Наукові публікації проф. Кондратюка В.А.

1. Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Паничев В.О., Крицька Г.А., Марків Б.Є., Безрука Л.А., Брик М.Б., Блажкевич Л.Й., Чайчук О.Т., Сердюк Н.В., Сінгалевич О.В., Бай І.Є., Батіг М.Я. // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. - 2012. – Вип. 60. – С. 109-114.

2. Кондратюк В. А., Лотоцька О.В. Вплив монометілового ефіру діетеленгліколя на обмін білку в організмі білих щурів // Вода: гігієна та екологія . – 2013. - № 1(1). – С. 70-76.

3. Федорив О.Е., Кондратюк В.А., Лотоцкая Е.В. Влияние наночастиц свинца на состояние антиоксидантной защиты организма крыс на фоне употребления ими питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия // «Лабораторная диагностика. Восточная Европа». – № 4 (08). – 2013. – С. 80-88.

4. М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Л.В. Татарчук, О.Б. Ясіновський, В.В. Лотоцький, Г.А. Крицька // Гігієна населених місць.-2013.-Випуск 61.- c.351-356.

5. Кондратюк В.А., Федорив О.Е., Лотоцкая Е.В. Действие наночастиц свинца на фоне употребления питьевой воды с содержанием стеаратов натрия и калия на организм экспериментальных животных // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / Респ. науч.-практ. центр гигиены; гл. ред. Г.Е. Косяченко. – Минск, 2013. – Вып. 22. – С. 63-66.

6. Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61-64.

7. Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112-116.

8. Лотоцька О.В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький // Гігієна населених місць – 2013. – № 62. – С. 81-86.

9. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання // ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ГА Крицька, В.О. Паничев / Вода: гігієна та екологія – 2013. – № 3-4 (1) – С. 33-46.

10. Особливості ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію // М.С. Гнатюк, Т.І. Гаргула, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька / Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 3 (66). – С.13-16.

11. Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні споживання води / Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцька О.В. // Довкілля та здоров’я № 3 (70), 2014. – С. 34-38.

12. Лотоцька О. В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О. В. Лотоцька, В. А. Кондратюк, В. В. Лотоцький // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 62. - С. 81-86.

13. Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / Стахурська І.О., Пришляк А.М., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- C.409-415.

14. Гнатюк М. С., Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Ясіновський О. Б., Татарчук Л. В., Крицька Г.А., Лотоцький В. В., Флекей Н. В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- c. 323-326.

15. Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер / О. В. Лотоцька, В. А. Кондратюк, Г. А. Крицька, В. В. Лотоцький // Вода: гигиена и экология № 1-4(2), 2014. С.16-22.

16. Кондратюк В.А. Ізольована і комбінована дія ацетату свинцю зі стеаратами натрію і калію за пероральним надходженням до організму / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Довкілля і здоровя, 2016, № 3. С. 37-41.