Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Взаємозв’язок андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з гіпотиреозом / [Крицький Т.І., Пасєчко Н.В., Крицька Г.А., Паньків І.В.].2021. Тернопіль: "Підручники та посібники". – 160.

  • Гігієнічні проблеми питного водопостачання в західному регіоні України / [Лотоцька О.В., Прокопов В.О.].2021. Тернопіль: ТНМУ "Укрмедкнига". – 199.

  • Комбінований вплив наночастинок та ацетату свинцю при вживанні води з стеаратами натрію і калію на організм ссавців / [Кондратюк В.А., Федорів О.Є.]. – 2018. – Тернопіль: ТНТУ. – 163.

  • Как сохранить самое ценное, что у Вас есть [Кашуба Н.]. – 2018. – Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. – 282 с.

  • Актуальні питання хронічного панкреатиту у коморбідності із стабільною ішемічною хворобою серця [Бабінець Л.С., Мельник Н.А.]. – 2018. – Тернопіль: Осадца Ю.В. – 156 с.

  • Патогенетичні особливості перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надлишку надходження в організм йонів міді та цинку [Гудима А.А., Копач О.Є.]. – 2018. – Тернопіль: ТНТУ. – 179. с.

  • Токсикологія аерозолів [Кундієв Ю.І., Корда М.М., Кашуба М.О., Демецька О.В.]. – 2015. – Тернопіль: ТДМУ. – 256 с.

  • Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ Профессиональная заболеваемость в Украине [Кундиев Ю.И., Нагорная А.М., Кашуба Н.А.]. – 2007. – Киев. – С. 77-107.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент 148960 Україна. Спосіб захисту медичних працівників від інфекцій, які предаються повітряно-крапельним шляхом, під час відбору проб для аналізів від потенційно-інфікованих пацієнтів / Кашуба М.О., Пашко К.О., Ковида Д.В. – Бюл. №40. 05.10.2021 р.

  • Патент 147740 Україна. Пристрій геолокаційної візуалізації довжини, площі обстежуваної ділянки та індексу заселення кліщами біотопів / Андрейчин М.А., Кашуба М.О., Паничев В.В., Паничев В.О., Павлишин А.В., Корда М.М. – Бюл. №20. 26.10.2020 р.

  • Патент 143591 Україна. Спосіб розігрівання готових страв в упаковці-грільці багаторазового використання / Кашуба М.О., Пашко К.О., Ковида Д.В. Бюл. № 15. 10.08.2020 р.

  • Патент 131248 Україна. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом / Бабінець Л.С., Дроняк Ю.В., Мельник Н.А. Бюл. № 1. 10.01.2019 р.

  • Патент 69801 Україна. Спосіб контролю якості води / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцький В.В., Лотоцька С.В. Бюл. №11. 10.06.2014 р.

  • Патент 84096 Україна. Спосіб ентерального введення рідини в організм / Луцук О.С., Івахів О.Л., Голка Н.В. Бюл. № 19. 10.10.2013 р.

  • Патент 69801 Україна. Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Кундієв Ю.І., Трахтенберг І.М., Кашуба М.О., Федорів О.Є., Дмитруха Н.М. Бюл. № 9. 10.05.2012 р.

  • Патент 73431 Україна. Спосіб бальнеотерапії / Голка Н.В., Лотоцька О.В., Луцук О.С., Ничик Н.А. Бюл. №18. 25.09. 2012 р.

  • Патент 67997 Україна. Спосіб визначення пилового забруднення повітря у приміщеннях / Кашуба М.О., Федорів О.Є. – Бюл. № 5. 12.03. 2012 р.

  • Патент 65461 Україна. Пристрій для визначення сорбційної здатності дихальної системи / Кашуба М.О., Федорів О.Є. – Бюл. № 23. 12.25.2011 р.

  • Патент 54098 Україна. Спосіб визначення наночастинок у повітрі / Кундієв Ю.І., Кашуба М.О. – Бюл. № 20. 25.10. 2010 р.

  • Патент 54884 Україна. Пристрій для взяття біоматеріалу з прямої кишки для дослідження / Луцук О.С., Павлів О.В., Качор В.О., Голка Н.В. – Бюл. № 22. 25.11.2010 р.

  • Патент 29944 Україна. Пристрій для діафаноскопії дрібних кісток / Флекей П.П., Флекей Н.В. – Бюл. №3. 11.02.2008 р.

  • Патент 34714 Україна. Спосіб автодермопластики / Павлишин А.В., Коптюх В.В., Луцук О.С., Голка Н.В., Перепелиця М.П. – Бюл. №16. 26.08.2008 р.

  • Патент 36718 Україна. Інкубатор для вирощування личинок дощових червяків з пристроєм для їх відбору / Павліський В.М., Гнатьо П.М., Яковенко М.Я., Луцук О.С., Голка Н.В., Фльонц І.В. – Бюл. № 22. 10.11.2008 р.

  • Патент 35207 Україна. Спосіб розведення вермикультури / Яковенко М.Я., Голка Н.В., Луцук О.С., Федак Н.М. – Бюл. № 17. 10.09.2008 р.

  • Патент 8041 Україна. Гравійна система для очищення питної води / Лотоцька О.В., Лотоцька-Дудик У.Б., Кондратюк В.А. – Бюл. №7. 15.07.2005 р.

  • Патент 68998 Україна. Спосіб визначення цитотоксичної дії отрути блідої поганки / Сопель О.М., Бондаренко Ю.І., Дем’яненко В.В. – Бюл. № 8. 16.08.2004 р.

  • Патент 71824 Україна. Спосіб визначення токсичної дії отрути блідої поганки / Дем’яненко В.В., Сопель О.М., Мисула Ю.І., Фаринюк В.У. Бюл. № 12. 15.12.2004.