Дисертації

1. Гончарук Є.Г. „К вопросам гигиенической оценки оценки очистки бытовых сточных вод на площадках подзкмного орошения (фильтрации)” (1961).

2. Кондратюк В.А. „Санитарно-гигиеническая характеристика рек Чу и Талас и подземных вод их долин как источников питьевого водоснабжения”за спеціальністю 14.00.07 – гігієна (1964).

3. Кондратюк В.А. „Гигиенические основы регламентации химического состава регенерированной питьевой воды для экипажей летательных аппаратов” за спеціальністю 14.00.07 – гігієна (1990).

4. Голка Н.В. „Влияние смеси битума на организм белых крыс при ингаляционном вздействии” за спеціальністю 14.02.01 – гігієна (1974).

5. Кашуба М.О. „Гигиена труда на предприятиях по переработкенизкихсортов хлопка” за спеціальністю 14.02.01 – гігієна (1990).

6. Кашуба М.О. „Здоров’я електрозварників України і шляхи його покращення” (2007).

7. Крицька Г.А. „Гігієнічні аспекти позашкільної діяльності учнів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл” за спеціальністю 14.02.01 - гігієна та професійна патологія (1994).

8. Лотоцька О.В. „Токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді” за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (2005).

9. Козак Д.В. „Гігієнічне обґрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті за спеціальністю “швачка” (1994).

10. Сопель О.М. „Роль порушення вільно радикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція” (2004).

11. Пашко К.О. „Ультраструктура коркових нефронів при важкій опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів” (1993).

13. Смачило О.М. „Вплив гіпо- гіпермагнітного поля на функцію залоз внутрішньої секреції у терапевтичних хворих” за спеціальністю внутрішні хвороби.

14. Копач О.Є. „Патогенетичне ушкодження печінки при механічній травмі різної тяжкості за умов надлишку надходження в організм йонів, міді і цинку ” за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (2015).

15. Юрчишин О.М. „Адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитному регіоні” за спеціальністю 14.03.09 – нормальна фізіологія (2013).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. В.А. Кондратюка:

1. Надкевич Н.Л. „Гігієнічна оцінка та регламентація комбінової дії додецилбензолсульфокислоти, натрієвої солі бензолсульфіної кислоти та флороглюцину у воді водоймищ” за спеціальністю 14.02.01 – гігієна (2001).

2. Флекей Н.В. „Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію” за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (2010).

3. Федорів О.Є. „Експериментальне дослідження характеру ізольованої і комбінованої дії наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження в організм” за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (2015).