Вас вітає кафедра

загальної гігієни та екології






"МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІЙ"

М. І. Пирогов

Колектив кафедри (зліва направо): доц. Г.А. Крицька, доц. О.Є. Копач, ст. лаб. Л.М. Гунько, доц. Н.А. Мельник, доц. Н.В. Флекей, проф. М.О. Кашуба, проф. О.В. Лотоцька, доц. К.О. Пашко, ас. О.М. Смачило, доц. О.Є. Федорів, ст. лаб. Н.І. Бронецька, асп. М.В. Данчишин (2023 рік).

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 1 асистент,  2 старших лаборанти, 2 аспіранти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: