 1. 2009, С.43-44.

71.                Лотоцька О.В. Порівняльна токсикологійна характеристика деяких сполук натрію / О.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2010. – с.73

72.                 [В.А.Кондратюк, В.О. Паничев, Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2010. – с.56.

73.                Гігієнічна оцінка поверхневих водойм Тернопільщини [О.М. Смачило, М.О.Кашуба, Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2010. –  C. 116.

74.                Забруднення атмосферного повітря  чадним газом у місцях дорожніх розв’язок а Тернополі [Кондратюк В.А., Паничев В.О., Лотоцька О.В. та ін.]// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Довкілля і здоров’я» – Т., Укрмедкнига. – 2010. –  с. 146.

75.                Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій
[Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Лотоцька О.В. та ін.]// Інфекційні хвороби - N 1. -  2010. - С.67-69.(фахове видання)

76.                Впровадження Z-системи викладання практичних навичок на кафедрі фізіології / Вадзюк С.Н., Волкова Н.М., Лотоцька О.В. та ін.]// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю „Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ „Укрмедкнига”, 2010. – С. 118.

77.                 Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій [В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Лотоцька О.В. та ін.]// Інфекційні хвороби. No 1. - 2010. – С.67-69. (фахове видання)

78.                Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета В.М., Бойчук Б.Р. та ін. / За ред. В.А. Кондратюка – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 592 с. (Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, протокол № 4 від 18.10.2002 р.) Підручник.

79.               Kozak D.V., Sopel O.N., Lototska O.V. General hygiene and ecology: Text-book // Ternopil: TSMU, Ukrmedknyga, 2008. – 248 p. (Лист Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти № 23-01-9/35 від 21.05.2008 р.) Посібник.

80.                Лотоцька О.В. Bивчення комбінованої дії кадмію і натрію хлоридів в умовах підгострого санітарно-токсикологічного досліду / О.В. Лотоцька В.А. Кондратюк, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. Bипуск 55. 2010. – С. 86-89. фахове видання

81.                Дія хлориду кадмію на вікові особливості ремоделювання артерій міокарда [Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін. ] 

 Гігієна населених місць. Bипуск 56. 2010. – С. 100-104. фахове видання

82.                 Кондратюк В.А. Комбінована дія натрію і кадмію в умовах гострого санітарно-токсикологічного експерименту / В.А. Кондратюк,  О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей // Довкілля і здоров’я. – № 1. – 2010. – С. 26 -29. (фахове видання)

83.                Проблеми водопостачання в Тернопільській області / Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Безрука Л.А., Блажкевич Л.Й. // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції " Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України "15–16 вересня 2011 р. Випуск 11. – м. Київ, 2011. - С.46.

84.                Водні ресурси Тернопілля  / Вадзюк С.Н., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Крицька Г.А. // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 квітня 2011 р.- Київ, 2011. – т.1 . – С. 385-387.

85.                Удосконалення проведення практичних занять на кафедрі гігієни та екології ТДМУ імені І.Я. Горбачовського [К. О. Пашко, М О. Кашуба, О.В. Лотоцькa та ін.] – // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференціїНові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації 12-13 травня 2011 р. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – С. 125.

86.                Лотоцька О.В. Токсичність калію в органічній сполуці / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Гунько Л.М.  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції /– Тернопіль. - “УКРМЕДКНИГА” – 2011 - C. 146

87.                Гігієнічна оцінка хімічного та амінокислотного складу зразків шкіри свині та доцільності її застосування в якості біологічно активної добавки [Гуда Н.В., Голка Н.В., Лотоцька О.В. та ін.] Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції – Тернопіль. - “УКРМЕДКНИГА” – 2011 -C. 126-127.

88.                Лотоцька О.В. Вплив різних концентрацій  калію стеарату на кров піддослідних щурів / О.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. – 2011. - С.75.

89.                Проблеми виявлення і ліквідації отрутохімікатів в Тернопільській області / [Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. – 2011.- С.24.                                                                                                                                                                                                                                                         90.                Проблеми очистки стічних вод в Тернопільській області / [Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.25.

91.                Значення санітарно-бактеріологічних досліджень для оцінки забруднень об’єктів довкілля [Дубровська А.М., Дідух С.Я., Лотоцька О.В., та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.27.

92.                Аналіз впливу довкілля на стан інфекційної захворюваності у Тернопільській області / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.36.

93.                Організація харчування дітей в школах Тернопільської області [Кашуба М.О., Дністрян С.С., Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.37.

94.                Вплив забрудненого атмосферного повітря на стан здоров’я населення [Д.В. Козак, М.О.Кашуба, Т Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. -  С.48.

95.                Санітарні проблеми організації і утримання полігонів твердих побутових покидьок [Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Лотоцька О.В. та ін.] // // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. -  С.57.

96.                Стан децентралізованого водопостачання в долині ріки Дністер на Тернопільщині [В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, Лотоцька О.В. та ін.] //  Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. -  С.58.

97.                Основні причини погіршення якості питної води в Борщівському районі Тернопільської області [В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, Лотоцька О.В. та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. -  С.59.

98.                Якість питної води і соматична захворюваність населення / В.А.Кондратюк, О.В. Лотоцька, М. В. Слобода та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. - 2011. - С.62.

99.                Лотоцька О.В. Вплив різних концентрацій калію стеарату на кров піддослідних щурів / О.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига.- 2011. - С.75.

100.           Профілактика і лікування продуктами бджільництва в практиці сімейного лікаря / О.М. Смачило, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Б. Тиш, К.М. Стареправо, О.Є Федорів // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига.- 2011. - С.122.

101.           Порівняльна характеристика отруєнь блідою поганкою на території України / О.М. Сопель, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка, І.Б. Юхим // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига. – 2011. - С.123.

102.           Лотоцька О.В., Кондратюк В.А. Вплив аніонних поверхнево-активних речовин на мінеральний обмін в організмі ссавців // Актуальні проблеми транспортної медицини № 4, 2011 (фахове видання з імпакт фактором)

103.           Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію на органолептичні властивості води  / О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін.. -  2011. – Вип. 57. – С. 97-101. (фахове видання)

104.           Кондратюк В.А. Санітарно-токсикологічна оцінка стеарату калію за результатами білкового обміну в експерименті / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. -  2011. – Вип. 58. – С. 107-111. (фахове видання)

105.           Якість питної води в джерелах децентралiзованого водопостачання в  Тернопільському районі  / Безрукий Є.С., Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Безрука Л.А.// Матеріали наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль.  – Укрмедкнига.- 2012. - С. 92.

106.           Проблеми організації та утримання місць збору та утилізації покидьок у Тернопільському районі / Безрукий Є.С., Кондратюк В.А., Безрука Л.А., Лотоцька О.В., Крицька Г.А.// Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.93.

107.           Гігієнічні аспекти забруднення водойм м. Тернополя / Кондратюк В.А., Паничев А.О., Лотоцька О.В.,  Поцалуйко А.В., Чайкіна Г.В., Гурський О.Й., Баран Г.І., Калинюк В.Р., Сердюк Н.В., Голка Н.В., Флекей Н.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.127.

108.           Санітарно-гігієнічна оцінка якості води в річці Дністер в межах Тернопільської області / Лотоцька О.В., Безрука Л.А., Блажкевич Л.Й. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 135.

109.           Харчування і хвороби органів травлення у школярів / Б.Є. Марків, Р.Д. Когут, В.А.Кондратюк, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.137.

110.           Соціально-екологічні чинники і стан здоров’я дітей / Б.Є. Марків, Р.Д.Когут, В.А.Кондратюк, М.О. Кашуба, Л.А. Безрука, О.В.Лотоцька, О.М.Сопель , Н.В.Флекей // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.138.

111.           Організоване харчування дітей у загальноосвітніх школах міста Тернополя / Паничев А.О., Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Лотоцька О.В., Поцалуйко А.В., Мандрик Т.Ю., КрицькаГ.А., Козак Д.В., Сопель О.М., Смачило О.М., Лотоцький В.В.// Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.151.

112.           Самостійне харчування дітей у школах міста Тернополя / Паничев А.О., Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Козак Д.В., Крицька Г.А., Поцалуйко А.В., Чайкіна Г.В., Гурський О.Й., Баран Г.І., Калинюк В.Р., Пришляк А.М., Флекей Н.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 152.

113.           Контроль за показниками безпеки та якості харчових продуктів в процесі їх виготовлення та реалізції / Паничев В.О.,  Поліщук А.О., Кондратюк В.А., Пелешок Т.М., Поліщук І.В., Поцалуйко А.В., Крицька Г.А., Лотоцька О.В., Смачило О.М., Флекей Н.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.153.

114.           Носійство патогенного стафілококу серед декретованого  населення в м. Тернополі / Паничев В.О., Кондратюк В.А., Козяр Б.Є., Дмитришак О.В., Босюк  Л.А., Маціпура С.В., Сердюк Н.В., Лотоцька О.В., Сопель О.М.  // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.154.

115.           Особливості епідпроцесу  краснухи в м. Тернополі / Паничев В.О., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. Маціпура С.В., Ільницька У.В., Пришляк А.М., Дубровська А.М., Флешей Н. В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.155.

116.           Контроль безпеки та якості харчових продукті / Паничев В.О., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Пелешок Т.М. Поліщук І.В., Поцілуйко А.В.,Пашко К.О.,Сопель О.М., Козак Д.В., Голка Н.В., Лотоцький В.В., Флекей Н.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С.156.

117.           О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк Вивчення трансаміназної активності в організмі білих щурів при впливі стеарату натрію в умовах підгострого експерименту XII-е чтения им. В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конфереции (23-24 мая 2012 года) – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2012. – 151 с. (тези).

118.           Лотоцька О.В., Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Пашко К.О., Крицька Г.А., Козак Д.В., Сопель О.М., Голка Н.В., Смачило О.М., Флекей Н.В. Розвиток комунікативної компетентності у студента при вивченні основної профілактичної дисципліни – гігієни // Мовна комунікація: наука, культура, медицина. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 28.

119.           Лотоцька О. В. Мінеральний обмін в організмі піддослідних тварин при вживанні питної води з різними концентраціями фосфору / О. В. Лотоцька // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2012. - № 1. - С. 84-86 (фахове видання)

120.            Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Паничев В.О., Безрука Л.А., Когут Р.Д., Марків Б.Є., Блажкевич Л.Й., Крицька Г.А., Федорів О.Є. Оцінка якості води Дністра і його долини в межах Тернопільської області як фактора ризику / Матеріали XV з’їзду гігієністів України 20-21 вересня 2012 року – «Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії» – «Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» – 2012. – С. 294-295.

121.           Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію на стан антиоксидантної системи піддослідних щурів / О.В. Лотоцька, О.М. Сопель // Конференція «Здобутки експериментальної мед» 2012 р. c.191

122.           Лотоцька О.В. Вплив питної води з різними концентраціями міді на стан антиоксидантної системи піддослідних тварин / О.В. Лотоцька // Медична хімія. – 2012. –№ 1(50). Т.14 -  С. 73-76. (фахове видання)

123.           Гігієна і профілактична медицина. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету / за редакцією Надворного М.М., Ласткова Д.О. – Одеса: Прес-кур’єр, 2011. – 208 с. (навчальний посібник)

124.           Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію на білковоутворюючу функцію в організмі піддослідних тварин / О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін.. -  2012. – Вип. 59. – С. 87-91. (фахове видання)

125.           Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Паничев В.О., Крицька Г.А., Марків Б.Є., Безрука Л.А., Брик М.Б., Блажкевич Л.Й., Чайчук О.Т., Сердюк Н.В., Сінгалевич О.В., Бай І.Є., Батіг М.Я. // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. -  2012. – Вип. 60. – С. 109-114. (фахове видання)

126.           Лотоцька О.В. Вплив питної води з різним вмістом стеарату калію в комбінації з марганцем на перекисне окиснення ліпідів в організмі щурів. XII-е чтение В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конфереии (23-24 мая 2013 года) – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2013. – 151 с. (тези)

127.           Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Федорів О.Є. Вплив води з різним вмістом аніонних поверхнево-активних речовин на мінеральний обмін в організмі піддослідних тварин // Матеріали першої київської міжнародної наукової конференції «Наукові і методологічні основи медичної геології» 17- 18 квітня 2013 року.(доповідь)

128.           Участь у Міжнародній конференцій «Цілі збалансованого розвитку для України» 18–19 червня 2013 року (м. Київ) .(доповідь)

129.           Федорів О.Є., Прохорчук В.В., Лотоцька О.В. Особливості поведінки піддослідних тварни при вживанні води з вмістом стеаратів натрію і калію / Матеріали науково-практичної конференції «актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (дев’яті марзєєвські читання). – Випуск 13. – 16 квітня 2013р. – К.: 2013р. – С. 41-42.(тези)

130.           Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Паничев В.О., Дністрян С.С., Крицька Г.А., Марків Б.Є., Безрука Л.А., Безрукий Є.С., Блажкевич Л.Й., Чайчук О.Т., Сердюк Н.В., Сивак В.Б., Сінгалевич О.В., Бай І.Є., Федорів О.Є., Пришляк А.М., Флекей Н.В. Стан води в річці Серет В умовах кризової екологічної ситуації / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», 25-26 квітня 2013, С. 82.

131.           Безрукий Є.С., Поліщук А.О., Кашуба М.О.,.Кондратюк В.А, Поцалуйко А.В., Баран Г.І., Поліщук І.В., Лучка О.В, Лотоцька О.В. Голка Н.В., Сопель О.М., Флекей Н.В., Смачило О.М. Вміст нітратів у харчових продуктах  / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», 25-26 квітня 2013, С. 11.

132.           Когут Р. Д, Кондратюк В. А., Безрука Л. А., Дручковська М. П., Дементьєв Ю. Г., Лотоцька О. В., Сопель О. М., Крицька Г. А Якісне харчування – запорука здоров’я дітей / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», 25-26 квітня 2013, С. 78.

133.           Кондратюк В. А., Лотоцька О.В. Вплив монометілового ефіру діетеленгліколя на обмін білку в організмі білих щурів // Вода: гігієна та екологія . – 2013. - № 1(1). – С. 70-76.

134.            Лотоцька О.В., Федорів О.Є. Стан імуної системи піддослідних щурів при вживанні питної води з різним вмістом стеарату калію / Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю), 3-4 жовтня 2013, м. Тернопіль. – Тернопіль: „Укрмедкнига” – С. 30-31.

135.            Федорив О.Е., Кондратюк В.А., Лотоцкая Е.В. Влияние наночастиц свинца на состояние антиоксидантной защиты организма крыс на фоне употребления ими питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия // «Лабораторная диагностика. Восточная Европа». – № 4 (08). – 2013. – С. 80-88. (Білорусія) видання з імпакт фактором)

136.           Лотоцька О.В. Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист в організмі піддослідних тварин під впливом субтоксичних доз мідді на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію / О.В. Лотоцька // Актуальні проблеми транспортної медицини. - № 3 (33). -  2013. – С. 139-145. (фахове видання з імпакт фактором)

137.           Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання

138.           М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Л.В. Татарчук, О.Б. Ясіновський, В.В. Лотоцький, Г.А. Крицька // Гігієна населених місць.-2013.-Випуск 61.- c.351-356.(фахове видання)

139.           Кондратюк В.А., Федорив О.Е., Лотоцкая Е.В. Действие наночастиц свинца на фоне употребления питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия на организм экспериментальных животных // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / Респ. науч.-практ. центр гигиены; гл. ред. Г.Е. Косяченко. – Минск, 2013. – Вып. 22. – С. 63-66.( Білорусія) видання)

140.           Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61-64.(фахове видання)

141.           Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112-116. ???? (фахове видання)

142.           Лотоцька О.В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький // Гігієна населених місць – 2013. – № 62. – С. 81-86. (фахове видання)

143.           Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання // ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ГА Крицька, В.О. Паничев  / Вода: гігієна та екологія – 2013. – № 3-4 (1) – С. 33-46. (фахове видання)

144.           Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію // М.С. Гнатюк, Т.І. Гаргула, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька / Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 3 (66). – С.13-16.

145.           Гонський Я. Музей-садиба академіка І.Я. Горбачевського // Ярослав Гонський, Олена Лотоцька / Збірник праць: том 8. Музеї Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім.. Шевченка / відп. ред. М. Андрейчин, ред. тому Е. Бистрицька. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – С. 163-170.

146.           Бондаренко Ю.І., Гонський Я.І., Лотоцька О.В. Іван Горбачевський – український вчений світової слави // Ю.І. Бондаренко, Я.І. Гонський, О.В.  Лотоцька / Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15–16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С. 1-3.

147.            Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на фоні вживання питної води різного складу на стан кісткового мозку / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В.  Лотоцька / Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції «Здобутки  клінічної та експериментальної медицини»: матеріали підсумкової наук.-практ. конф. (Тернопіль, 21 травн. 2014 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 117.

148.           Бондаренко Ю.І. Іван Горбачевський – український вчений світової слави // Ю.І. Бондаренко, Я.І. Гонський, О.В.  Лотоцька / Медична освіта. – 2014. - № 2. – С. 6-8. фахове видання)

149.           Актуальні питання оцінки системи НАССР на підприємствах харчової промисловості / Безрукий С.С.. Кондратюк В.А.. Лотоцька О.В., Паламар О.А., Поліщук А.О., Климчук Н.В., Мандрик Т.Ю., Луцька О.В., Крицька Г.А., Флекей Н.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. –  С. 4.

150.           Морфометрія при оцінці структурних змін органів в санітарно-гігієнічних дослідженнях / Гнатюк М.С., Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. –  С. 8-9.

151.           Ефективність затримки пилових частинок органами дихання при різних способах дихання / Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Сопель О.М. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 14.

152.           Особливості поведінки аерозолів у дихальних шляхах / Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Сопель О.М., Лотоцька О.В., Трубіцин С.О. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 15.

153.           Кількість та ваговий склад пилу, що затримується в в органах дихання при його інгаляції / Кашуба М.О., Сопель О.М., Крицька Г.А., Лотоцька О.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 17.

154.           Поєднана дія ацетату свинцю і стеаратів натрію і калію на організм в експерименті / Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Федорів О.Є., Лотоцька О.В.  // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 19.

155.           Епідеміологічна ситуація щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу на Тернопільщині / Крицька Г.А., Носко В.Л., Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Пашко К.О., Ярема О.М. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 24-25.

156.           Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води Тернопільської області / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Безрука Л.А., Когут Р.Д., Крицька Г.А., Пашко К.О., Сопель О.М., Лотоцька С.В., Федорів О.Є. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 29.

157.           Роль раціонального харчування у формуванні здоров’я школярів / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Сопель О.М., Сивак В.Б. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. –  С. 30.

158.           Антропогенний вплив на якість води у малих річках Тернопільщини / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Крицька Г.А., Сопель О.М., Лотоцький В.В., Іщук І.С., Сивак В.Б. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. –  С. 31.

159.           Аналіз випадків отруєнь грибами у Тернопільській області  / Сопель О.М., Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Лотоцька О.В., Пашко К.О., Голка Н.В., Смачило О.М., Флекей Н.В. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 61-62 .

160.           Проблеми забруднення води наночастинками свинцю при наявності поверхнево-активних речовин / Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцька О.В., Крицька Г.А., Сопель О.М., Лотоцький В.В.. Крицький Т.І. // Збірник матеріалів ХУ конгресу СФУЛТ: матеріали конгресу (Чернівці, 16-18 жовт. 2014 р.) / Чернівці-Київ-Чікаго, 2014. – С. 389.

161.           Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні споживання води / Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцька О.В. // Довкілля та здоров’я № 3 (70), 2014. – С. 34-38. (фахове видання)

162.           Лотоцька О. В. Особливості перекисного окиснення ліпідів та стан антиоксидантного захисту в організмі піддослідних тварин при вживанні питної води з різним вмістом стеарату калію в комбінації з кадмієм / О. В. Лотоцька // Гігієна населених місць. - 2014. - Вип. 63. - С. 93-97 (фахове видання)

163.           Лотоцька О. В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О. В. Лотоцька, В. А. Кондратюк, В. В. Лотоцький // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 62. - С. 81-86.(фахове видання)

164.           . Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / Стахурська І.О., Пришляк А.М., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- C.409-415. (фахове видання)

165.           Гнатюк М. С., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В., Крицька Г.А., Лотоцький В. В., Флекей Н. В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.323-326.(фахове видання)

166.           Інформаційний лист „Профілактика комбінованої дії наночастинок свинцю та ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратами натрію і калію” \ В. А Кондратюк, В. О Прокопов., О. В. Лотоцька, О. Є.Федорів // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 418 – К.: „Укрмедпатентінформ” 2014. – 6с. – (МОЗ України).

167.           Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер / О. В. Лотоцька, В. А. Кондратюк, Г. А. Крицька, В. В. Лотоцький // Вода: гигиена и экология № 1-4(2), 2014. С.16-22. фахове видання

168.           Соматична та інфекційна захворюваність дитячого населення м. Тернополя за  2014 рік / Є. С. Безрукий, Т. Ю. Мандрик, В. В. Ящик, О. А. Паламар, Н. Я. Гуска, А. О.  Поліщук, О. В. Лучка, О. М. Сопель, М. О. Кашуба, В. А. Кондратюк, О. В. Лотоцька, Г. А. Крицька, О. М. Юрчишин, О. Є. Копач, Н. В. Голка, І. С. Іщук // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 3 с.

169.           Гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря в Тернопільській області / О. Й. Гурський, О. М. Сопель, О. Л. Бенцал, М. О. Кашуба, В. А. Кондратюк, О. В. Лотоцька, Г. А. Крицька, К. О. Пашко, О. М. Юрчишин, Н. В. Флекей, О. Є. Копач, Н.В. Голка, О. М. Смачило // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 12 с.

170.           Шляхи вирішення проблем забруднення повітря в м. Тернополі / В. О. Паничев, О. Й. Гурський, О. В. Лотоцька, В. А. Кондратюк, М. О. Кашуба, О. М. Сопель, Г. А. Крицька, С. В. Лотоцька, К. О. Пашко, Н. В. Голка, Н. В. Флекей, О. М. Юрчишин, О. М. Смачило, О. Є. Копач  // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 62 с.

171.           Проблема сибірки на Тернопільщині в сучасних умовах / В. О. Паничев, Н. В. Цяпа, М. М. Павельєва, Н. І. Годована, І. В. Кулачковська, С. В. Маціпура, О. В. Лотоцька, О. М. Сопель, Г. А. Крицька,О. М. Юрчишин, Н. В. Флекей, О. Є. Копач, І. С. Іщук // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 63 с.

172.           Результати епідрозслідування спалаху сальмонельозу у Тернопільській області / В. О. Паничев, Н. В. Цяпа, М. М. Павельєва, Н. І. Годована, І. В. Кулачковська, С. В. Маціпура, Н. І. Годована, О. Я. Білинська, Ю. Г. Дементьєв,Т. Б. Барна, С. Є. Ясіновська, О. М. Сопель, М. О. Кашуба, В. А. Кондратюк, О. В. Лотоцька, Г. А. Крицька, І. С. Іщук // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 65 с.

173.           Проблеми утилізації твердих побутових відходів у Тернополі / К. О. Пашко, О. В. Лотоцька, О. М. Сопель, Г. А. Крицька, О. М. Юрчишин, Н. В. Флекей, О. Є. Копач, Н. В. Голка, О. М. Смачило // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 67 с.

174.           Органолептичні властивості стеараті натрію і калію / В. А. Кондратюк, О. Є. Федорів, О. В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 38 с.

175.           Вплив стеарату натрію на санітарний режим водойм / В. А. Кондратюк, О. Є. Федорів, О. В. Лотоцька, О. М. Сопель // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 40 с.

176.           Вплив йонів міді та цинку на печінку при механічній травмі різної тяжкості / О. Є. Копач, А. А. Гудима, О. М. Юрчишин, Г. А. Крицька, В. А. Кондратюк, М. О. Кашуба, О. М. Сопель, О. В. Лотоцька, К. О. Пашко, Н. В. Голка, Н. В. Флекей, О. М. Смачило // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 41 с.

177.           Лотоцькa О. В. Вплив питної води з різним вмістом стеарату калію в комбінації з марганцем на перекисне окислення ліпідів / О. В. Лотоцька, В. В. Лотоцький Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 50 с

178.           Лотоцька О.В.Синдром ендогенної інтоксикації в організмі щурів при вживанні питної води з різним вмістом стеарату натрію в комбінації з кадмієм / Лотоцька О.В. // Бюллетень XIV чтений им. В.В. Подвысоцкого 27 – 28 мая 2015 г. – С.130-131.

179.           Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію в комбінації з кадмієм на стан перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин / О. В. Лотоцька, В. В. Лотоцький, О. П. Бугель // Journal of Education, Health and Sport – 2015. – Vol 5. – С.117-124.

180.           Кондратюк В.А. Санітарно-гігієнічні проблеми малих річок на Тернопільщині на прикладі річки Коропець / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька О.В. // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції. Вип. 15. Київ. – 2015. – С. 24-25.

181.           Гігієнічна оцінка якості води відкритих водойм м. Тернополя / Г.І. Баран, О.В. Нападій, Н.С. Яроцька, О.В. Лучка, А.О. Поліщук, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 30.

182.           Моніторинг досліджень навколишнього середовища в дитячих закладах на Тернопільщині / Є.С. Безрукий, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, О.М. Гаврилюк, О. Блажкевич, О.М. Смачило, О.М. Сопель, Н.В.Флекей, Н.В. Голка // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 32.

183.           Паничев В.О. Наслідки аварії чорнобильської АЕС на Тернопільщині / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, С.Є. Ясіновська, Л.А Безрука, Г.А. Крицька, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.В. Флекей // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 80.

184.           Паничев В.О. Якість води централізованого водопостачання населення Тернопільської області / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Х.І. Черномиз, Л.Й. Блажкевич, Л.А.Безрука, О.Є. Федорів, В.Б.Сивак, О.Й Гурський // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 81.

185.           Паничев В.О. Водно-нітратна небезпека на Тернопільщині / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, В.А. Кондатюк, Г.А. Крицька, Є.С. Безрукий, В.Б. Сивак, О.Й. Гурський, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 83.

186.           Порівняльний вплив стеаратів натрію і калію на організм білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, І.В. Карп’юк, В.В. Лотоцький, О.М. Сопель, Н.В. Голка, К.О. Пашко // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 71.

187.           Вплив питної води з різним вмістом стеарату натрію в комбінації з важкими металами на печінку піддослідних тварин / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.В. Сопель, В.В. Лотоцький, С.В. Кучер // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 72.

188.           Шумовий фон в населених місцях Тернопільщини / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, С.Є. Ясіновська, Л.А. Безрука, О.М. Сопель, О.М. Смачило // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 82.

189.           Про виконання заходів з охорони поверхневих водойм на території Тернопільської області / В.О. Паничев, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Х.І. Черномиз, Л.Й. Блажкевич, Л.А. Безрука, О.Й. Гурський, В.Б. Сивак // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 84.

190.           Залежність стану здоров’я людини від її ендемічної екологічної ніші / Н.Б. Кравець, І.В. Карп’юк, О.В. Сопель, О.В. Лотоцька// Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 67

191.           Аналіз рівнів електромагнітних полів об’єктів РТО у тернопільській області / С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, С.Є. Ясіновська, Л.А. Безрука, О.М. Сопель, О.В. Лотоцька, К.О. Пашко // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 45.

192.           Гігієнічна оцінка радіоактивного забруднення у Тернопільській області / С.С. Дністрян, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, С.Є., Ясіновська, Л.А. Безрука // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016 року). – С. 44.

193.           Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за пероральним надходженням до організму  / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоровя, 2016, № 3. С. 37-41. фахове видання

194.           Медична академія № 9 (362) від 16 травня 2014 року  «Завітайте до музею – садиба академіка І.Я Горбачевського»

195.           Медична академія № 15 (368) від 9 серпня 2015 р.  «Пливе у даль віків замріяний Дністер..» Кондратюк В.А. , Лотоцька О.В.

196.           Медична академія № 7 (408) від 9 квітня 2016 року  «Потреба у воді значна» Кондратюк В.А. , Лотоцька О.В.

197.           Патент на корисну модель №73431 «Спосіб бальнеотерапії» від 25.09.2012. Номер заявки u 2012 02330, дата подання заявки 27.02.2012, дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.09.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 25.09.2012, Бюл. №18.

198.            Патент на корисну модель № 69801. Спосіб контролю якості води / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцький В.В., Лотоцька С.В. Номер заявки u 2014 00903, дата подання заявки 31.01.2014, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.06.2014, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.06.2014, Бюл. №11.

199.           Патент на корисну модель № 69801. Спосіб контролю якості води / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцький В.В., Лотоцька С.В. Номер заявки u 2014 00903, дата подання заявки 31.01.2014, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.06.2014, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.06.2014, Бюл. №11.

Comments