1. 0112U000542 Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах (2012-2015 рр., керівник – проф. М. М. Корда). 

2. 0116U003353 Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу (2016-2019 рр., керівник – проф. Л. С. Фіра). 

3. 0120U104148 Експериментальне дослідження метаболічних порушень в організмі за дії екзогенних токсикантів та при різних патологічних станах (2019-2022 рр., керівник – проф. Л. С. Фіра). 

4. 0123U100060 Особливості метаболічних процесів за дії екзогенних токсикантів та в умовах патології  (2023-2025 рр., керівник – проф. Л. С. Фіра).