Наукові публікації аспіранта Данчишин М.В.

 • Danchyshyn M.V. Effect of nitrates on the bone marrow of rats / M.V. Danchyshyn, O.V. Lototska // Ukr. Biochem. J. 2022. Volume 94. Issue 5. Р. 69-76.

 • Danchyshyn M.V. The risk of drinking water with excessive nitrate content by residents of different age categories of the Ternopil region / M.V. Danchyshyn, O.V. Lototska // Journal of Education, Health and Sport. 2022. 12(10). – Р. 364-372.

 • Лотоцька О.В. Проблеми водопостачання в Україні під час війни / О.В. Лотоцька, О.М. Юрчишин, К.О. Пашко, В.В. Лотоцький, Н.А. Мельник, М.В. Данчишин, Ю.Б. Бандрівська // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я» (21-23 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 41.

 • Лотоцька О.В. Рівень метгемоглобіну у крові піддослідних тварин при вживанні питної води з різним вмістом натратів / О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин // Матеріали XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Всеукраїнської екологічної ліги «Довкілля та здоров’я» (21-23 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 39.

 • Бандрівська Ю. Стічні води, як можливе джерело забруднення довкілля / Ю. Бандрівська, М. Данчишин // Матеріали ХХVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2022 року). – Тернопіль: ТНМУ. – 2022. – С. 167.

 • Лотоцька О.В. Зміни у кістковому мозку білих щурів на тлі вживання питної води з різними концентраціями нітратів / О.В. Лотоцька, Данчишин М.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (16 березня 2022 року). – Київ: НМУ імені О.О. Богомольця. – 2022. – С. 118-120.

 • Danchyshyn M.V. Antioxidant protection in white rats on the background of drinking water use with excessive nitrate concentration / M.V. Danchyshyn, O.V. Lototska // International Journal of Medicine and Medical Research. 2022. Volume 8. Issue 1. P. 67-73.

 • Лотоцька О.В. Зміни показників білкового обміну в організмі щурів за умов споживання питної води з вмістом нітратів та солей жорсткості / О. В. Лотоцька, М.В. Данчишин // Медична та клінічна хімія. 2021. №1-4 (№ 4). С. 64-68.

 • Лотоцька О.В. Вміст нітратів у питній воді з централізованих та децентралізованих джерел водопостачання в Тернопільській області / О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин // Матеріали XXI науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Довкілля та здоров’я» (22-24 квітня 2021 року). – С. 81-82.

 • Лотоцька О.В. Мінеральна насиченість деяких органів тварин при вживанні питної води з різним співвідношеням кальцію і магнію / О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, Н.А. Мельник, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Матеріали XXI науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи «Довкілля та здоров’я» (22-24 квітня 2021 року). – С. 82-83.

 • Лотоцька О.В. Гігієнічна оцінка сучасного стану річки Дністер / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, К.О. Пашко, Н.В. Голка, О.М. Смачило, М.В. Данчишин, Л.М. Гунько // Матеріали XX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля та здоров’я» (23-25 квітня 2020 року).2020. – Тернопіль: ТНМУ – С. 44.

 • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1-4 (7). – С. 67-73.

 • Кондратюк В.А. Проблеми водопостачання населення в тернопільській області / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька, М.В. Данчишин, І.С. Іщук // Матеріали XІX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» (25-26 квітня 2019 року). – Тернопіль: ТДМУ – 2019 – С. 67.

 • Федорів О.Є. Стан вільнорадикальних процесів у печінці піддослідних тварин під впливом ацетату свинцю на фоні вживання води з стеаратами натрію та калію / О.Є. Федорів, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Флекей, Н.В. Голка, О.М. Смачило, М.В. Данчишин // Матеріали XІX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я» – 25-26 квітня 2019 року. – С. 107.

 • Лотоцька О.В. Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, М.В. Данчишин, В.О. Паничев, Ю.Г. Дементьєв, О.О. Савка // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2018. – № 4(54). – С. 43–51.

 • Слобода М.В. Зміни рівня С- реактивного протеїну у хворих на фібриляцію передсердь / М.В. Слобода, М.В. Гребеник, О.Г. Садлій // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря”, 16-17 березня 2017р. – Тернопіль: Укрмедкнига – 2017. – С. 70.

 • Слобода М.В. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, рівні С-реактивного протеїну та сечової кислоти крові у хворих на Стабільну ІХС з персистуючою фібриляцією передсердь / М.В. Слобода, Н.В. Бадюк, С.М. Маслій // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря”, 16-17 березня 2017р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2017. – С. 72.

 • Ярема Н.І. Клінічна ефективність комбінованого препарату мелдонію з ɣ- бутиробетаїном та його вплив на С-реактивний протеїн у хворих із фібриляцією передсердь / Н.І. Ярема, М.В. Слобода, І.П. Савченко, Л.В. Радецька, А.І. Балабан, О.І. Коцюба, І.О. Лаба // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики комор бідної патології в практиці сімейного лікаря”, 10-11 березня 2016р. – Тернопіль: Укрмедкнига – 2016. – С. 50.

 • Лаба І.О. Циркадний ритм серця - предиктор прогнозу при стабільній ішемічній хворобі серця та хронічній серцевій недостатності / І.О. Лаба, М.В. Слобода, А.І. Балабан, О.І. Коцюба // Матеріали ІІІ міжнародного медико - фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 квітня 2016 р. BIMCO 2016. – Чернівці. – 2016. – С. 219.

 • Лаба І. Неінвазивна діагностика коронарного кальцинозу методом мультиспіральної комп'ютерної томографії / І. Лаба, М. Слобода, А. Балабан, О. Коцюба // Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2016. – С. 39.

 • Слобода М. Рівень С – реактивного протеїну та показники ліпопероксидації у хворих на ІХС з фібриляцією передсердь при застосуванні комбінованого препатату мелдонію з ɣ- бутиробетаїном / М. Слобода, О. Коцюба, А. Балабан, І. Лаба // Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 25-27 квітня 2016 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2016. – С. 51.

 • Балабан А.І. Оцінка впливу лізиноприлу та небівололу на варіабельність серцевого ритму у хворих на ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу / А.І. Балабан, О.І. Коцюба, М.В. Слобода // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2015. - С. 9.

 • Слобода М. Рівень С – реактивного протеїну у хворих на ІХС з фібриляцією передсердь / М. Слобода, О. Коцюба, А. Балабан // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2015. – С. 60.

 • Федорів О. Комбінована дія наночастинок свинцю на стан крові у щурів при вживанні питної води з стеаратами» // О. Федорів, В. Прохорчук, М. Слобода // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2015. – С. 406.

 • Слобода М. Вплив зміни часу на організм людини / М. Слобода, В. Прохорчук // Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, «Укрмедкнига». – 2015. – С. 407.