Діяльність студентського наукового гуртка

Особлива увага на кафедрі приділяється роботі студентського наукового гуртка. Роз’яснювальна, робота про роботу гуртка на кафедрі проводиться на першому занятті, коли проводиться знайомство студентів з кафедрою, науковою роботою на кафедрі, тематикою наукових досліджень, забезпеченням науковою апаратурою, планами і напрямками досліджень студентів. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками кафедри.

Щорічно на кафедрі відбувається до 8-10 засідань, на яких розглядаються факторів довкілля, їх стан і вплив на здоров’я населення. Особлива увага звертається на питання профілактики .

На організаційних засіданнях членів студентського наукового гуртка і співробітників кафедри розглядаються різні питання: вибір і обговорення теми дослідження, правила роботи з науковою літератури, реферування наукових фактів, проведення наукових досліджень, фіксація результатів дослідження, статистичне опрацювання математичних даних, оформлення наукової інформації тощо. Вибір теми наукових досліджень проводиться студентом і узгоджується з викладачем.

Хід виконання роботи обговорюється з викладачем. Кращі роботи рекомендуються для участі в наукових конференціях, форумах, міжнародних конференціях.

Студенти, які проявили себе як кращі в навчанні і науковій роботі часто після закінчення ВИШу продовжують працювати в навчальних закладах

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології розпочав свою роботу у 1958 році.

Під науковим керівництвом ас. Гончарука Є.Г. гуртківці вивчали фільтруючі властивості води і води з різними домішками через різні шари ґрунту з метою вивчення очисних властивостей ґрунту різної структури.

В подальшому у студентському науковому гуртку студенти працювали в трьох основних напрямках: охорона довкілля, токсикологія грибів, організація трудової та позашкільної діяльності учнів середніх шкіл. Студентами гуртківцями підготовлено та подано до друку 4 наукових роботи в матеріали наукових конференцій. Студентка 4 курсу медичного факультету Лотоцька О.В. подала роботу в національний молодіжний центр „Екологічні ініціативи” на конкурс-захист екологічних проектів „Майбутнє України – збалансований розвиток”.

У всі роки існування кафедри плідно працював студентський науковий гурток, а у 80-і роки - науково-навчальне виробниче об’єднання “Зміна”. Найбільш активними гуртківцями були Т.Локтікова, А.Протопопов, І.Кульчицький, Б.Фіра, Г.Гуска, Б.Бойчук, Д.Козелко, І.Козелко, Г.Сушко, О.Усова, М.Береза, В.Дячок, Ю.Утченко, Ю.Солдатюк, Л.Малко, Н.Тучик, М.Загорський, Р.Дякович, Н.Файко, І.Середа. Кращі з них брала участь в республіканських та міжвузівських олімпіадах з гігієни та екології і займали призові місця. Багато хто з них пов’язали свою долю з науковою роботою, захистивши кандидатські та докторські дисертації.

У 80-і роки на кафедрі під керівництвом завідувача кафедри доц.. В.М. Сергети було створене науково-навчальне виробниче об’єднання “Зміна”. В якому приймали активну участь студенти. Найбільш активні з них пов’язали свою долю з науковою діяльністю (Б.Р. Бойчук, Б.Д. Фіра, Д.В. Козелко, Г.А. Сушко, Р.І. Дякович ). Частина з них брала участь у республіканських та міжвузівських олімпіадах з гігієни та екології і займала призові місця і в подальшому продовжили свою діяльність на науковій ниві.

Галина Анатоліївна Сушко (Крицька) в 1990 році закінчила ТДМІ і аспірантуру при кафедрі загальної гігієни. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію “Гігієнічні аспекти позашкільної діяльності учнів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл”, з 1998 р. – проректор з національно-патріотичного виховання. З 1993 року доц. Крицька Г.А. викладач на кафедрі.

З 1995 року працює Дарія Володимирівна Козелко (Козак) народилась 4.11.1960 року в м. Тернополі. В1986 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Після закінчення інституту працювала дільничним терапевтом, лікарем швидкої медичної допомоги, згодом старшим лаборантом кафедри нормальної фізіології. Після захисту кандидатської дисертації у 1994 році на тему: “Гігієнічне обґрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті за спеціальністю “швачка” з 1995 р. працювала асистентом кафедри загальної гігієни, а з 2002 р. – доцентом кафедри загальної гігієни та екології.

Бойчук Богдан Романович народився 18.03.1963 року в с. Більче Золоте Борщівського району Тернопільської області. В 1986 р. закінчив ТДМІ, аспірантуру на кафедрі біології, де працював спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 1995 р. - завідувачем кафедри біології. В 1998 р. він захистив докторську дисертацію на тему: “Фармакологічна корекція метаболічних розладів при отруєнні блідою поганкою”. З 1998 р. по 2002 очолював кафедру загальної гігієни та екології.

Лотоцька Світлана Вікторівна за період навчання в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського поєднувала відмінне навчання з активним виконанням науково-дослідницької роботи в студентському гуртку кафедри загальної гігієни та екології. З 2005 року працює в науковому товаристві студентів університету та обласній асоціації молодих медиків Тернопілля, є автором 12 друкованих робіт, із яких 6 – самостійні, 6 – у співавторстві. Приймала участь у Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих лікарів (Польща, 2007), у VІІ Міжнародній конференції «Медичні проблеми в 2009 р.» (Польша, 2009 р.), у Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ та ХІV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих учених (Тернопіль, 2006 – 2010 рр.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Медико-соціальні проблеми дитячого віку” (Тернопіль, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Довкілля і здоров’я» (2009 р.). Була переможцем двох Всеукраїнських конкурсів студентських робіт у галузі «профілактична медицина» (2006 та 2010 рр.), Всеукраїнського конкурсу-захисту екологічних проектів ”Майбутнє України – збалансований розвиток” (2007 р.), є призером Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2010 р.» (Запоріжжя, 2010 р.) та дипломантом ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених (Тернопіль,2010 р.). Також вона має диплом лауреата обласної профспілкової премії імені С. Подолинського (2008 р.), диплом лауреата премії Академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих учбових закладів України за значні успіхи в науковій діяльності (2008 р.), грамоту Тернопільської обласної державної адміністрації за активну громадську позицію та успіхи в навчанні (2008 р.).

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ СНГ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2011-2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗАХВОРЮВАННІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Слобода М.В. – студентка 4 курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Бірук Ю.В. – студентка 2 курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Пронюк О.В. – студентка 3 курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

«XVI Міжнародний медичнй конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2012 рік»

2. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ

Слобода М.В. – студентка 4 курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського,

Бірук Ю.В. – студентка 2 курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Конференція «Довкілля і здоровя, Тернопіль 2012 рік»

3 Авдеєва Р.О. Приймала участь у МІЖНАРОДНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ФОРУМІ «ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ» 24-26 04.2012 р. і виступили з доповідю: «УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ПОКИДЬОК В М. ТЕРНОПОЛІ»

ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ «Вирішення регіональних екологічних проблем», Київ, 24.11.2011 року з доповідями:

4 Авдеєва Р.О. – студентка 2 курсу, стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського «ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ПОКИДЬОК В М. ТЕРНОПОЛІ»

Фаріон О.О. – студент 3 курсу медичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського «ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

5 Авдєєва Р.О. в співавторстві приняла участь в конференції з опублікуванням тез: «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК МОЖЛИВНИЙ ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ГРУНТУ» в збірнику: «Довкілля і здоров’я, Тернопіль 2012 рік».

6 Карпюк І. Порівняльний аналіз дотримання здорового способу життя студентами Тернопільських вузів. «XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». Тернопіль, 2014 рік.

7 Пронюк О. Зміни масового коефіцієнту печінки піддослідних тварин при вживані питної води з стеарату натрію та солями міді. «XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

8 Яворська К. Крицький Т.Гігієнічні аспекти готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі. «XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

9 Прохорчук В. Комбінована дія наночастинок свинцю на фоні вживання питної води з стеаратами натрію і калію на стан крові у щурів.«XIX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених», Тернопіль, 2015 рік.

10 Прохорчук В. Лікувальні властивості мінеральної води «Збручанська».V міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасні аспекти санаторно-курортної справ


В олімпіаді прийняло участь 55 студентів третього курсу медичного факультету. Олімпіада проходила шляхом тестового контролю знань з загальної гігієни. Кожен студент одержав білет з питаннями по загальній гігієні, гігієні харчування, водопостачання, а також приладів оцінки мікроклімату, перевірка знань перевірка знань і вмінь роботи з приладами для дослідження температурно-вологісного режиму, природної освітленості, визначення атмосферного тиску, методів дослідження харчових продуктів тощо.

Найкращі знання з загальної гігієни продемонстрували студенти Фурко Наталія Володимирівна (1 група), Бачинська Марта Орестівна (18 група), Стравський Тарас Ярославович (13 група).

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ СНГ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

В 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. Карпюк І. Порівняльний аналіз дотримання здорового способу життя студентами Тернопільських вузів. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». Тернопіль, 2014 рік.

2. Пронюк О.Зміни масового коефіцієнту печінки піддослідних тварин при вживані питної води з стеарату натрію та солями міді. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

3. Яворська К., Крицький Т.Гігієнічні аспекти готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі. «18 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2014 рік»

4. Прохорчук В. Комбінована дія наночастинок свинцю на фоні вживання питної води з стеаратами натрію і калію на стан крові у щурів.«19 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених», Тернопіль, 2015 рік.

5. Прохорчук В. Лікувальні властивості мінеральної води «Збручанська».V міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасні аспекти санаторно-курортної справи». Одеса, 2015 рік.

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ СНГ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. Прохорчук В. Участь у конференції «Довкілля і здоров’я», тези на тему: «Бальнеологічна оцінкамикулинецької мінеральної води типу «Мацеста», м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 року.

2. Прохорчук В. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», тези на тему: «Мінеральні властивості мінеральної води «Моршин»», м. Тернопіль, 25-26 квітня 2016 року.

3. Масник О. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», стендова доповідь на тему: «Оцінка фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку міста Тернополя», м. Тернопіль, 25-26 квітня 2016 року.

4. Масник О. Участь у конференції «Довкілля і здоров’я», тези на тему: «Вплив кобальту на організм людини», м. Тернопіль, 22-23 квітня 2016 року.

5. Карпюк І. Участь у конференції «XХ Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», доповідь на тему: «Порівняльний аналіз якості питної води за оцінкою споживачів», м. Тернопіль 25-26 квітня 2016 року.

Куратор гуртка: д-р. мед. наук, проф. Кондратюк В.А.

Староста гуртка: студент 6 курсу, 11 групи Прохорчук В.В.

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ГУРТКІВЦІВ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ НА 2017/2018 н.р.

1 Смоковська Оксана, 2 к. мед., 13 гр., керівник - проф. Кашуба М. О. Дослідження вмісту нітратів в харчових продуктах.

2 Ярославіцький Роман, 4к. мед., 10 гр., керівник - проф. Кондратюк В.А. Вплив тютюнопаління на здоров’я студентів.

3 Пападич Олена, Мельник Катерина, 4 к. мед., 10 гр. керівник - доц. Лотоцька О.В. Дослідження хімічного складу питної води

4 Скальська Ольга, 6 к. мед., 13 гр., Сопель Олеся, 5 к. мед., 9 гр., керівник - доц. Сопель О.М. Оцінка фізичної активності студентів м. Тернополя.

5 Смачило Христина, 3 к. мед., 8 гр., керівник - доц. Флекей Н.В. Дослідження води криниць жителів сільської місцевості на вміст нітратів.

6 Левандовський Андрій, 3 к. мед., 23 гр. керівник - ас. Копач О.Є. Вплив солей міді та цинку на перебіг важкої травми.

7 Лапін Ростислав, 3 к. мед., 23 гр., керівник - ас. Федорів О.Є. Дія ацетату свинцю в поєднанні із стеаратами на організм тварин.

8 Войтович Святослав, 4 к. мед., 10 гр., керівник - доц. Пашко К.О. Визначення концентрації СО2 та оцінка стану повітря в учбових приміщеннях університету.

9 Ковальчук Артем, 3 к. мед., 13 гр., керівник - ст. викл., Голка Н.В. Використання засобів захисту при роботі з комп’ютерною технікою

10 Кужель Андрій, 3 к. мед., 22 гр., керівник - ас. Смачило О.М. Вплив раціонального харчування при гомеопатичному лікуванні.

Куратор гуртка: д- р. мед.наук, проф. Кондратюк В.А.

Староста гуртка: студент 4 курсу,10 групи Ярославіцький Роман.

УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ СНГ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ У КОНФЕРЕНЦІЯХ В 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1 Котяш Руслан, участь у конференції «XXII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», усна доповідь на тему: "Вміст аскорбінової кислоти в продуктах при різних видах термічної обробки".

2 Войтович Святослав, Мельник Катерина, участь у конференції «XXII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», стендова доповідь на тему: "Якість повітря навчальних приміщень медичного університету".

3 Мельник Катерина, Попадич Олена, у конференції «XXII Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених», стендова доповідь на тему: "Вживання води студентами-медиками".