Данчишин Мар'яна Володимирівна

У 2014 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

У 2014-2016 роках проходила інтернатуру із спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі ТМКЛ №2.

У 2014-2016 роках навчалася у магістратурі та здобула ступінь магістра медицини. Захистила магістерську роботу на тему: «Діагностичне значення С-реактивного протеїну при діастолічній дисфункції лівого шлуночка у пацієнтів на ІХС з фібриляцією передсердь». Отримала диплом з відзнакою.

У 2016-2018 роках навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» на базі ТМКЛ №2 в кардіологічному відділенні.

У 2018 році вступила в аспірантуру кафедри загальної гігієни та екології.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Дослідження якості води та її вплив на організм.

Є автором та співавтором 2 статей та 10 тез у збірниках доповідей з’їздів і конференцій.