Наукові публікації ас. Копач О.Є.

1. Копач О. Є. Особливості гемодинамічних порушень печінки в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку / О. Є. Копач // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 2. – С. 110–113

2. Копач О. Є. Антиоксидантно-прооксидантний баланс при скелетній травмі різного ступеня тяжкості на тлі хронічної інтоксикації солями міді і цинку / О. Є. Копач, І. М. Гарасимів // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2013. – № 4. – С. 137–141

3. Kopach O. E. Effect of salts of copper and zinc on dynamics cytolytic process in mechanical trauma varying severity / О. Е. Kopach, А. А. Gudyma // Journal of Health Sciences. – 2013. – № 3 (10). – Р. 225–232

4. Копач Л. Є. Роль хронічної інтоксикації солями міді й цинку в патогенезі порушень жовчоутворювальної функції печінки в умовах механічної травми різної тяжкості / Л. Є. Копач, А. А. Гудима, І. М. Гарасимів // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 1 (65). – С. 32–35.

5. Копач О. Є. Вплив хронічної інтоксикації солями міді і цинку на рівень ендогенної інтоксикації в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості / О. Є. Копач // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 89–91

6. Копач О.Є. Морфологічні зміни тканин печінки при моделюванні тяжкої травми на фоні отруєння солями міді і цинку / О. Є. Копач // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 103-105

7. Копач О.Є. Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року/О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Г.А. Крицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. – 2015. - № 3. – С. 41-43.