ФЕДОРІВ ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА

У 2004 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія».

Кандидат біологічних наук з 2015 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Експериментальне дослідження характеру ізольованої і комбінованої дії наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження в організм» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • гігієна води та водопостачання;

  • вплив сполук важких металів на організм.

Є автором і співавтором 107 наукових та навчально-методичних статей, 1 монографії, 1 підручника для студентів, 4 патентів на корисну модель, 1 галузевого нововведення та 1 інформаційного листа.