Професорсько-викладацький склад кафедри

КАШУБА МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Посада – завідувач кафедри

Науковий ступiнь – д-р. мед. н.

Вчене звання – професор

Е-mail – kashuba@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації   

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600

ЛОТОЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада – професор кафедри

Науковий ступiнь – д-р. мед. н.

Вчене звання – професор

Е-mail – lototska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

КРИЦЬКА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь – канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – krytska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

СОПЕЛЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь – канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – sopel@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

ПАШКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – pasko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

ФЛЕКЕЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь –канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – flekeynv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

КОПАЧ ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь – канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – kopachole@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

  ЮРЧИШИН ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – yurchyshyn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації   

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

ФЕДОРІВ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

Посада – доцент кафедри

Науковий ступiнь – канд. біол. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – fedorivo@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

СМАЧИЛО ОРИСЯ МИРОСЛАВІВНА

Посада – асистент кафедри

Науковий ступiнь – канд. мед. н.

Е-mail – smachyloom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M6oVgFUAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Посада – доцент

Науковий ступiнь – канд. мед. н.

Вчене звання – доцент

Е-mail – melnyknan@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=OEzFWXcAAAAJ&hl=uk
https://www.linkedin.com/in/svitlana-smiyan-221b51113?trk=nav_responsive_tab_profile
http://orcid.org/0000-0001-5543-9895
http://www.researcherid.com/rid/B-6386-2016

ГУНЬКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Посада – старший лаборант кафедри

Е-mailhunko@tdmu.edu.ua

БРОНЕЦЬКА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Посада – старший лаборант кафедри

Е-mail – broneckani@tdmu.edu.ua

ДАНЧИШИН МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада – аспірант кафедри

Науковий ступінь – магістр медицини 

Е-maildanchyshyn@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

БАНДРІВСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА

Посада – аспірант кафедри

Науковий ступінь – магістр медицини 

Е-mailbandrivska_yulbo@tdmu.edu.ua

Сторінка аспіранта

Наукові публікації