Підручники та посібники

Співробітниками кафедри видано підручники та посібники

1. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета Б.Р., Бойчук Б.Р. та ін. / За ред. В.А. Кондратюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 592 с.

2. Основи екології: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька, С.В. Вітріщак, Л.І. Власик, С.І. Гаркавий, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк та ін. / за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 424 с.

3. Hygiene and Preventive medicine (manual for the students of dentistry faculties). Nadvorniy M.M., Vorokhta Y., Nadvorna O.M., Lototska O.V. and other authors. – Odessa Press-courier, 2011. – 288 p.

4. Kozak D.V., Sopel O.N., Lototska O.V. General Hygiene and Ecology. – Ternopil: TSMU, 2008. – 248 p.

5. К.О. Пашко, М.І. Хижняк, А.М. Щербань, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, В.В. Нарожнов. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник / За ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312с.

6. Андрійчук В.А., Герц А.І., Грубінко В.В., Герц І.І., Кондракюк В.А., Стефанишин Л.М. Астророслина Brassica Rapa та її використання в біологічній освіті. – Тернопіль, 2000 р. – 100с.

7. Довідник фельдшера / Кол. авторів (в співавторстві Кондратюк В.А.); За ред. М.А. Андрейчина: В 2-х кн. – К.: Здоров’я, 1997. – Кн. 2 – 760 с.

8. Основи екологічних знань. Б.Я. Федуник, Я.О. Мариняк, С.І. Гунько, В.А. Кондратюк. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1994 р. – 176с.

9. Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів 3 курсу медичного факультету «Загальна гігієна і екологія» – Тернопіль, 2007.

10. Методичні вказівки до практичних занять для україномовних студентів 3 курсу медичного факультету «Загальна гігієна і екологія» – Тернопіль, 2006.

11. Захист Вітчизни: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дівчат / Гудима A. A., Пашко K. О. Герасимів І. M., ФУКА М.М. Тернопіль. Видавництво «Астон», 2011. – 277с.

12. Защита Отечества: Учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений / Пашко К. А., Герасымив И. М., Щирба Ю. П., Фука Н. М. Тернопіль. Видавництво «Астон», 2011. – 279с. (Російська мова навчання)

13. Захист Вітчизни: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю. П., Фука М. М. Київ, Видавництво: Сиция. 2012. – 280с.

14. Захист Вітчизни: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дівчат / Гудима A. A., Герасимів І. M., Пашко K. О., ФУКА М.М. Тернопіль. Видавництво «Астон», 2011. – 278с.

15. Військово-медична підготовка. Підручник для вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Пашко K. О., Герасимів І. M., Тернопіль. Видавництво «Укрмедкнига», 1999. – 320с.