На кафедрі загальної гігієни та екології навчається:

за очною (денною) формою навчання:

ДАНЧИШИН Мар'яна Володимирівна

ДАНЧИШИН МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Магістр медицини (2016)..

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 05.07.2025 рік (академічна відпустка 17.10.2019-23.12.2022).

Тема дисертаційної роботи: «Експериментальне дослідження впливу нітратів в комбінації з кальцієм та магнієм за умов надходження їх в організм з питною водою».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кондратюк В.А. (з 01.09.2018 р. по 18.09.2020 р.), доктор медичних наук, професор Лотоцька О.В. (з 24.11.2020 р).

Перелік наукових публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Лотоцька О.В. Гігієнічна оцінка сучасного стану річки Дністер / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, Н.В. Голка, О.М. Смачило, М.В. Данчишин, Л.М. Гунько // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я» (23-25 квітня 2020 року).2020. – Тернопіль: ТНМУ – С. 44.

  • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1-4 (7). – С. 67-73.

  • Кондратюк В.А. Проблеми водопостачання населення в тернопільській області / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин, І.С. Іщук // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я». м. Тернопіль (25-26 квітня 2019 року). – 2019. – С. 67.

  • Федорів О.Є. Стан вільнорадикальних процесів у печінці піддослідних тварин під впливом ацетату свинцю на фоні вживання води з стеаратами натрію та калію / О.Є. Федорів, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Флекей, Н.В. Голка, О.М. Смачило, М.В. Данчишин // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (25-26 квітня 2019 року). – 2019. – С. 107.

  • Лотоцька О.В. Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.В. Данчишин, В.О. Паничев, Ю.Г. Дементьєв, О.О. Савка // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2018. – № 4(54). – С. 43–51.

  • Федорів О. Комбінована дія наночастинок свинцю на стан крові у щурів при вживанні питної води з стеаратами» // О. Федорів, В. Прохорчук, М. Слобода // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2015. - С. 406.