Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Комбінований вплив наночастинок та ацетату свинцю при вживанні води з стеаратами натрію і калію на організм ссавців / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 163.
  • Как сохранить самое ценное, что у Вас есть / Н. Кашуба – Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc., 2018. – 282 с.
  • Актуальні питання хронічного панкреатиту у коморбідності із стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 156 с.
  • Патогенетичні особливості перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надлишку надходження в організм йонів міді та цинку / А.А. Гудима, О.Є. Копач. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 179. с.
  • 5. Токсикологія аерозолів / Ю.І. Кундієв, М.М. Корда, М.О. Кашуба, О.В. Демецька. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 256 с.
  • Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ Профессиональная заболеваемость в Украине / Кундиев Ю.И., Нагорная А.М. Кашуба Н.А. – Киев, 2007. – С. 77-107.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 131248 UA. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом / Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, Н.А. Мельник; заявник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України». – № u201807286; заявл. 26.05.2018; опубл. 10.01.2019; Бюл. № 1/2019.
  • Патент на корисну модель № 69801. Спосіб контролю якості води / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцький В.В., Лотоцька С.В. Номер заявки u 2014 00903, дата подання заявки 31.01.2014, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.06.2014, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.06.2014, Бюл. №11, 2014 р.
  • Патент на корисну модель № 84096. Спосіб ентерального введення рідини в організм. Луцук О.С., Івахів О.Л., Голка Н.В. Номер заявки u 2013 04418, дата подання заявки 8.04.2013, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.10.2013, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.10.2013, Бюл. № 19, 2013 р.
  • Патент на корисну модель № 69801. Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Кашуба М.О., Федорів О.Є., Дмитруха Н.М. Номер заявки U 2011 13521, дата подання заявки 16.11.2011, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.05.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.05.2012, Бюл. № 9, 2012 р
  • Патент на корисну модель № 73431. Спосіб бальнеотерапії / Голка Н.В., Лотоцька О.В., Луцук О.С., Ничик Н.А. Номер заявки u 2012 02330, дата подання заявки 27.02.2012, дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.09.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 25.09.2012, Бюл. №18, 2012 р.
  • Патент на корисну модель № 67997. Спосіб визначення пилового забруднення повітря у приміщеннях / Кашуба М. О., Федорів О. Є. – Номер заявки u 201110273, дата подання заявки 22.08.2011, дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.03.2012, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 12.03.2012, Бюл. № 5, 2012 р.
  • Патент на корисну модель № 65461. Пристрій для визначення сорбційної здатності дихальної системи / Кашуба М. О., Федорів О. Є. – Номер заявки u 201105260, дата подання заявки 26.04.2011, дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.12.2011, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 12.25.2011, Бюл. № 23, 2011 р.
  • Кундієв Ю.І. Патент на корисну модель u201005319: Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Ю.І. Кундієв, М.О. Кашуба // дата подачі: 30.04.2010, дата публікації: 25.10.2010, бюл. № 20, 2010 р.
  • Патент на корисну модель № 54884. Пристрій для взяття біоматеріалу з прямої кишки для дослідження. Луцук О.С., Павлів О.В., Качор В.О., Голка Н.В. Номер заявки u 2010 06697, дата подання заявки 31.05.2010, дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2010, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 25.11.2010, Бюл. № 22, 2010 р.
  • Патент на корисну модель № 29944. Пристрій для діафаноскопії дрібних кісток / Флекей П.П., Флекей Н.В. Номер заявки а 2006 12319, дата подання заявки 23.11.2006, дата, з якої є чинними права на корисну модель 11.02.2008, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 11.02.2008, Бюл. №3, 2008 р.
  • Патент на корисну модель № 34714. Спосіб автодермопластики. Павлишин А.В., Коптюх В.В., Луцук О.С., Голка Н.В., Перепелиця М.П. Номер заявки u 2008 00903, дата подання заявки 25.01.2008, дата, з якої є чинними права на корисну модель 26.08.2008, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 26.08.2008, Бюл. №16, 2008 р.
  • Патент на корисну модель № 36718 Інкубатор для вирощування личинок дощових червяків з пристроєм для їх відбору. Павліський В.М., Гнатьо П.М., Яковенко М.Я., Луцук О.С., Голка Н.В., Фльонц І.В., 10.11.2008 р.
  • Патент на корисну модель № 35207. Спосіб розведення вермикультури. Яковенко М.Я., Голка Н.В., Луцук О.С., Федак Н.М. Номер заявки u 2008 03510, дата подання заявки 19.03.2008, дата, з якої є чинними права на корисну модель 10.09.2008, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 10.09.2008, Бюл. № 17, 2008 р.
  • Патент на корисну модель № 8041. Гравійна система для очищення питної води. Лотоцька О.В., Лотоцька-Дудик У.Б., Кондратюк В.А. Номер заявки u 200500084, дата подання заявки 04.01.2005, дата, з якої є чинними права на корисну модель 15.07.2005, дата публікації відомостей про видачу патенту на номер бюлетеня: 15.07.20005, Бюл. №7, 2005 р.
  • Патент на корисну модель 68998 А, Україна, А61В10/00, А61К31/38, G09В23/28. Спосіб визначення цитотоксичної дії отрути блідої поганки / О.М. Сопель, Ю.І. Бондаренко, В.В. Дем’яненко № 20031110631; Заявл. 25.11.03; Опубл. 16.08.04. Бюл. № 8 – 3 с.
  • Патент на корисну модель 71824 А, Україна, А61В10/00, А61К31/38, G09В23/28. Спосіб визначення токсичної дії отрути блідої поганки / В.В. Дем’яненко, О.М. Сопель, Ю.І. Мисула, Фаринюк В.У. № 20031213140; Заявл. 30.11.03; Опубл. 15.12.04. Бюл. № 12.