Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології, який розпочав свою роботу у 1958 році. Під науковим керівництвом ас. Гончарука Є.Г. гуртківці вивчали фільтруючі властивості води і води з різними домішками через різні шари ґрунту з метою вивчення очисних властивостей ґрунту різної структури.

Проф. О.В. Перов проводить заняття з студентами-гуртківцями (1968 рік).

Доц. Г.І. Кміт разом з гуртківцями вивчає умови проживання в студентському гуртожитку (1969 рік).

Щорічно у гуртку приймають участь 12-15 студентів різних факультетів. Роз’яснювальна робота про роботу гуртка на кафедрі проводиться на першому занятті, коли проводиться знайомство студентів з кафедрою, науковою роботою на кафедрі, тематикою наукових досліджень, забезпеченням науковою апаратурою, планами і напрямками досліджень студентів. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками кафедри.

Щорічно на кафедрі відбувається до 8-10 засідань, на яких розглядаються факторів довкілля, їх стан і вплив на здоров’я населення. Особлива увага звертається на питання профілактики .

Засідання СНГ на кафедрі загальної гігієни. Ст. викл. Н.В. Голка доповідає про розподіл тем наукових досліджень для студентів, (2018 рік).

Виступи студентів-гуртківців з доповідями під час засідання СНГ на кафедрі (2018 рік).

На організаційних засіданнях членів студентського наукового гуртка і співробітників кафедри розглядаються різні питання: вибір і обговорення теми дослідження, правила роботи з науковою літератури, реферування наукових фактів, проведення наукових досліджень, фіксація результатів дослідження, статистичне опрацювання математичних даних, оформлення наукової інформації тощо. Вибір теми наукових досліджень проводиться студентом і узгоджується з викладачем.

Хід виконання роботи обговорюється з викладачем. Кращі роботи рекомендуються для участі в наукових конференціях, форумах, міжнародних конференціях.

Студенти, які проявили себе як кращі в навчанні і науковій роботі часто після закінчення ВИШу продовжують працювати в навчальних закладах

Студенти 3 курсу медичного факультету - гуртківці СНГ кафедри загальної гігієни та екології проводять лабораторне дослідження води (2007 рік).

У всі роки існування кафедри плідно працював студентський науковий гурток, а у 80-і роки - науково-навчальне виробниче об’єднання “Зміна”. Найбільш активними гуртківцями були Т.Локтікова, А.Протопопов, І.Кульчицький, Б.Фіра, Г.Гуска, Б.Бойчук, Д.Козелко, І.Козелко, Г.Сушко, О.Усова, М.Береза, В.Дячок, Ю.Утченко, Ю.Солдатюк, Л.Малко, Н.Тучик, М.Загорський, Р.Дякович, Н.Файко, І.Середа. Кращі з них брала участь в республіканських та міжвузівських олімпіадах з гігієни та екології і займали призові місця. Багато хто з них пов’язали свою долю з науковою роботою, захистивши кандидатські та докторські дисертації.

Гуртківці кафедри загальної гігієни та екології щорічно приймали участь у конференціях та конгресах, а саме: Карпюк І. Порівняльний аналіз дотримання здорового способу життя студентами Тернопільських вузів. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». Тернопіль, 2014 рік.

Пронюк О. Зміни масового коефіцієнту печінки піддослідних тварин при вживані питної води з стеарату натрію та солями міді. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

Олена Пронюк доповідає на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з профілактичних дисциплін (м. Суми, 2013 рік).

Яворська К., Крицький Т. Гігієнічні аспекти готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

Прохорчук В. Комбінована дія наночастинок свинцю на фоні вживання питної води з стеаратами натрію і калію на стан крові у щурів. «19 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених», Тернопіль, 2015 рік.

Прохорчук В. Лікувальні властивості мінеральної води «Збручанська».V міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасні аспекти санаторно-курортної справи». Одеса, 2015 рік.

Прохорчук В. Участь у конференції «Довкілля і здоров’я», тези на тему: «Бальнеологічна оцінка микулинецької мінеральної води типу «Мацеста», м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 року.

Прохорчук В. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», тези на тему: «Мінеральні властивості мінеральної води «Моршин»», м. Тернопіль, 25-26 квітня 2016 року.

Масник О. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», стендова доповідь на тему: «Оцінка фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку міста Тернополя», м. Тернопіль, 25-26 квітня 2016 року.

Масник О. Участь у конференції «Довкілля і здоров’я», тези на тему: «Вплив кобальту на організм людини», м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 року.

Карпюк І. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», доповідь на тему: «Порівняльний аналіз якості питної води за оцінкою споживачів», м. Тернопіль 25-26 квітня 2016 року.

Щороку на весняних засіданнях гуртка ведеться підготовка матеріалів для участі у роботі Всеукраїнських і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених.

В 2017-2018 н.р. 3 студентів медичного факультету прийняли участь в XXII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених:

1. Котяш Руслан, усна доповідь на тему: "Вміст аскорбінової кислоти в продуктах при різних видах термічної обробки".

2. Войтович Святослав, Мельник Катерина, усна доповідь на тему: "Якість повітря навчальних приміщень медичного університету".

3. Мельник Катерина, Попадич Олена, усна доповідь на тему: "Вживання води студентами-медиками".

доц. О.В. Лотоцька з студентами-гуртківцями Олена Попадич та Катерина Мельник (2018 рік).

Проведення наукових досліджень хімічного складу мінеральних вод студенткою 3 курсу медичного факультету Оленою Попадич (2018 рік).

На кафедрі у 2018-2019 н.р. активно працювали у студентському науковому гуртку 12 студентів різних курсів. Результати наукових досліджень студентів опубліковані в збірнику Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених і доповідались на Конгресі, де нагороджені 1 дипломом за 1 місце і 1 дипломом за 3 місце.

Студенти Кравців Ольга (I місце), Смоковська Оксана і Вакаляр Валентина (III місце) на Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2019 рік).

Переможці ХХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених на секції профілактична медицина - гуртківці кафедри загальної гігієни та екології: І місце – Бандрівська Ю., Правак Ю., ІІ місце – Кравців О. (2021 рік).