Вас вітає кафедра

загальної гігієни та екології

"МАЙБУТНЄ НАЛЕЖИТЬ МЕДИЦИНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІЙ"

М. І. Пирогов

Зліва направо: ас. Гунько Л.М., ас. Федорів О.Є., доц. Флекей Н.В., ст. викл. Голка Н.В., проф. Конратюк В.А., доц. Пашко К.О., доц. Сопель О.М., доц. Крицька Г.А., проф. Кашуба М.О., доц. Лотоцька О.В., ас. Копач О.Є., ас. Смачило О.М.

Штат кафедри: 2 професори, 5 доцентів, 6 асистентів, 1 старший викладач, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

§ “Гігієна та екологія”;

§ “Гігієна у фармації”;

§ “Охорона праці в галузі”;

§ “Гігієна з основами екології”;

§ “Гігієна у фармації та екологія”

§ “Основи охорони праці”.

На кафедрі навчаються студенти:

§ медичного факультету ;

§ стоматологічного факультету ;

§ фармацевтичного факультету ;

§ факультету іноземних студентів;

§ ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

§ “медицина” (ІІ-ІІІ курси);

§ “лікувальна справа” (VI курс);

§ “стоматологія” (ІІ курс, ІІІ курси);

§ “фармація” (ІІ курс);

§ “сестринська справа” (І курс);

§ “парамедик” (І курс).

за формою навчання:

§ очна;

§ заочна;

§ дистанційна.