Наукові публікації ст. викл. Голки Н.В.

 • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1-4 (7). – С. 67-73.

 • Пашко К.О. Удосконалення проведення практичних занять на кафедрі гігієни та екології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / К.О. Пашко, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, О.М. Смачило, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 12-13 травня 2011 р. – м. Тернопіль – ТДМУ – Укрмедкнига. – С. 125.

 • Гуда Н.В. Гігієнічна оцінка хімічного та амінокислотного складу зразків шкіри свині та доцільності її застосування в якості біологічно активної добавки / Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції / Н.В. Голка, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Д.В. Козак, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, О.С. Луцук – Тернопіль. - Укрмедкнига – 2011. – C. 126-127.

 • Дністрян С.С. Проблеми виявлення і ліквідації отрутохімікатів в Тернопільській області / С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, М.Б. Брик, М.П. Фрондзей, О.В. Лотоцька, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. – С.24.

 • Кашуба М.О. Аналіз впливу довкілля на стан інфекційної захворюваності у Тернопільській області / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, В.А. Кондратюк, Р.Д. Когут, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.36.

 • Кашуба М.О. Організація харчування дітей в школах Тернопільської області / М.О. Кашуба, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, М.П. Дручковська, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. – С.37.

 • Кондратюк В.А. Санітарні проблеми організації і утримання полігонів твердих побутових покидьок / В.А. Кондратюк, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, М.Б. Брик, Л.Й Блажкевич, Н.В. Голка, Г.А. Крицька, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.57.

 • Кондратюк В.А. Стан децентралізованого водопостачання в долині ріки Дністер на Тернопільщині / В.А. Кондратюк, С.С. Дністрян, О.В. Лотоцька, К.П. Никорчук, І.М. Шетелинець, Л.А. Безрука, Л.Й Блажкевич, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.58.

 • Смачило О.М. Профілактика і лікування продуктами бджільництва в практиці сімейного лікаря / О.М. Смачило, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Б. Тиш, К.М. Стареправо, О.Є Федорів // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. – С.122.

 • Сопель О.М. Порівняльна характеристика отруєнь блідою поганкою на території України / О.М. Сопель, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка, І.Б. Юхим // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С.123.

 • Кондратюк В.А. Особливості водопостачання Борщівського району Тернопільщини / В.А. Кондратюк, С.С. Дністрян, М.Б. Брик, Л.А. Безрука, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей, В.В. Лотоцький // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига.- 2011. - С.61.

 • Кондратюк В.А. Особливості централізованого водопостачання міського населення на Тернопільщині / В.А. Кондратюк, С.С. Дністрян, Л.А. Безрука, Л.Й Блажкевич, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей, О.М. Смачило, С.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. – С.60.

 • Кондратюк В.А. Актуальні завдання захисту організму в умовах підвищеного радіаційного фону / В.А. Кондратюк, Н.В. Голка, О.С. Луцук, О.М. Смачило // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С. 52-53.

 • Кашуба М.О. Частота ортопедичної патології у школярів м.Тернополя та гігієнічні принципи її профілактики. Н.В Голка, Н.І. Рега, К.О. Пашко, Г.А.Крицька, Д.В. Козак, О.В.Лотоцька, О.М. Сопель, Т.П. Боймиструк, Л.М.Гунько. // Вплив екопатологічних чинників на стан здоровя дітей: Матер. наук.-практ. конф. 27-29 жовтня 2005. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 55-56.