Наукові публікації доц. Флекей Н.В.

 • Пилипко И.В. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая-Хархалис, Н.В. Флекей, Т.Р. Геник, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117 – 122.
 • Флекей Н.В. Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію / Н.В. Флекей Медична та клінічна хімія. - 2(63) – том 17. – 2015 р. – с. 84
 • Н.В. Флекей Вивчення токсичності натрію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого санітарно-токсикологічного досліду. Вісник наукових досліджень. – с. 106, 2(79), 2015 р.
 • Флекей Н.В. Вивчення токсичного впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду / Н.В. Флекей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – 1(22). – с. 129.
 • Гантімуров А.В. Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти / А.В. Гантімуров., О.Я. Галицька- Хархаліс., Н.В. Флекей. – Медична освіта., – (65), – 2015 р. – с. 29,1
 • Стахурська І.О. Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / І.О. Стахурська, А.М. Пришляк, В.А. Кондратюк, О.В.Лотоцька, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. - 2014. - Випуск 64. - c. 409-415.
 • Гнатюк М.С. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.Б. Ясіновський, Л.В. Татарчук, Г.А. Крицька, В.В. Лотоцький, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64. – c. 323-326.
 • Флекей П.П. Особливості морфології епіфізів довгих трубчастих кісток при клітинній дегідратації організму і адаптації до ексікозу / П.П. Флекей, О.Я. Галицька-Хархаліс, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин, О.Б. Гавліч. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2011.-С.152-153.
 • Гуда Н.В. Гігієнічна оцінка хімічного та амінокислотного складу зразків шкіри свині та доцільності її застосування в якості біологічно активної добавки / Н.В. Гуда, Н.В. Голка, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Д.В. Козак, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, О.С. Луцук. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2011.- С.126-127.
 • Лотоцький В.В. Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводний обмін в організмі білих щурів / В.В. Лотоцький, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Вісник наукових досліджень. - ТДМУ „Укрмедкнига” Тернопіль- 2008 .- Вип.1.- С.80-83.
 • Флекей Н.В. Перекисне окислення ліпідів в організмі піддослідних тварин під впливом субтоксичних доз кадмію на фоні вживання питної води з різними концентраціями натрію / Н.В. Флекей // Довкілля і здоров’я.-2008.- № 1.-С.13-15.
 • Флекей Н.В., Кондратюк В.А. Санітарно- токсична характеристика хлориду кадмію / Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк // Гігієна населених місць.-К., 2007.- Вип. 49.- С. 174-177.
 • Кондратюк В.А. Антропогенне забруднення довкілля кадмієм і вплив його на організм ссавців / В.А. Кондратюк, Р.М. Кубант, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць.-К., 2006.- Вип. 47.- С.97-104.