Бандрівська Юлія Борисівна

У 2021 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

У 2021 року вступила в аспірантуру кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

Наукова діяльність:

З 31 серпня 2021 року працює над науковою роботою: «Аналіз еколого-гігієнічного моніторингу якості природних та питних вод» (науковий керівник – д-р мед. наук, проф. Лотоцька О.В.)

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Дослідження якості води та її вплив на організм.

Є автором та співавтором 10 тез у збірниках доповідей міжнародних з’їздів і конференцій.