Кафедра розпочала свою роботу в липні 1957 року, передусім завдяки зусиллям молодого асистента Євгена Гнатовича Гончарука (1930-2004), в подальшому - академіка НАН, АПН і АМН України та понад 10 академій наук інших країн, впродовж 20 років ректора НМУ ім. О. Богомольця.

Асистент кафедри (1957 -1961 рр.) Гончарук Євген Гнатович

Сільський хлопець із села Великий Острожок Уланівського району Вінницької області після закінчення Київського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту ім. О.О. Богомольця в 1954 році і аспірантури на кафедрі загальної гігієни у проф. П.І. Баранника був направлений на роботу у Тернопільський медичний інститут, де працював до 1961 р. В липні 1957 році зроблений перший запис  в трудову  книжку про діяльність на посаді асистента кафедри гігієни Тернопільського медичного інституту. Йому тоді було лише 27 років.  Через 4 роки Є.Г. Гончарук у Вінниці успішно захищає кандидатську дисертацію (14 квітня 1961 р.) . За час роботи в Тернопільському медичному інституті Є.Г. Гончарук проявив себе як здібний, ініціативний працівник. У перші роки кафедра знаходилась у фізіологічному (сьогодні адміністративному) корпусі.  Оскільки вивчення гігієни в 1957-58 навчальному році розпочиналося лише з лютого 1958 року, Євген Гнатович був залучений до господарської діяльності в інституті. Йому було доручено збирати заявки по всіх кафедрах інституту на необхідне обладнання, апаратуру, меблі, реактиви, а також шукати, домовлятися і контролювати доставку їх по місцях призначення. Спливло з того часу понад 50 років, але на нашій кафедрі ще збереглися психрометри Августа, Ассмана, макети забруднення підземних вод, типи колодязів, санітарного пропускника тощо. В характеристиці, виданій Є. Гончаруку ректором, секретарем партбюро і головою місцевого комітету Тернопільського державного медичного інституту він характеризується як вмілий викладач, який користується великою повагою серед викладачів і студентів. „Суворість, вимогливість до знань студентів товариш Гончарук Є.Г. вміло поєднує з виховною роботою ” – записано у документі. Студенти того часу згадують цікаві, змістовні, насичені лекції Євгена Гнатовича, його педагогічну майстерність, уміння володіти аудиторією. На лекції по гігієні очистки населених місць, де йшла мова про захоронення померлих, Євген Гнатович говорив про стан цвинтарів, про занедбані і забуті могили колись відомих, славетних людей, наводячи приклади з художньої літератури. Лекція читалася настільки емоційно, що студенти плакали. Євген Гнатович до підготовки лекцій відносився надзвичайно скрупульозно. 

Першим офіційним завідувачем кафедри була канд. мед. наук Марія Василівна Антонова [народилась 8.09.1922 р. в с. Чорний Верх Арсеньєвського району Московської області]. Закінчила в 1949 р. Харківський медінститут. В Тернополі працювала з 1957 по 1959 р. До цього вона перебувала у Пхеньяні в спецвідрядженні. 

Завідувач кафедри загальної гігієни (1957-1959 рр.)  доц. Антонова Марія Василівна

Із 1959 року по 1975 рік кафедрою керував професор Орест Володимирович Перов [народився 14.08.1908 року в Санкт-Петербурзі, помер 12.03.1992 року в м. Тернополі]. У 1932 році закінчив Ленінградський зооветеринарний інститут, в 1941 р.- Ленінградський медичний інститут і паралельно консерваторію по класу історії музики. З першого до останнього дня війни був на фронті (капітан медичної служби), мав бойові нагороди. У повоєнні роки працював у Тартуському університеті, захистив докторську дисертацію з історії розвитку гігієни в Росії.

Це була людина великої ерудиції. Серед студентів користувався заслуженим авторитетом. І досі пам’ятають його змістовні лекції, витримані у високоакадемічному стилі і з тонким відчуттям гумору. На той час викладання предмету у практичній частині мало на відміну від інших вузів свої особливості: викладач працював індивідуально з кожним студентом. Для цього усім студентам видавались окремі завдання, які забезпечувались окремими робочими місцями,  всім необхідним обладнанням (приладами, реактивами, посудом тощо). Зворотній зв’язок між студентом та викладачем підтримувався завдяки чіткій системі контрольних відповідей. Вперше був запроваджений програмований контроль альтернативного і конструктивного типу. До 1963 року всі наукові дослідження виконувались у рамках  проблеми “Гігієна і організація охорони здоров’я”. З 1964 року наукові дослідження проводилися з проблеми: “Біологічна дія та гігієнічне значення факторів зовнішнього середовища в умовах населених місць”. Під керівництвом проф. О.В. Перова виконані і захищені 2 кандидатські дисертації (Н.В. Голка, В.Я. Перейма).

Завідувач кафедри загальної гігієни (1959-1975 рр.) проф. Перов Орест Володимирович 

В 1962 - 1963 роках після закінчення  Львівського медінституту працював асистентом Микола Борисович Луцюк, який пізніше став завідувачем кафедри біохімії Вінницького медінституту.

Асистент кафедри 1962-1963 рр. Луцюк Микола Борисович

З 1961 до 1997 року на кафедрі працювала Галина Іванівна Кміт (Народилася в с. Хибалівка Куликівського району Чернігівської області 9. 03. 1921 року. Померла 23 листопада 2004 року). В 1947 р. вона закінчила Київський медичний інститут. Пізніше під керівництвом академіка Олександра Микитовича Марзєєва навчалася в аспірантурі при НДІ загальної та комунальної гігієни МОЗ України. Г.І. Кміт була однією із останніх учениць акад. О.М. Марзєєва.

Завідувач кафедри загальної гігієни (1975-1976 рр.) Галина Іванівна Кміт

Доц. Г.І. Кміт під час проходження аспірантури в НДІ загальної та комунальної гігієни МОЗ України зі спіробітниками інституту (зліва направо сидять): Є.С. Лахно, П.Й. Косачевська, О.М. Марзеєв, Д.М. Калюжний, Г.І. Кміт, стоять: О.Г. Дзюбенко, Є.М. Вайнруб , О.М. Толстошей, Г.І. Яковенко, М.В. Крижанівська (1950 рік).

Тема кандидатської дисертації: “Гігієнічна характеристика вікон сільських жител на Україні”. Пізніше продовжувала працювати в цьому ж НДІ. До приїзду в м. Тернопіль.

Галина Іванівна працювала в Ужгородському НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни. В ТДМІ Г.І. Кміт спочатку була асистентом кафедри загальної гігієни, пізніше – доцентом. Після виходу проф. Перова О.В. на пенсію з 1975 по 1976 р. виконувала обов'язки завідувача кафедри.

Із 1965 по 1969 р. працював асистентом Петро Андрійович Чайка. Він в 1956 р. закінчив Київський медичний інститут, згодом аспірантуру. В 1967 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену вивченню профілактичної дії пектинів при хронічній свинцевій інтоксикації. У процесі експерименту з'ясувалась цікава деталь: тварини ставали безшерстними і ця особливість передавалась за спадковістю. Співробітникам кафедри науковець запам’ятався здібним і наполегливим експериментатором, що і привело його для подальшої роботи в НДІ в м. Кривий Ріг.

Зліва направо сидять:  ас. Галина Іванівна Кміт , ас. Петро Андрійович Чайка на відкритій лекції проф. О.В. Перова (1966 рік).

Із 1976 до 1995 року кафедрою керував Володимир Миколайович Сергета. В 1960 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Харківського медичного інституту, працював у Лисичанську; 1962-1965 рр. - аспірантура в Харківському УДІВЛ, 1965 - 1976 рр. - асистент кафедри гігієни дітей та підлітків у Харкові, пізніше – зав. кафедри Карагандинського медінституту. У 1986 році захистив докторську дисертацію: “Гігієнічні основи оптимізації навколишнього середовища в дитячих позашкільних закладах”. З 1979 до 1996 р. колектив кафедри  працював в плані виконання спільної наукової  програми АМН СРСР і АПН СРСР “Здоров’я, виховання і навчання дітей і підлітків”. За цими матеріалами захищено 5 кандидатських дисертацій (Г.А. Крицька, Д.В. Козак, В.М. Мешков, Г.В.Лопатка, Н.А. Буняк). Проф. В.М. Сергета – відмінник охорони здоров’я України, нагороджений медаллю М.І. Пирогова. На базі кафедри відбувалися Пленуми Української та Всесоюзної проблемної комісії з ГДП (1987-1988) та виїзний цикл з актуальних питань ГДП  ЦІУЛ (1984 ).

Завідувач кафедри загальної гігієни (1976-1995 рр.) проф. Сергета Володимир Миколайович 

З 1966 року на кафедрі працює Володимир Андрійович Кондратюк [народився 14.02.1936 року в с.м.т. Чорний Острів, Хмельницької області], який пройшов шлях від асистента до професора та завідувача кафедри. В 1959 р. закінчив санітарно-гігієнічний факультет Львівського медичного інституту. Працював у Джамбулській облСЕС. В 1964 р. після закінчення аспірантури в Алма-Атинському медінституті, працював асистентом кафедри загальної гігієни Актюбинського медінституту. З 1966 по 1978 рік В.А. Кондратюк працює на кафедрі загальної гігієни ТДМІ асистентом, з 1978 р.- доцентом. В 1991 р. , після захисту докторської дисертації (1990 р.), йому присвоєно вчене звання професора по кафедрі загальної гігієни з екологією. В 1995 р. він обирається членом - кореспондентом, а в 2000 р. дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук. В 1995-1998, 2002 - 2004 рр. проф. В.А. Кондратюк - завідувач кафедри загальної гігієни та екології людини Тернопільського медичного інституту.

Завідувач кафедри загальної гігієни (1995-1998 рр., 2002-2004 рр.) проф. Кондратюк Володимир Андрійович 

З 1969 до 1994 р. спочатку асистентом, а потім старшим викладачем на кафедрі працювала В.Я. Перейма (народилася в с. В. Валки Прилуцького району Чернігівської області) – випускниця ТДМІ. У 1976 р. захистила кандидатську дисертацію з впливу ізомерів крезолу в експериментальних умовах.  При виконанні госпдоговірних робіт вивчала гонадотоксичну й ембріотоксичну дію різних хімічних сполук. Брала активну участь у художній самодіяльності інституту. Ще досі пам’ятають її чудове сопрано  та її дебют – пісню про Валентину Терешкову.

Перейма Валентина Яківна

З 1971 р. після закінчення ТДМІ і аспірантури на кафедрі працює ст. викладач Н. В. Голка [народилася 1.01.1945 року в с. Гвардійське Хмельницької області, в 1968 році закінчила ТДМІ, в 1971 р. аспірантуру]. В 1974 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену  вивченню дії нафтового бітуму і мінеральних наповнювачів при виготовленні холодного асфальту на розвиток пневмоконіозів в натурних і експериментальних умовах. Виконуючи госпдоговірну роботу, вивчала алергенну і загальнотоксичну дію препаратів. Працювала декілька років завучем кафедри. З 2007 по 2010 рік викладала в Бережанському агротехнічному інституті на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища.

Ст. викладач Голка Неоніла Володимирівна

З 1977 року на кафедрі працює Лариса Михайлівна Гунько. Спочатку науковим співробітником  на виконанні наукової роботи на господарсько-договірних засадах, пізніше старшим лаборантом на кафедрі. З 1997 р. на кафедрі працювала  старшим лаборантом і викладачем  за сумісництвом. Л.М. Гунько - досвідчений науковець в галузі гігієнічного нормування. В 1973 р. вона з відзнакою закінчила хімічний факультет Львівського державного університету. 

Ст. лаборант Гунько Лариса Михайлівна

З 1993 року на кафедрі викладає доц.  Крицька Г.А. [народилась 28.01. 1965 р. в м. Нововолинську, яка в 1990 році закінчила ТДМІ і аспірантуру при кафедрі загальної гігієни.  В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію “Гігієнічні аспекти позашкільної діяльності учнів спеціалізованих  загальноосвітніх шкіл”. З 1998 р. - проректор з національно-патріотичного виховання.

 Доц. Крицька Галина Анатоліївна

З 1994 року на кафедрі працює доц. К.О. Пашко [народився 13.02.1945 р. в с.Ново-Нікольське, Красногірського району Московської області] В 1968 році закінчив військово-медичний факультет Саратовського медичного інституту та у 1978 – факультет керівного складу Ленінградської Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова. Працював начальником медичної служби частини, полку, дивізії.  З 1985 до 1992 р. був викладачем кафедри військово-медичної підготовки ТДМІ та начальником навчальної частини, з 1993 по 1994 р. - начальником  кафедри. Полковник медичної служби у відставці. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ультраструктура коркових нефронів при важкій опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів”. Роботу на кафедрі він поєднує з виконанням обов’язків начальника навчального відділу медичного університету, та директора інституту.

Доц. Пашко Констянтин Олександрович

З 1994 до 2000 р.  на кафедрі викладала Надія Андрониківна Буняк (народилась 6.03.1967 року в м. Тернополі), яка закінчила в 1989 році ТДМІ, працювала педіатром, навчалася в заочній аспірантурі  при КДМУ. Займалася проблемою впливу фізичного навантаження на організм дітей дошкільного  віку. В 1994 р. вона стала кандидатом мед. наук, а у 2000 р. - доктором психологічних наук,  захистивши дисертацію на тему:   “Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за  умов їх перебування в дошкільному закладі”. Зараз Н.А. Буняк керує кафедрою психології у виробничій сфері і є деканом в Тернопільському Національному технічному університеті ім. І. Пулюя.

Колектив кафедри (зліва-направо) сидять: проф. В.А. Кондратюк, проф. Н.А. Буняк, проф. Д.В. Попович, ст.викл. Н.В. Голка, доц. Г.А. Крицька, проф. В.М. Сергета; стоять: студенти медичного факультету (1993 рік).

 З 1995 року працювала Дарія Володимирівна Козак. В 1986 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Після захисту кандидатської дисертації у 1994 році на тему: “Гігієнічне обґрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті за спеціальністю “швачка” працювала з 1995 р. асистентом, а з 2002 р. доцентом кафедри загальної гігієни та екології. З 2010 року була заступником голови профкому університету.

 Проф. Козак Дарія Володимирівна

З 1998 р. по 2002 рік кафедру очолював проф. Богдан Романович Бойчук [народився 18.03.1963 року в с. Більче Золоте Борщівського району Тернопільської області], який   в 1986 р. закінчив Тернопільський медичний інститут, потім аспірантуру на кафедрі біології, де працював спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 1995 р. - завідувачем кафедри біології. В 1998 р. він захистив докторську дисертацію на тему: “Фармакологічна корекція метаболічних розладів при отруєнні блідою поганкою”. З приходом Б.Р. Бойчука науковий напрямок кафедри полягав у вивченні токсикокінетики, лікування та профілактики отруєнь грибами, а в навчальному процесі кафедри  стали ширше використовуватися комп’ютерні технології. 

Завідувач кафедри загальної гігієни (1998-2002 рр.) проф. Бойчук Богдан Романович

З вересня 2000 р. кафедра поповнилась новим викладачами: канд. мед. наук М.О. Кашубою, та випускницями ТДМІ – О.В. Лотоцькою (1988 р.),  О.М.Сопель (1991 р.) та  Н.І Регою.

Микола Олексійович Кашуба в 1970 р. закінчив Кременецький педагогічний, а в 1977 р. - санітарно-гігієнічний факультет Львівського державного медичного інституту. Багато років працював  лікарем Кременецької райСЕС. З 2000 по 2004 р. - асистент, а з вересня 2004 р. - зав. кафедри загальної гігієни ТДМУ.

Завідувач кафедри загальної гігієни (з 2004 р.) проф. Кашуба Микола Олексійович

З січня 2000 року асистентом, з 2005 року - старшим викладачем кафедри працювала Надія Іванівна Рега, випускниця Тернопільської державної медичної академії 1994 року. До вступу в інститут закінчила Чортківське медичне училище, з 1985 року по 1988 рік працювала фельдшером Осівецької СЛА. Після закінчення інституту навчалася в магістратурі та аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Тернопільської державної медичної академії. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію „Особливості перебігу та  лікування хронічного бронхіту в поєднанні з гепатит-В-вірусною інфекцією”.

Олена Володимирівна Лотоцька та Ольга Миколаївна Сопель після закінчення Тернопільської державної медичної академії до приходу на кафедру працювали лікарями у практичній медицині. З приходом на кафедру молоді викладачі, окрім основної педагогічної роботи, активно зайнялися науковими дослідженнями та успішно захистили кандидатські дисертації. 

 Доц. Лотоцька Олена Володимирівна

О. В. Лотоцька в 2005 році захистила дисертацію на тему: „Токсиколого-гігієнічне обгрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді”. 19 квітня 2019 року Олена Володимирівна Лотоцька захистила докторську дисертацію за спеціальністю "Гігієні та професійна патологія". 

Доц. Сопель Ольга Миколаївна

О. М. Сопель в 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Роль порушення вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція”. Крім педагогічної роботи, працювала завідуючою аспірантурою, магістратурою та клінічною ординатурою при науковому відділі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Велику увагу на кафедрі приділяють роботі з іноземними студентами.  Доценти Д. В. Козак, О. М. Сопель і О. В. Лотоцька в 2002 р. розробили англомовні методичні матеріали та матеріали для самостійної підготовки до практичних занять студентам-іноземцям. Оформили тексти лекцій та видали в 2008 році типографським шляхом посібник «Genaral hygiene and ecology». Вони проводять практичні заняття і читають лекції англійською та українською мовами.

Асист. Смачило Орися Мирославівна

Кандидат медичних наук Орися Мирославівна Смачило - досвідчений лікар-гомеопат, випускниця Львівського Державного медичного інституту 1980 року. Після закінчення інституту працювала лікарем-терапевтом в Антонінській райлікарні № 1 і Красилівській центральній районній лікарні Хмельницької області. З 2004 року працює в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського спочатку асистентом на кафедрі фармацевтичних дисциплін, а з 2007 року - на кафедрі загальної гігієни та екології. Проводить заняття із україномовними і російськомовними студентами.

Доц. Флекей Наталія Володимирівна

Флекей Наталія Володимирівна у 2004 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. В березні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему:"Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію" у м. Києві. З лютого 2015 року працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології.

Асист. Федорів Ольга Євгенівна 

Федорів Ольга Євгенівна у 2004 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені В. Гнатюка хіміко-біологічний факультет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія” та кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 2004 року по 2009 рік працювала у Тернопільській комунальній школі допризовної підготовки викладачем "Основ медико-санітарної підготовки" для дівчат 10-11 класів. З грудня 2009 року працювала старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології, а 3 2012 року - старшим лаборантом кафедри функціональної діагностики та клінічної патофізіології. А з 2015 року працювала асистентом та старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології. З 2016 року працює асистентом кафедри загальної гігієни та екології.

Асист. Наталія Анатоліївна Мельник

Мельник Наталія Анатоліївна у 2013 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". У 2013-2015 рр. проходида інтернатуру за фахом "загальна практика - сімейна медицина" на базі Рівненської обласної клінічної лікарні. У 2015-2017 рр. - клінічна ординатура за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина". З 2017 року працювала асистентом кафедри, а з 2020 року праює старшим викладачем кафедри загальної гігієни та екології. У 2018 році захистила дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика - сімейна медицина.

Асист. Анастасія Вікторівна Білуха

Анастасія Вікторівна Білуха закінчила «ДВНЗ Тернопільський державний університет ім. І.Я.Горбачевського» у 2017 році. З 2017 по 2019 р. – навчалася в інтернатурі на базі КЗ ТОР «Тернопільська Університетська Лікарня» за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2019 року по 2022 рік працювала асистентом кафедри загальної гігієни та екології.

Аспірант Мар'яна Володимирівна Данчишин

Данчишин (Слобода) Мар'яна Володимирівна у 2014 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". У 2014-2016 рр. проходида інтернатуру за фахом "загальна практика - сімейна медицина" на базі Козівського ЦПМСД. У 2016 році закінчила магістратуру за тією ж спеціальністю. У 2016-2018 рр. - клінічна ординатура за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" на базі Тернопільської міської комунальної лікарні № 2. З 2018 р. зарахована аспірантом кафедри загальної гігієни та екології.

Аспірант Юлія Борисівна Бандрівська

Бандрівська Юлія Борисівна у 2021 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". У 2021 року вступила в аспірантуру кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Однією з перших лаборантів на кафедрі була Олена Олексіївна Бараннікова. В послідуючому в різні роки лаборантами працювали М.Бутрин, З.В. Любунь, О.М. Гайда, М.І. Пісьо, Г.І. Полєтаєва, С.І. Скульська, Л. Кухар,  М.І. Пердута, О.Федорчук, М.І. Дунська, Я.Горбова. Л.Карел, М.Боровських, Л.В. Загорська, О.М. Ярема. На кафедрі постійно плідно працював студентський науковий гурток. У 80-і роки було науково-навчальне виробниче об’єднання “Зміна”. Багато з них брала участь у республіканських та міжвузівських олімпіадах з гігієни та екології, займала призові місця. Найбільш активні гуртківці пов’язали свою долю з науковою діяльністю (проф. Б.Р. Бойчук, доцент   Д.В. Козелко (Козак), доц. Г.А. Сушко (Крицька), доц. О.В. Кондратюк (Лотоцька), Б.Д. Фіра, Р.І. Дякович та ін.).