Вас вітає кафедра

загальної гігієни та екології


"МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІЙ"

М. І. Пирогов

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. О.М. Сопель, доц. К.О. Пашко, проф. М.О. Кашуба, проф. В.А. Конратюк, доц. Г.А. Крицька, стоять: доц. О.Є. Копач, доц. Н.В. Флекей, ст. лаб. Н.І. Бронецька, ст. лаб. Л.М. Гунько, ас. О.М. Смачило, ст. викл. Н.В. Голка, ас. О.Є. Федорів, доц. О.В. Лотоцька (2017 рік).

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 1 асистент,  2 старших лаборанти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: