Наукові публікації ст. викл. Голки Н.В.

 • Удосконалення проведення практичних занять на кафедрі гігієни та екології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського К. О. Пашко, М О. Кашуба, В. А. Кондратюк, Г. А. Крицька, Д. В. Козак, О.В. Лотоцька, О. М. Сопель, Н.В. Голка, О. М. Смачило, Н. В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації 12-13 травня 2011 р.м. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – С. 125.
 • Гуда Н.В., Голка Н.В., Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А., Пашко К.О., Лотоцька О.В., Сопель О.М., Козак Д.В., Смачило О.М., Флекей Н.В., Луцук О.С. Гігієнічна оцінка хімічного та амінокислотного складу зразків шкіри свині та доцільності її застосування в якості біологічно активної добавки / Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції /– Тернопіль. - “УКРМЕДКНИГА” – 2011 -C. 126-127.
 • Проблеми виявлення і ліквідації отрутохімікатів в Тернопільській області / С.С. Дністрян, В.А.Кондратюк, М.Б. Брик, М.П. Фрондзей, О.В. Лотоцька, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011.- С.24.
 • Аналіз впливу довкілля на стан інфекційної захворюваності у Тернопільській області / М.О.Кашуба, К.О. Пашко, В.А. Кондратюк, Р.Д. Когут, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.36.
 • Організація харчування дітей в школах Тернопільської області / М.О.Кашуба, С.С. Дністрян, В.А.Кондратюк, К.О. Пашко, М.П. Дручковська, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.37.
 • Санітарні проблеми організації і утримання полігонів твердих побутових покидьок / В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, М.Б. Брик, Л.Й Блажкевич, Н.В. Голка, Г.А. Крицька, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.57.
 • Стан децентралізованого водопостачання в долині ріки Дністер на Тернопільщині / В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, К.П. Никорчук, І.М. Шетелинець, Л.А. Безрука, Л.Й Блажкевич, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.58.
 • Профілактика і лікування продуктами бджільництва в практиці сімейного лікаря / О.М. Смачило, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Б. Тиш, К.М. Стареправо, О.Є Федорів // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига.- 2011. - С.122.
 • Порівняльна характеристика отруєнь блідою поганкою на території України / О.М. Сопель, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка, І.Б. Юхим // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С.123.
 • Особливості водопостачання Борщівського району Тернопільщини / В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, М.Б. Брик, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей, В.В. Лотоцький // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига.- 2011. - С.61.
 • Особливості централізованого водопостачання міського населення на Тернопільщині / В.А.Кондратюк, С.С. Дністрян, Л.А. Безрука, Л.Й Блажкевич, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей, О.М. Смачило, С.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С.60.
 • Актуальні завдання захисту організму в умовах підвищеного радіаційного фону / В.А.Кондратюк, Н.В. Голка, О.С. Луцук, О.М. Смачило // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С. 52-53.
 • Сопель О.М.,Кашуба М. О., Кондратюк В. А., Крицька Г. А., Лотоцька О. В., Пашко К. О., Голка Н. В., Смачило О. М., Флекей Н. В. аналіз випадків отруєнь грибами у Тернопільській області.
 • Безрукий Є.С., Паничев В.О., Поліщук А.О., Поцалуйко А. В., Мандрик Т.Ю., Гуска. Н.Я., Климчук Н. В., Паламар О.А., Іщук І.С., Голка. Н.В., Смачило О.М. Cтан соматичної та інфекційної захворюваності дитячого населення м. Тернопіль у 2013 році
 • М.О. Кашуба, Н.В Голка, Н.І. Рега, К.О. Пашко, Г.А.Крицька, Д.В. Козак, О.В.Лотоцька, О.М. Сопель, Т.П. Боймиструк, Л.М.Гунько. Частота ортопедичної патології у школярів м.Тернополя та гігієнічні принципи її профілактики. // Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей: Матер. наук.-практ. конф. 27-29 жовтня 2005.,Тернопіль) Тернопіль:Укрмедкнига, 2005. – с.55-56
 • Сергета І.В., Бойчук Б.Р., Фещук Н.М., Сергета В.М., Голка Н.В. Загальна гігієна.// Навчальний посібник до практичних занять для студентів 6 курсу медичного факультету.Тернопіль: Укрмедкнига 1999. С. 132.