На кафедрі загальної гігієни та екології в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ДАНЧИШИН Мар'яна Володимирівна,

БАНДРІВСЬКА Юлія Борисівна

ДАНЧИШИН МАР'ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Магістр медицини (2016).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 05.07.2025 рік (академічна відпустка 17.10.2019-23.12.2022).

Тема дисертаційної роботи: «Експериментальне дослідження впливу нітратів в комбінації з кальцієм та магнієм за умов надходження їх в організм з питною водою».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кондратюк В.А. (з 01.09.2018 р. по 18.09.2020 р.), доктор медичних наук, професор Лотоцька О.В. (з 24.11.2020 р).

Перелік наукових публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Danchyshyn M.V. Effect of nitrates on the bone marrow of rats / M.V. Danchyshyn, O.V. Lototska // Ukr. Biochem. J. 2022. Volume 94. Issue 5. Р. 69-76.

 • Danchyshyn M.V. The risk of drinking water with excessive nitrate content by residents of different age categories of the Ternopil region / M.V. Danchyshyn, O.V. Lototska // Journal of Education, Health and Sport. 2022. 12(10). – Р. 364-372.

 • Danchyshyn M.V. Antioxidant protection in white rats on the background of drinking water use with excessive nitrate concentration / M.V. Danchyshyn, O.V. Lototska // International Journal of Medicine and Medical Research. 2022. Volume 8. Issue 1. P. 67-73.

 • Лотоцька О.В. Зміни показників білкового обміну в організмі щурів за умов споживання питної води з вмістом нітратів та солей жорсткості / О. В. Лотоцька, М.В. Данчишин // Медична та клінічна хімія. 2021. №1-4 (№ 4). С. 64-68.

 • Лотоцька О.В. Проблеми водопостачання в Україні під час війни / О.В. Лотоцька, О.М. Юрчишин, К.О. Пашко, В.В. Лотоцький, Н.А. Мельник, М.В. Данчишин, Ю.Б. Бандрівська // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я» (21-23 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 41.

 • Лотоцька О.В. Рівень метгемоглобіну у крові піддослідних тварин при вживанні питної води з різним вмістом натратів / О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я» (21-23 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 39.

 • Бандрівська Ю. Стічні води, як можливе джерело забруднення довкілля / Ю. Бандрівська, М. Данчишин // Матеріали ХХVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. 2022. С. 167.

 • Лотоцька О.В. Зміни у кістковому мозку білих щурів на тлі вживання питної води з різними концентраціями нітратів / О.В. Лотоцька, Данчишин М.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (16 березня 2022 року). Київ: НМУ імені О.О. Богомольця. 2022. С. 118-120.

 • Данчишин М. Вплив якості питної води на розвиток захворюваності / М. Данчишин // Матеріали ХХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (12-14 квітня 2021 року). – Тернопіль: ТНМУ. 2021. С. 247.

 • Лотоцька О.В. Вміст нітратів у питній воді з централізованих те децентралізованих джерел водопостачання в Тернопільській області / О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин // Матеріали XXI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я» (22-24 квітня 2021 року). – Тернопіль: ТНМУ. 2021. С. 81-82.

 • Лотоцька О.В. Мінеральна насиченість деяких органів тварин при вживанні питної води зрізним співвідношенням кальцію та магнію / О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, Н.А. Мельник О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я» (22-24 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. С. 82-83.

 • Лотоцька О.В. Гігієнічна оцінка сучасного стану річки Дністер / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, Н.В. Голка, О.М. Смачило, М.В. Данчишин, Л.М. Гунько // Матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я» (23-25 квітня 2020 року).2020. – Тернопіль: ТНМУ – С. 44.

 • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1-4 (7). – С. 67-73.

 • Кондратюк В.А. Проблеми водопостачання населення в Тернопільській області / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин, І.С. Іщук // Матеріали XІX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я». м. Тернопіль (25-26 квітня 2019 року). – 2019. – С. 67.

 • Федорів О.Є. Стан вільнорадикальних процесів у печінці піддослідних тварин під впливом ацетату свинцю на фоні вживання води з стеаратами натрію та калію / О.Є. Федорів, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Флекей, Н.В. Голка, О.М. Смачило, М.В. Данчишин // Матеріали XІX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (25-26 квітня 2019 року). – 2019. – С. 107.

 • Лотоцька О.В. Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.В. Данчишин, В.О. Паничев, Ю.Г. Дементьєв, О.О. Савка // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2018. – № 4(54). – С. 43–51.

 • Федорів О. Комбінована дія наночастинок свинцю на стан крові у щурів при вживанні питної води з стеаратами» // О. Федорів, В. Прохорчук, М. Слобода // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2015. - С. 406.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • XXIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (2022).

 • ХХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2022).

 • XXI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (2021).

 • XX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (2020).

 • XІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (2019).

 • XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2015).

БАНДРІВСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА

У 2021 році закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Магістр медицини (2021).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 31.08.2021 року по 31.08.2025 рік.

Тема дисертаційної роботи: «Аналіз еколого-гігієнічного моніторингу якості природних та питних вод».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Лотоцька О.В.

Перелік наукових публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Лотоцька О.В. Проблеми водопостачання в Україні під час війни / О.В. Лотоцька, О.М. Юрчишин, К.О. Пашко, В.В. Лотоцький, Н.А. Мельник, М.В. Данчишин, Ю.Б. Бандрівська // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я» (21-23 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 41.

 • Лотоцька О.В. Основні джерела та шляхи надходження фосфору у поверхневі води України / О.В. Лотоцька, Ю.Б. Бандрівська, С.В. Кучер // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я» (21-23 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 36.

 • Бандрівська Ю. Стічні води, як можливе джерело забруднення довкілля / Ю. Бандрівська, М. Данчишин // Матеріали ХХVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 167.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • XXIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я». – м. Тернопіль (2022).

 • ХХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2022).

 • 3-rd RECOOP International student video conferences - (2021).

 • XXV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2021).

 • V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених. – м. Чернівці (2020).

 • XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2020).

 • XXI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2017).

 • XX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – м. Тернопіль (2016).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів