Наукові публікації ас. Федорів О.Є.

1. Федорів О.Є. Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на показники периферичної крові піддослідних тварин / О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.А. Мельник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 2 (34) – С. 135-136.

2. Liliya S. Babinets. Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome / Liliya S. Babinets, Nataliia A. Melnyk, Nataliia O. Shevchenko, Galina M. Sasyk, Olexandr S. Zemlyak, Olexandra Ye. Kopach, Olga Ye. Fedoriv // Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 2 cz I. – P. 337-341.

3. Fedoriv O.E. Changes in the content of molecules of middle mass in animals in conditions of serious injury on the background of poisoning by salts of copper and zinc / O.E. Kopach, G.A. Krytska, O.E. Fedoriv, N.A. Melnyk // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 1 (33) – С. 14-15.

4. Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров’я – 2016. – №3 (79). – С. 37-41.

5. Кондратюк В.А. Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька // Вода: гігієна і екологія – 2015. – №3-4 (4). – С. 53-63.

6. Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров’я – 2014. – №3 (70). – С. 34-38.

7. Кашуба М.О. Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів / М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Сучасні проблеми токсикології – 2013. – №1-2 (55). – С. 63-67.

8. Федорив О.Е. Влияние наночастиц свинца на состояние антиоксидантной защиты организма крыс на фоне употребления ими питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия / О.Е. Федорив, В.А. Кондратюк, Е.В. Лотоцкая // Лабораторная диагностика. Восточная Европа – 2013. – № 4 (08). – С. 80-88.

9. Кондратюк В.А., Федорив О.Е., Лотоцкая Е.В. Действие наночастиц свинца на фоне употребления питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия на организм экспериментальных животных / Федорив О.Е., Кондратюк В.А., Лотоцкая Е.В. // Здоровье и окружающая среда. Сборник научных трудов – 2013. – Минск – Выпуск 22. – С. 63-66.

10. Федорів О.Є. Дія ацетату свинцю на фоні питної води з вмістом стеаратів натрію та калію на процес перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин / О.Є. Федорів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2013. – № 2 – С. 202-207.

11. Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61-64.

12. Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112-116.

13. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення в аерозолях частинок високого ступеня дисперсності / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Вісник наукових досліджень – 2011. – №1. – С. 87-89.

14. Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення поглинутої дози аерозолю окремими ділянками органів дихання / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Медична інформатика та інженерія – 2011. – №2. – С. 56-59.