Наукові публікації проф. Кондратюка В.А.

  • О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов, В.А. Кондратюк. Особливості організації централізованого водопостачання населення у західному регіоні України // Довкілля і здоров’я. № 1(94). - 2020. С. 48-56.

  • Лотоцька О.В. Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2019. – № 2 (80) – С. 40-44.

  • Лотоцька О.В. Якість питної води як одна з детермінант громадського здоров’я в Західному регіоні України / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Кучер С.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 1. С. 12-18.

  • Лотоцька О.В. Гігієнічні проблеми водопостачання в Тернопільській області / Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Паничев В.О. // Довкілля і здоров’я. – 2018. – № 1. – С.36-40.

  • Влияние стеарата натрия на минеральный обмен в организме белых крыс / Лотоцкая Е.В, Кондратюк В.А., Лотоцкий В.В., Кучер С.В. Проблемы биологии и медицины. 2018. № 4(104). С.167-171.

  • Водно-нітратна метгемоглобінемія в Тернопільській області / Лотоцька О. В., Кондратюк В. А., Данчишин М. В., Паничев В. О., Дементьєв Ю. Г., Савка О. О. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2018. № 4(54). С. 43–51.

  • Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія наночастинок та ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за перорального надходження до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоров’я. – 2016. – № 3 (79). – С.37-42.

  • Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, В.В. Лотоцький // Вода: гигиена и экология № 1– 4 (2), 2014. С.16– 22.

  • Гнатюк М. С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Ясіновський О.Б., Татарчук Л. В., Крицька Г.А., Лотоцький В.В., Флекей Н.В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць. – 2014.– Випуск 64.– с. 323– 326.

  • Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / Стахурська І.О., Пришляк А.М.,Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В // Гігієна населених місць.– 2014.– Випуск 64.– C.409– 415.

  • Лотоцька О. В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький // Гігієна населених місць. – 2013. – Вип. 62. – С. 81– 86.

  • Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні споживання води / Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцька О.В. // Довкілля та здоров’я № 3 (70), 2014. – С. 34– 38.

  • Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання // В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, В.О. Паничев / Вода: гігієна та екологія – 2013. – № 3– 4 (1) – С. 33– 46.

  • Лотоцька О.В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький // Гігієна населених місць – 2013. – № 62. – С. 81– 86.

  • Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112– 116.

  • Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61– 64.

  • Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання. М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Л.В. Татарчук, О.Б. Ясіновський, В.В. Лотоцький, Г.А. Крицька // Гігієна населених місць.– 2013.– Випуск 61. – С. 351– 356.

  • Кондратюк В. А., Лотоцька О.В. Вплив монометілового ефіру діетеленгліколя на обмін білку в організмі білих щурів // Вода: гігієна та екологія . – 2013. – № 1(1). – С. 70– 76.

  • Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Паничев В.О., Крицька Г.А., Марків Б.Є., Безрука Л.А., Брик М.Б., Блажкевич Л.Й., Чайчук О.Т., Сердюк Н.В., Сінгалевич О.В., Бай І.Є., Батіг М.Я. // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2012. – Вип. 60. – С. 109– 114.

  • Лотоцька О.В., Кондратюк В.А. Вплив аніонних поверхнево– активних речовин на мінеральний обмін в організмі ссавців // Актуальні проблеми транспортної медицини № 4, 2011 – С. 142– 147.

  • Кондратюк В.А. Санітарно– токсикологічна оцінка стеарату калію за результатами білкового обміну в експерименті / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2011. – Вип. 58. – С. 107– 111.

  • Лотоцька О.В., Кондратюк В.А. Вплив аніонних поверхнево– активних речовин на мінеральний обмін в організмі ссавців // Актуальні проблеми транспортної медицини № 4, 2011 – С. 142– 147.

  • Кондратюк В.А. Санітарно– токсикологічна оцінка стеарату калію за результатами білкового обміну в експерименті / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2011. – Вип. 58. – С. 107– 111.

  • Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій [Кондратюк В.А., Кашуба М.О., Лотоцька О.В. та ін.] –// Інфекційні хвороби – № 1. – 2010. – С.67– 69.

  • Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій [В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Лотоцька О.В. та ін.] – // Інфекційні хвороби. № 1. – 2010. – С.67– 69.

  • Лотоцька О.В. Bивчення комбінованої дії кадмію і натрію хлоридів в умовах підгострого санітарно– токсикологічного досліду / О.В. Лотоцька В.А. Кондратюк, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. Bипуск 55. – 2010. – С. 86– 89.

  • Дія хлориду кадмію на вікові особливості ремоделювання артерій міокарда [Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В. та ін. ] – Гігієна населених місць. Bипуск 56. – 2010. – С. 100– 104.

  • Кондратюк В.А. Комбінована дія натрію і кадмію в умовах гострого санітарно– токсикологічного експерименту / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей // Довкілля і здоров’я. – № 1. – 2010. – С. 26 – 29.

  • Кондратюк В.А. Комбінована дія натрію і кадмію в умовах гострого санітарно– токсикологічного експерименту / В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей // Гігієна населених місць. Випуск 53. – К., 2009. – С. 81– 86.

  • Флекей Н.В. Дія питної води з різними комбінаціями іонів натрію і кадмію на функцію печінки / Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць випуск. Випуск 54. – К., 2009. – С. 111– 115.

  • Флекей Н.В. Дія питної води з різними комбінаціями іонів натрію і кадмію на функцію печінки / Н.В. Флекей, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2008. – Вип. 51. – С. 111–115.

  • Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводневий обмін в організмі білих щурів [В. В. Лотоцький, В. А. Кондратюк, Лотоцька О.В. та ін.] – // Вісник наукових досліджень – 2008. – № 1. – С. 41–43.

  • Лотоцький В. В. Показники перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів під впливом питної води з різними концентраціями натрію і в комбінації з калієм / В. В. Лотоцький, В. А. Кондратюк, О. В. Лотоцька // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип. 50. – С. 65–69.

  • Антропогенне забруднення довкілля кадмієм і вплив його на організм ссавців [Кондратюк В.А., Кубант Р.М., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2006. – Вип. 47. – С. 97–104.

  • Вплив калію на білковий обмін в експерименті на лабораторних щурах [Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Гунько Л.М. та ін.] – // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 38–41.

  • Кондратюк В.А. Обледеніння доріг: як з ним боротися? / Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Лотоцький В.В. // Екологічний вісник – 2003 – № 3-4 – С. 30.

  • Всеукраїнська науково–практична конференція “Довкілля і здоров’я в Тернопільській медичній академії [Мисула І.Р., Кондратюк В.А., Вадзюк С.Н., Лотоцька О.В.] – Медична освіта – 2003. – № 2 – С. 41–44.

  • Сучасні проблеми водопостачання населення в Тернопільській області [Кондратюк В.А., Дністрян С.С., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Гігієна населених місць. Випуск 42. – К., 2003. – С. 85–88.

  • Проблеми прискореного обґрунтування гранично допустимих концентрацій хімічних забруднювачів води [Кондратюк В.А., Гнатюк М.С., Лотоцька О.В. та ін. ]. – // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003.– № 2(2). – С. 39–41.