Вас вітає кафедра

загальної гігієни та екології

"МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІЙ"

М. І. Пирогов

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. О.М. Сопель, доц. К.О. Пашко, проф. М.О. Кашуба, проф. В.А. Конратюк, доц. Г.А. Крицька,

стоять: доц. О.Є. Копач, доц. Н.В. Флекей, ст. лаб. Н.І. Бронецька, ст. лаб. Л.М. Гунько, ас. О.М. Смачило, ст. викл. Н.В. Голка, ас. О.Є. Федорів, доц. О.В. Лотоцька (2017 рік).


Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач, 5 асистентів, 2 старших лаборанти, 1 аспірант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Гігієна та екологія”;
 • “Гігієна у фармації”;
 • “Охорона праці в галузі”;
 • “Гігієна з основами екології”;
 • “Гігієна у фармації та екологія”;
 • “Основи охорони праці”;
 • "Військова гігієна";
 • "Навколишнє середовище і здоровя"
 • "Промоція здоровя"

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • “медицина” (ІІ-ІІІ, IV курси);
 • “лікувальна справа” (VI курс);
 • “стоматологія” (ІІ курс, ІІІ курси);
 • “фармація” (ІІ курс);
 • “сестринська справа” (І курс);
 • “парамедик” (І курс).
 • громадське здоровя (І курс)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.