Навчальна робота

На кафедрі загальної гігієни та екології навчаються студенти 2, 3 та 6 курсів медичного факультету (Гігієна та екологія), студенти 2 курсу медичного факультету (Охорона праці в галузі та Гігієна та екологія), студенти 2 курсу медичного факультету, спеціальність Фізична терапія, ерготерапія (Охорона праці в галузі), студенти 1 курсу медичного факультету, спеціальність Фізична терапія, ерготерапія (Гігієна з основами екології), студенти 2 курсу стоматологічного факультету (Гігієна та екологія), студенти 3 курсу стоматологічного факультету НТН (Гігієна та екологія), студенти 3 курсу фармацевтичного факультету (Гігієна у фармації) та студенти 2 курсу фармацевтичного факультету (Гігієна у фармації та екологія). Також на кафедрі навчаються студенти ННІ медсестринства: 2 курс (Основи профілактичної медицини), 2 курс медсестри-бакалаври (Основи профілактичної медицини) та 2 курс лаборанти-бакалаври (Гігієна та екологія з гігієнічної експертизою).

Відповідно до навчальних програм вивчаються основні розділи гігієни та екології, які є основною профілактичною дисципліною, що об'єднує всі проблеми гiгiєнiчної науки i санітарної практики. На кафедрі викладається питання впливу чинників довкілля в умовах трудової дiяльностi, навчання, виховання та проживання на здоров'я людини. За останнi 5 рокiв видано 2 навчальних посiбники. За весь період співробітники кафедри є авторами і співавторами семи підручників та посібників.

Практичнi заняття i лекцiї забезпеченi необхiдними навчальними i методичними матерiалами: видрукувані методичнi вказiвки, лекцiї, iнструкцiї. Для студентiв медичного та медсестринського факультетiв пiдготовленi до друку пiдручники та посiбники, вийшов лазерний навчальний компакт-диск.

Завідувач кафедри проф. Кашуба М. О. з студентами 6 курсу медичного факультету (2015 рік)

Проф. Кондратюк В.А. з студентами 3 курсу медичного факультету (2015 рік)

Доц. Крицька Г.А. на практичному занятті з студентами

3 курсу медичного факультету (2015 рік)

Доц. Лотоцька О.В. проводить практичне заняття з іноземними студентами

3 курсу медичного факультету (2015 рік)

Доц. Сопель О.М. на практичному занятті з іноземними студентами

3 курсу медичного факультету (2015 рік)

Доц. Пашко К.О. проводить практичне заняття з студентами

3 курсу медичного факультету (2010 рік)

Доц. Флекей Н.В. на практичному занятті з студентами

3 курсу медичного факультету (2010 рік)

Студенти 3 курсу факультету іноземних студентів виконують практичну роботу (2015 рік)