ФЛЕКЕЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

В 2004 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2010 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.

Вчене звання доцента призвоєно в 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

займається дослідженням якості води, забруднення водойм шкідливими речовинами, зокрема важкими металами.

Є автором і співавтором близько 40 навчально-методичних і наукових публікацій, 1 патента на корисну модель.