Копач Олександра Євгенівна

У 1990 р. закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа". Працює на кафедрі загальної гігієни та екології з вересня 2015 р.

Кандидат медичних наук з 2015 р.

Кандидатська дисертація на тему: "Патогенетичне ушкодження печінки при механічній травмі різної тяжкості за умов надлишку надходження в організм йонів, міді і цинку "за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

займається проблемами впливу важких металів на перебіг травм різної тяжкості.

Є автором і співавтором близько 8 навчально-методичних і наукових публікацій та 32 тез