Наукові публікації доц. Пашка К.О.

1. І. Р. Мисула, А. Г. Шульгай, К. О. Пашко, І. М. Кліщ Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському Державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського /Медична освіта, №1. 2012 -с. 102-107

2. Л. С. Бабінець, О. М. Сопель, К. О. Пашко Аналіз чинників розвитку наукового потенціалу в Тернопільському Державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського /Медична освіта, №1.  2012 -с. 124-127

3. К. О. Пашко, O. І. Острівка, С. І. Яворська У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового iнституту фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iм. М. П. Скакуна / Медична освіта, №1. 2012 -с. 127-131

4. Проблеми утилізації твердих побутових відходів у Тернополі / К. О. Пашко, О. В., Лотоцька, О. М., Сопель та ін. // Довкілля і здоров’я: Збірник матеріалів науково - практичної конференції, Тернопіль 23 квітня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига» 67 с.

5. Крицька Г.А., Носко В.Л. Пашко К.О. та ін.  Епідеміологічна ситуація щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу на Тернопільщині / Крицька Г.А., Носко В.Л. Пашко К.О. та ін.  // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 24-25.
Comments