Наукові публікації доц. Федорів О.Є.

 • Лотоцька О.В. Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2019. – № 2 (80) – С. 40-44.
 • Fedoriv O.E. Influence of nanoparticles of lead on the organizm of suspicious animals when using water with content of sodium and sunpate stearates / O.E. Fedoriv, O.E. Kopach, N.A. Melnyk, O.V. Lototska, V.V. Lototskyy // Світ медицини та біології – 2019. – № 2 (68) – С. 203-208.
 • Мельник Н.А. Супутня ішемічна хвороба серця як фактор зниження якості життя хворих на хронічний панкреатит / Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, О.Є. Федорів, О.Є. Копач // Вісник наукових досліджень – 2019. – № 2. – С. 30-33.
 • Kopach O.Ye. Features of biliary tract function of the liver with mechanical trauma of varying severity against the background of poisoning with salts of copper and zinc / O. Ye. Kopach, O. Ye. Fedoriv, N. A. Melnyk, H. A. Krytska // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. – № 2 (38) – С. 22-28.
 • Fedoriv O.E. Influence of lead acetate in conjunction with stearates on the bone brain and peripheral blood of suspicious animals / O.E. Fedoriv, O.E. Kopach, N.A. Melnyk // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. – № 2 (38) – С. 29-36.
 • Федорів О.Є. Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на показники периферичної крові піддослідних тварин / О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.А. Мельник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 2 (34) – С. 135-136.
 • Liliya S. Babinets. Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome / Liliya S. Babinets, Nataliia A. Melnyk, Nataliia O. Shevchenko, Galina M. Sasyk, Olexandr S. Zemlyak, Olexandra Ye. Kopach, Olga Ye. Fedoriv // Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 2 cz I. – P. 337-341.
 • Fedoriv O.E. Changes in the content of molecules of middle mass in animals in conditions of serious injury on the background of poisoning by salts of copper and zinc / O.E. Kopach, G.A. Krytska, O.E. Fedoriv, N.A. Melnyk // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 1 (33) – С. 14-15.
 • Кондратюк В.А. Вплив ацетату свинцю на структуру печінки піддослідних тварин при вживанні води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька, Т.В. Дацко, Г.А. Крицька, Н.О. Твердохліб, О.В. Сопель // Вода: гігієна і екологія – 2018. – №1-4 (6). – С. 11-17.
 • Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за умов перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров’я – 2016. – №3 (79). – С. 37-41.
 • Кондратюк В.А. Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька // Вода: гігієна і екологія – 2015. – №3-4 (4). – С. 53-63.
 • Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля та здоров’я – 2014. – №3 (70). – С. 34-38.
 • Кашуба М.О. Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів / М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Сучасні проблеми токсикології – 2013. – №1-2 (55). – С. 63-67.
 • Федорив О.Е. Влияние наночастиц свинца на состояние антиоксидантной защиты организма крыс на фоне употребления ими питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия / О.Е. Федорив, В.А. Кондратюк, Е.В. Лотоцкая // Лабораторная диагностика. Восточная Европа – 2013. – № 4 (08). – С. 80-88.
 • Кондратюк В.А., Федорив О.Е., Лотоцкая Е.В. Действие наночастиц свинца на фоне употребления питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия на организм экспериментальных животных / Федорив О.Е., Кондратюк В.А., Лотоцкая Е.В. // Здоровье и окружающая среда. Сборник научных трудов – 2013. – Минск – Выпуск 22. – С. 63-66.
 • Федорів О.Є. Дія ацетату свинцю на фоні питної води з вмістом стеаратів натрію та калію на процес перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин / О.Є. Федорів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2013. – № 2 – С. 202-207.
 • Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61-64.
 • Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112-116.
 • Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення в аерозолях частинок високого ступеня дисперсності / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Вісник наукових досліджень – 2011. – №1. – С. 87-89.
 • Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення поглинутої дози аерозолю окремими ділянками органів дихання / М.О. Кашуба, О.Є. Федорів // Медична інформатика та інженерія – 2011. – №2. – С. 56-59.