Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології, який розпочав свою роботу у 1958 році. Під науковим керівництвом ас. Гончарука Є.Г. гуртківці вивчали фільтруючі властивості води і води з різними домішками через різні шари ґрунту з метою вивчення очисних властивостей ґрунту різної структури.

Проф. О.В. Перов проводить заняття з студентами-гуртківцями (1968 рік).

Доц. Г.І. Кміт разом з гуртківцями вивчає умови проживання в студентському гуртожитку (1969 рік).

Щорічно у гуртку приймають участь 12-15 студентів різних факультетів. Роз’яснювальна робота про роботу гуртка на кафедрі проводиться на першому занятті, коли проводиться знайомство студентів з кафедрою, науковою роботою на кафедрі, тематикою наукових досліджень, забезпеченням науковою апаратурою, планами і напрямками досліджень студентів. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками кафедри.

Щорічно на кафедрі відбувається до 8-10 засідань, на яких розглядаються факторів довкілля, їх стан і вплив на здоров’я населення. Особлива увага звертається на питання профілактики .

Засідання СНГ на кафедрі загальної гігієни. Ст. викл. Н.В. Голка доповідає про розподіл тем наукових досліджень для студентів, (2018 рік).

Виступи студентів-гуртківців з доповідями під час засідання СНГ на кафедрі (2018 рік).

На організаційних засіданнях членів студентського наукового гуртка і співробітників кафедри розглядаються різні питання: вибір і обговорення теми дослідження, правила роботи з науковою літератури, реферування наукових фактів, проведення наукових досліджень, фіксація результатів дослідження, статистичне опрацювання математичних даних, оформлення наукової інформації тощо. Вибір теми наукових досліджень проводиться студентом і узгоджується з викладачем.

Хід виконання роботи обговорюється з викладачем. Кращі роботи рекомендуються для участі в наукових конференціях, форумах, міжнародних конференціях.

Студенти, які проявили себе як кращі в навчанні і науковій роботі часто після закінчення ВИШу продовжують працювати в навчальних закладах

Студенти 3 курсу медичного факультету - гуртківці СНГ кафедри загальної гігієни та екології проводять лабораторне дослідження води (2007 рік).

У всі роки існування кафедри плідно працював студентський науковий гурток, а у 80-і роки - науково-навчальне виробниче об’єднання “Зміна”. Найбільш активними гуртківцями були Т.Локтікова, А.Протопопов, І.Кульчицький, Б.Фіра, Г.Гуска, Б.Бойчук, Д.Козелко, І.Козелко, Г.Сушко, О.Усова, М.Береза, В.Дячок, Ю.Утченко, Ю.Солдатюк, Л.Малко, Н.Тучик, М.Загорський, Р.Дякович, Н.Файко, І.Середа. Кращі з них брала участь в республіканських та міжвузівських олімпіадах з гігієни та екології і займали призові місця. Багато хто з них пов’язали свою долю з науковою роботою, захистивши кандидатські та докторські дисертації.

Гуртківці кафедри загальної гігієни та екології щорічно приймали участь у конференціях та конгресах, а саме: Карпюк І. Порівняльний аналіз дотримання здорового способу життя студентами Тернопільських вузів. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». Тернопіль, 2014 рік.

Пронюк О. Зміни масового коефіцієнту печінки піддослідних тварин при вживані питної води з стеарату натрію та солями міді. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

Олена Пронюк доповідає на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з профілактичних дисциплін (м. Суми, 2013 рік).

Яворська К., Крицький Т. Гігієнічні аспекти готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

Прохорчук В. Комбінована дія наночастинок свинцю на фоні вживання питної води з стеаратами натрію і калію на стан крові у щурів. «19 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених», Тернопіль, 2015 рік.

Прохорчук В. Лікувальні властивості мінеральної води «Збручанська».V міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасні аспекти санаторно-курортної справи». Одеса, 2015 рік.

Прохорчук В. Участь у конференції «Довкілля і здоров’я», тези на тему: «Бальнеологічна оцінка микулинецької мінеральної води типу «Мацеста», м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 року.

Прохорчук В. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», тези на тему: «Мінеральні властивості мінеральної води «Моршин»», м. Тернопіль, 25-26 квітня 2016 року.

Масник О. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», стендова доповідь на тему: «Оцінка фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку міста Тернополя», м. Тернопіль, 25-26 квітня 2016 року.

Масник О. Участь у конференції «Довкілля і здоров’я», тези на тему: «Вплив кобальту на організм людини», м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 року.

Карпюк І. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», доповідь на тему: «Порівняльний аналіз якості питної води за оцінкою споживачів», м. Тернопіль 25-26 квітня 2016 року.

Щороку на весняних засіданнях гуртка ведеться підготовка матеріалів для участі у роботі Всеукраїнських і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених.

В 2017-2018 н.р. 3 студентів медичного факультету прийняли участь в XXII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених:

1. Котяш Руслан, усна доповідь на тему: "Вміст аскорбінової кислоти в продуктах при різних видах термічної обробки".

2. Войтович Святослав, Мельник Катерина, усна доповідь на тему: "Якість повітря навчальних приміщень медичного університету".

3. Мельник Катерина, Попадич Олена, усна доповідь на тему: "Вживання води студентами-медиками".

доц. О.В. Лотоцька з студентами-гуртківцями Олена Попадич та Катерина Мельник (2018 рік).

Проведення наукових досліджень хімічного складу мінеральних вод студенткою 3 курсу медичного факультету Оленою Попадич (2018 рік).

На кафедрі у 2018-2019 н.р. активно працювали у студентському науковому гуртку 12 студентів різних курсів. Результати наукових досліджень студентів опубліковані в збірнику Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених і доповідались на Конгресі, де нагороджені 1 дипломом за 1 місце і 1 дипломом за 3 місце.

Студенти Кравців Ольга (I місце), Смоковська Оксана і Вакаляр Валентина (III місце) на Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2019 рік).

Переможці ХХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених на секції профілактична медицина гуртківці кафедри загальної гігієни та екології: І місце – Бандрівська Ю., Правак Ю., ІІ місце – Кравців О. (2021 рік).

22 квітня 2022 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У секції "Теоретична медицина" перемогу здобула Правак Юлія. Керівником студентки під час написання студентської наукової роботи була доцент кафедри загальної гігієни та екології О.М. Юрчишин.

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у секції "Теоретична медицина" гуртківка кафедри загальної гігієни та екології Правак Юлія (2022 рік).