Монографії, патенти

Монографії, видані викладачами кафедри кафедри загальної гігієни та екології:

1.Токсикологія аерозолів: монографія / Ю.І.Кундієв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. Демецька. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 256 с.

2. Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ Профессиональная заболеваемость в Украине. Кундиев Ю.И., Нагорная А.М. Кашуба Н.А. – Киев, 2007. – С. 77-107.

Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри загальної гігієни та екології:

1. Патент на корисну модель № 65461. Пристрій для визначення сорбційної здатності дихальної системи / Кашуба М. О., Федорів О. Є. – Номер заявки u 201105260, дата подання заявки 26.04.2011, дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.12.2011, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 12.25.2011, Бюл. № 23, 2011 р.

2. Патент на корисну модель № 67997. Спосіб визначення пилового забруднення повітря у приміщеннях / Кашуба М. О., Федорів О. Є. – Номер заявки u 201110273, дата подання заявки 22.08.2011, дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.03.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 12.03.2012, Бюл. № 5, 2012 р.

3. Патент на корисну модель № 69801. Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Кашуба М.О., Федорів О.Є., Дмитруха Н.М. Номер заявки U 2011 13521, дата подання заявки 16.11.2011, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.05.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.05.2012, Бюл. № 9, 2012 р

4. Патент на корисну модель № 69801. Спосіб контролю якості води / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцький В.В., Лотоцька С.В. Номер заявки u 2014 00903, дата подання заявки 31.01.2014, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.06.2014, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.06.2014, Бюл. №11, 2014 р.

5. Патент на корисну модель № 73431. Спосіб бальнеотерапії / Голка Н.В., Лотоцька О.В., Луцук О.С., Ничик Н.А. Номер заявки u 2012 02330, дата подання заявки 27.02.2012, дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.09.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 25.09.2012, Бюл. №18, 2012 р.

6. Патент на корисну модель № 29944. Пристрій для діафаноскопії дрібних кісток / Флекей П.П., Флекей Н.В. Номер заявки а 2006 12319, дата подання заявки 23.11.2006, дата, з якої є чинними права на корисну модель 11.02.2008, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 11.02.2008, Бюл. №3, 2008 р.

7. Патент на корисну модель № 34714. Спосіб автодермопластики. Павлишин А.В., Коптюх В.В., Луцук О.С., Голка Н.В., Перепелиця М.П. Номер заявки u 2008 00903, дата подання заявки 25.01.2008, дата, з якої є чинними права на корисну модель 26.08.2008, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 26.08.2008, Бюл. №16, 2008 р.

8. Патент на корисну модель № 54884. Пристрій для взяття біоматеріалу з прямої кишки для дослідження. Луцук О.С., Павлів О.В., Качор В.О., Голка Н.В. Номер заявки u 2010 06697, дата подання заявки 31.05.2010, дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2010, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 25.11.2010, Бюл. № 22, 2010 р.

9. Патент на корисну модель № 36718 Інкубатор для вирощування личинок дощових червяків з пристроєм для їх відбору. Павліський В.М., Гнатьо П.М., Яковенко М.Я., Луцук О.С., Голка Н.В., Фльонц І.В., 10.11.2008

10. Патент на корисну модель № 35207. Спосіб розведення вермикультури. Яковенко М.Я., Голка Н.В., Луцук О.С., Федак Н.М. Номер заявки u 2008 03510, дата подання заявки 19.03.2008, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.09.2008, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.09.2008, Бюл. № 17, 2008 р.

11. Патент на корисну модель № 84096. Спосіб ентерального введення рідини в організм. Луцук О.С., Івахів О.Л., Голка Н.В. Номер заявки u 2013 04418, дата подання заявки 8.04.2013, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.10.2013, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.

12. Патент на корисну модель № 8041. Гравійна система для очищення питної води. Лотоцька О.В., Лотоцька-Дудик У.Б., Кондратюк В.А. Номер заявки u 200500084, дата подання заявки 04.01.2005, дата, з якої є чинними права на корисну модель 15.07.2005, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 15.07.20005, Бюл. №7, 2005 р.

13. Патент на корисну модель 68998 А, Україна, А61В10/00, А61К31/38, G09В23/28. Спосіб визначення цитотоксичної дії отрути блідої поганки / О.М. Сопель, Ю.І. Бондаренко, В.В. Дем’яненко № 20031110631; Заявл. 25.11.03; Опубл. 16.08.04. Бюл. № 8 – 3 с.

14. Патент на корисну модель 71824 А, Україна, А61В10/00, А61К31/38, G09В23/28. Спосіб визначення токсичної дії отрути блідої поганки / В.В. Дем’яненко, О.М. Сопель, Ю.І. Мисула, Фаринюк В.У. № 20031213140; Заявл. 30.11.03; Опубл. 15.12.04. Бюл. № 12.

Інформаційні листи, отримані викладачами кафедри кафедри загальної гігієни та екології:

1. Профілактика комбінованої дії наночастинок свинцю та ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратами натрію і калію \ В. А Кондратюк, В. О Прокопов, О. В. Лотоцька, О. Є.Федорів // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 418 – К.: „Укрмедпатентінформ” 2014. – 6 с. – (МОЗ України).

2. Профілактика комбінованої дії кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію. Кондратюк В. А.; Прокопов В. О.; Флекей Н. В.; Лотоцька О. В.; Лотоцький В. В.; (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я / Укрмедпатентінформ ; № 140-2008. Вип. 5, Гігієна навколишнього середовища).

3. Гігієнічні аспекти регламентації позашкільної діяльності учнів спеціалізованих шкіл. Сушко Г.А. (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я) - 1993 р.

Галузеві нововведення, отримані викладачами кафедри кафедри загальної гігієни та екології:

1. Спосіб контролю якості води / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.Є. Федорів / Наукове повідомлення наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я. – Реєстраційний номер 51/1/14 – К.: „Укрмедпатентінформ” 2015. – С. 49-50. – (МОЗ України).