Наукові публікації аспіранта Бандрівської Ю.Б.

  • Бандрівська Ю. Забруднення нітратами як антропогенний екологічний фактор / Ю. Бандрівська // Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2016. – С. 357.

  • Бандрівська Ю. Результати виявлення факторів ризику розвитку остеопорозу у жителів м.Тернопіль за допомогою однохвилиного тесту / Ю. Бандрівська, Д. Кошарський, О. Шумська // Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2016. – С. 8.

  • Бандрівська Ю. Лайм-бореліоз у студентів ТДМУ (за даними анкетування студентів) / М. Лук’яненко, Ю. Бандрівська, А. Маланчук, Я. Бондарчук // Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2017. – С. 338.

  • Бандрівська Ю. Оцінка рівня артеріального тиску і вивчення поширеності факторів ризику артеріальної гіпертензії в молодих осб / Л. Горбань, Ю. Бандрівська, Я. Бондарчук, Т. Стахів, Т. Швець // Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2017. – С. 249-248.

  • Бандрівська Ю. Інформаційна культура студентів медичного університету / Ю. Бандрівська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Чернівці, ФОП Палагнюк О.Т. 2020 С.51-52.

  • Бандрівська Ю. Якість життя хворих на хронічну ниркову недостатність, що лікуються гемодіалізом / Ю. Бандрівська, Д. Онофрійчук // Матеріали XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2020. – С. 7.

  • Бандрівська Ю. Позааудиторна діяльність студентів та викладачів у закладах вищої освіти на прикладі Тернопільського Національного Медичного Університету / А. Ангеляшко, Д. Шандрук, Ю. Бандрівська // Матеріали XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2021. – С. 243.

  • Бандрівська Ю. Оцінка впливу дистанційного навчання на загальний фізичний та емоційний стан студентів медичного університету / Ю. Бандрівська, Ю. Правак // Матеріали XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2021. – С. 244.

  • Бандрівська Ю. Роль Онлайн платформ у розвитку універсальних компетенцій студентів медичних вузів і формування. сприятливого соціально психологічного клімату у ЗВО / В. Титов, Д. Шандрук, Ю. Бандрівська // Матеріали XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2021. – С. 270.

  • Bandrivska Y. Quality of life and disease understanding in chronic kidney disease patients on hemodialysis / Y. Bandrivska // 3-rd RECOOP International student video conferences - 2021 - P. 26.