Наукові публікації ас. Гунько Л.М.

1. Прокопов В.О. Вплив сульфату калію на процеси самоочищення води / Прокопов В.О., Лотоцька О.В., Гунько Л.М. // Гігієна населених місць. Випуск 41. – К., 2003.- С. 107- 110.

2. Вплив калію на білковий обмін в експерименті на лабораторних щурах [Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Гунько Л.М. та ін.] – // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2004. -№ 1. - С. 38-41.

3. Лотоцька О.В. Токсичність калію в органічній сполуці / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Гунько Л.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції / – Тернопіль. - “УКРМЕДКНИГА” – 2011. - C. 146.