На кафедрі загальної гігієни та екології в аспірантурі навчається:

за очною (вечірньою) формою навчання

БАНДРІВСЬКА Юлія Борисівна

БАНДРІВСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА

У 2021 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Магістр медицини (2021).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 31.08.2021 року по 31.08.2025 рік.

Тема дисертаційної роботи: «Аналіз еколого-гігієнічного моніторингу якості природних та питних вод».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Лотоцька О.В.

Перелік наукових публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів