Наукові публікації доц. Флекей Н.В.

1. Стахурська І.О., Пришляк А.М.,Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В.,Флекей Н.В. Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.409-415.

2. Гнатюк М.С.,Кондратюк В.А.,Лотоцька О.В.,Ясіновський О.Б.,Татарчук Л.В.,Крицька Г.А.,Лотоцький В.В., Флекей Н.В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c.323-326.

3. Н.В. Флекей Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію. Медична та клінічна хімія.,с.84, 2(63) том 17, 2015 р.

4. Н.В. Флекей Вивчення токсичності натрію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого санітарно-токсикологічного досліду. Вісник наукових досліджень.,с. 106, 2(79),2015 р.

5. Н.В. Флекей Вивчення токсичного впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду. Здобутки клінічної і експериментальної медицини.,с. 129,1(22), 2015 р.

6. А.В. Гантімуров., О.Я. Галицька- Хархаліс., Н.В. Флекей Організація навчального процесу студентів-іноземців на кафедрі анатомії людини ДВНЗ»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» на сучасному етапі розвитку медичної освіти. Медична освіта.,с. 29,1(65), 2015 р.