Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Підручник: «Захист Вітчизни. Основи медичних знань»: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту/ А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука. — Тернопіль : Астон, 2019. — 240 с. : іл.
 • Підручник: «Захист Вітчизни»: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. / А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. — Тернопіль : Астон, 2019. — 256 с. : іл.
 • Підручник: «Захист Вітчизни»: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Профільний рівень. / М. М. Фука, І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, Ю. П. Щирба, А. А. Гудима. — Тернопіль : Астон, 2019. — 328 с. : іл.
 • Підручник: «Гігієна у фізичній реабілітації»: підручник / К.О. Пашко, Д.В. Попович, О.В. Лотоцька, О.В. Сопель, В.А.Кондратюк, Г.А. Крицька. – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 360 с.
 • Підручник: «Захист Вітчизни. Основи медичних знань»: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту: А.А. Гудима, К.О. Пашко, І.М. Гарасимів, М.М. Фука. – Тернопіль: Астон, 2018. – 192 с.
 • Підручник: «Захист Вітчизни»: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. І.М. Гарасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, Ю.П. Щирба – Тернопіль: Астон, 2018. – 256 с.
 • Основи екології: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Бардов, В.І. Федоренко, Е.М. Білецька, С.В.Вітріщак, Л.І. Власик, С.І. Гаркавий, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк та ін. / за ред. В.Г. Бардова, В.І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 424 с.
 • Захист Вітчизни: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Пашко К. О., Герасимів І. М., Щирба Ю.П., Фука М. М. Київ, Видавництво: Сиция. 2012. – 280 с.
 • Захист Вітчизни: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дівчат / Гудима A. A., Герасимів І. M., Пашко K. О., ФУКА М.М. Тернопіль. Видавництво «Астон», 2011. – 278 с.
 • Захист Вітчизни: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів для дівчат / Гудима A. A., Пашко K. О. Герасимів І. M., ФУКА М.М. Тернопіль. Видавництво «Астон», 2011. – 277с.
 • Защита Отечества: Учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений / Пашко К. А., Герасымив И. М., Щирба Ю. П., Фука Н. М. Тернопіль. Видавництво «Астон», 2011. – 279с. (Російська мова навчання)/
 • К.О. Пашко, М.І. Хижняк, А.М. Щербань, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, В.В. Нарожнов. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник / За ред. К.О. Пашка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 312с.
 • Загальна гігієна з основами екології: Підручник / Кондратюк В.А., Сергета Б.Р., Бойчук Б.Р. та ін. / За ред. В.А. Кондратюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 592 с.
 • Військово-медична підготовка. Підручник для вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Пашко K. О., Герасимів І. M., Тернопіль. Видавництво «Укрмедкнига», 1999. – 320 с.
 • Основи екологічних знань. Б.Я. Федуник, Я.О. Мариняк, С.І. Гунько, В.А. Кондратюк. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1994 р. – 176с.


Посібники, видані викладачами кафедри:


 • Hygiene and Preventive medicine (manual for the students of dentistry faculties). Nadvorniy M.M., Vorokhta Y., Nadvorna O.M., Lototska O.V. and other authors. – Odessa Press-courier, 2011. – 288 p.
 • Kozak D.V., Sopel O.N., Lototska O.V. General Hygiene and Ecology. – Ternopil: TSMU, 2008. – 248 p.
 • Андрійчук В.А., Герц А.І., Грубінко В.В., Герц І.І., Кондратюк В.А., Стефанишин Л.М. Астророслина Brassica Rapa та її використання в біологічній освіті. – Тернопіль, 2000 р. – 100 с.