Теми наукових досліджень для написання магістерських робіт студентами спеціальності 229 Громадське здоров’я

  1. Роль статистичних досліджень в практичній діяльності працівників «Громадського здоров’я».

  2. Особливості здорового способу життя жінок фертильного віку.

  3. Моніторинг та реагування на небезпеки впливу іонізуючого випромінювання для здоров’я населення України в мирний час і під час надзвичайних ситуацій.

  4. Вплив надмірного вмісту у воді різноманітних хімічних речовин природного походження та хімічних сполук антропогенного походження на здоров`я людини.

  5. Проблема пливу сучасних гаджетів на здоров’я дітей та підлітків.

  6. Моніторинг впливу змін клімату на громадське здоров'я.

  7. Медико-соціальна профілактика ВІЛ/СНІДУ у молодіжному середовищі України.

  8. Моніторинг сучасного стану поверхневих вод в Україні.

  9. Екологічні проблеми водойм Тернопільської області.

  10. Оцінки ризиків для здоров’я населення від забруднення навколишнього середовища.

11. Проблема твердих відходів на сучасному етапі: основні принципи та шляхи вирішення.

12. Харчування як основна детермінанта здоров’я населення.

13. Моніторинг якості питної води та її вплив на здоров'я населення.

14. Вивчення впливу хімічного складу води на стан здоров'я населення.

15. Оцінка ефективності технологій та методів підготовки та кондиціювання питної води.

16. Екологічні проблеми природних вод.

17. Харчування і здоров’я: сучасні проблеми і перспективи.

18. Вплив чинників довкілля на психофізичний розвиток дітей

19. Питання профілактики туберкульозу в системі громадського здоров’я України.

20. Актуальні питання промоції здоров’я в громадського здоров’я України.