Наукові публікації доц. Флекей Н.В.

 • Лотоцька О.В. Ставлення студентів-медиків до здорового способу життя / О.В. Лотоцька, Л.П. Найсик, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2022. – №1. – С.11–16.

 • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1. – 4 (7). – С. 67-73.

 • Ільків О.П. Кількісна характеристика структурних змін у яєчках щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу / О.П. Ільків, Н.І. Герасимюк, Н.В. Флекей // Лікарська справа. 2018.№ 3-4 (147). С. 152–156.

 • Пилипко И.В. Морфологические изменения внутренней структуры органов мочеполовой системы крыс при моделировании портальной гипертензии / И.В. Пилипко, А.Я. Галицкая-Хархалис, Н.В. Флекей, Т.Р. Геник, Н.Я. Панчишин // Georgian medical news – 2018. – Volume 6 (279) – P. 117–122.

 • Флекей Н.В. Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію / Н.В. Флекей // Медична та клінічна хімія. – 2(63) – том 17. – 2015 р. – с. 84

 • Флекей Н.В. Вивчення токсичності натрію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого санітарно-токсикологічного досліду // Вісник наукових досліджень. – 2015 р. – 2(79). – С. 106-108.

 • Флекей Н.В. Вивчення токсичного впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду / Н.В. Флекей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – 1(22). – С. 129-131.

 • Гантімуров А.В. Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти / А.В. Гантімуров., О.Я. Галицька- Хархаліс., Н.В. Флекей. – Медична освіта. – (65). – 2015 р. – С. 29-32.

 • Стахурська І.О. Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / І.О. Стахурська, А.М. Пришляк, В.А. Кондратюк, О.В.Лотоцька, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. – 2014. – Випуск 64. – С. 409-415.

 • Гнатюк М.С. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.Б. Ясіновський, Л.В. Татарчук, Г.А. Крицька, В.В. Лотоцький, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. – 2014. – Випуск 64. – С. 323-326.

 • Флекей П.П. Особливості морфології епіфізів довгих трубчастих кісток при клітинній дегідратації організму і адаптації до ексікозу / П.П. Флекей, О.Я. Галицька-Хархаліс, Н.В. Флекей, Н.Я. Панчишин, О.Б. Гавліч // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – С.152-153.

 • Гуда Н.В. Гігієнічна оцінка хімічного та амінокислотного складу зразків шкіри свині та доцільності її застосування в якості біологічно активної добавки / Н.В. Гуда, Н.В. Голка, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Д.В. Козак, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, О.С. Луцук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2011. – С.126-127.

 • Лотоцький В.В. Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводний обмін в організмі білих щурів / В.В. Лотоцький, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Вісник наукових досліджень. – ТДМУ „Укрмедкнига” Тернопіль. – 2008. – Вип.1. – С.80-83.

 • Флекей Н.В. Перекисне окислення ліпідів в організмі піддослідних тварин під впливом субтоксичних доз кадмію на фоні вживання питної води з різними концентраціями натрію / Н.В. Флекей // Довкілля і здоров’я. – 2008.– №1.–С. 13-15.

 • Флекей Н.В., Кондратюк В.А. Санітарно- токсична характеристика хлориду кадмію / Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк // Гігієна населених місць. –К. – 2007. – Вип. 49. – С. 174-177.

 • Кондратюк В.А. Антропогенне забруднення довкілля кадмієм і вплив його на організм ссавців / В.А. Кондратюк, Р.М. Кубант, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. – К. – 2006. – Вип. 47. – С.97-104.