Вас вітає кафедра

загальної гігієни та екології


"МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІЙ"

М. І. Пирогов

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. О.М. Сопель, доц. К.О. Пашко, проф. М.О. Кашуба, проф. В.А. Конратюк, доц. Г.А. Крицька, стоять: доц. О.Є. Копач, доц. Н.В. Флекей, ст. лаб. Н.І. Бронецька, ст. лаб. Л.М. Гунько, ас. О.М. Смачило, ст. викл. Н.В. Голка, ас. О.Є. Федорів, доц. О.В. Лотоцька (2017 рік).

Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент, 2 старших лаборанти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Гігієна та екологія”;

 • “Гігієна у фармації та екологія”;

 • "Військова гігієна";

 • "Гігієна та професійна патологія";

 • "Навколишнє середовище і здоровя";

 • "Промоція здоровя";

 • "Актуальні питання індивідуальної та громадської гігієни та профілактики";

 • "Моніторинг і профілактика здоровя";

 • "Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації в сфері ГЗ";

 • "Основи екології та профілактичної медицини";

 • "Сучасні проблеми екології людини"

 • "Харчування і здоровя".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • “медицина” (ІІ-ІІІ, IV курси);

 • “лікувальна справа” (VI курс);

 • “стоматологія” (ІІ курс, ІІІ курси);

 • “фармація” (ІІ курс);

 • “сестринська справа” (І, IV курси);

 • “парамедик” (І курс).

 • "громадське здоровя" (І, ІІ курси).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.