Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Гігієна та екологія: підручник / [К.О. Пашко., М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька та ін. (В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Копач, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, Н.А. Мельник, В.О. Авдєєв)]. – 2021. – Тернопіль: ТДМУ, – 629 с.

 • Захист Вітчизни. Основи медичних знань: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту / [А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука]. 2019. Тернопіль : Астон, 240 с. : іл.

 • Захист Вітчизни: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту / [А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука, Ю. П. Щирба]. 2019.Тернопіль : Астон, 256 с. : іл.

 • Захист Вітчизни: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Профільний рівень. / [М. М. Фука, І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, Ю. П. Щирба, А. А. Гудима].2019. Тернопіль : Астон, 328 с. : іл.

 • Гігієна у фізичній реабілітації: підручник / [К.О. Пашко, Д.В. Попович, О.В. Лотоцька, О.В. Сопель, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька]. – 2019. – Тернопіль: ТДМУ, – 360 с.

 • Захист Вітчизни. Основи медичних знань: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту / [А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Гарасимів, М.М. Фука]. – 2018. – Тернопіль: Астон, – 192 с.

 • Захист Вітчизни: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту / [І.М. Гарасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, Ю.П. Щирба]. – 2018. – Тернопіль: Астон. – 256 с.

 • Підручник з фармакології / [М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, В.І. Федоренко]. – Львів: ЛНМУ. – 2015. – 253 с.

 • Основи екології: підручник для студентів вищих навчальних закладів / [В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька, С.В.Вітріщак, Л.І. Власик, С.І. Гаркавий, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк та ін. / за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко]. – 2013. – Вінниця: Нова Книга. – 424 с.

 • Захист Вітчизни: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / [К.О. Пашко, І.М. Герасимів, Ю.П. Щирба , М.М. Фука]. – 2012. – Київ: Видавництво: Сиция. – 280 с.

 • Захист Вітчизни: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дівчат / [A.A. Гудима, І.M. Герасимів, K.О. Пашко, М.М. Фука]. – 2011. – Тернопіль: Астон. – 278 с.

 • Захист Вітчизни: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дівчат / [A.A. Гудима, K.О. Пашко І.M. Герасимів, М.М. Фука]. – 2011. – Тернопіль: Астон. – 277 с.

 • Защита Отечества: Учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений / [К.А. Пашко, И.М. Герасымив, Ю.П. Щирба, Н.М. Фука]. – 2011. – Тернопіль. Видавництво: Астон. – 279 с. (Російська мова навчання).

 • Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях / [К.О. Пашко, М.І. Хижняк, А.М. Щербань, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, В.В. Нарожнов. Підручник / За ред. К.О. Пашка]. – 2005. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 312 с.

 • Загальна гігієна з основами екології / [В.А. Кондратюк, Б.Р. Сергета, Б.Р. Бойчук та ін. / За ред. В.А. Кондратюка]. – 2003. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 592 с.

 • Військово-медична підготовка. Підручник для вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації / [K.О. Пашко, І.M. Герасимів]. –1999. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 320 с.

 • Основи екологічних знань / [Б.Я. Федуник, Я.О. Мариняк, С.І. Гунько, В.А. Кондратюк. – 1994. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», р. – 176 с.


Посібники, видані викладачами кафедри:


 • Основи медичної статистики та проведення компютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Частина 4. Нейронні мережі / [М.М. Корда, М.О. Кашуба]. – 2022. – Тернопіль: Укрмедкнига. 144 c.

 • Основи медичної статистики та проведення компютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Частина 3. Методи класифікації обєктів / [М.М. Корда, М.О. Кашуба]. – 2022. – Тернопіль: Укрмедкнига. 160 c.

 • Основи медичної статистики та проведення компютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Частина 2. Кореляція та регресія / [М.М. Корда, М.О. Кашуба]. – 2022. – Тернопіль: Укрмедкнига. 212 c.

 • Значення раціонального харчування у профілактиці розвитку ускладнень вагітності та збереженні здоров’я майбутньої дитини (огляд літератури) / [О. В. Лотоцька, С. В. Кучер] // Нутритивний статус пацієнтів в загальнолікарській практиці. Ч. 1: Загальні питання: Навч. метод. пос. / за редакцією проф. Л.С. Бабінець. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. – 2021. – С. 443-457.

 • Харчування як основна детермінанта здоровя. Рекомендації щодо здорового харчування дорослих. / [Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець] // Нутритивний статус пацієнтів в загальнолікарській практиці. Ч. 1: Загальні питання: Навч. метод. пос. / за редакцією проф. Л.С. Бабінець. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. 2021. С. 232-241.

 • Протокольні та ад’ювантні методики лікування та реабілітації хронічного панкреатиту у загальнолікарській практиці: Посібник / за редакцією проф. Л.С. Бабінець. Тернопіль: Осадца Ю.В. 2021. 331 с.

 • Основи медичної статистики та проведення компютерного статистичного аналізу даних статистичними програмами. Частина 1. Порівняння середніх, дисперсійний аналіз / [М.М. Корда, М.О. Кашуба]. – 2021. – Тернопіль: Укрмедкнига. 119 c.

 • Азбука здоровя / [М.О. Кашуба]. – 2019. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 248 c.

 • Hygiene and Preventive medicine (manual for the students of dentistry faculties) / [M.M. Nadvorniy, Y. Vorokhta, O.M. Nadvorna, O.V. Lototska and other authors]. – 2011. – Odessa Press-courier. – 288 p.

 • General Hygiene and Ecology / [D.V. Kozak, O.N. Sopel, O.V. Lototska]. – 2008. – Ternopil: TSMU. – 248 p.

 • Астророслина Brassica Rapa та її використання в біологічній освіті Андрійчук / [А.І. Герц, В.В. Грубінко, І.І. Герц, В.А. Кондратюк, Л.М. Стефанишин]. – 2000. – Тернопіль. – 100 с.