Наукові публікації доц. Крицької Г.А.

 • Lototska O.V. Sanitary and Hygienic Characteristics of Potassium Stearate As a Source of Anthropogenic Pollution of Water Reservoirs / O.V. Lototska, H. A. Krytska, S.V. Kucher // Medicni Perspektivi. – 2022. – Vol. 27 (2) – P. 159-67.

 • Лотоцька О.В. Ставлення студентів-медиків до здорового способу життя / О.В. Лотоцька, Л.П. Найсик, Г.А. Крицька, О.М. Сопель, Н.В. Флекей // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2022. – №1. – С.11–16.

 • Lototska O. The Role of Preventive Medicine as an Important Component of Public Health and Basic Aspects of Formation of Healthy Lifestyle Behaviors of University Students / О. Lototska, H. Saturska, M. Kashuba, S. Kucher, O. Sopel, H. Krytska, K. Pashko // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). September - 2021. Р. 20-26.

 • Lototska O.V. Effects of sodium stearate on the level of potassium, sodium and calcium in the organism of white rats / O.V. Lototska, S.V. Kucher, H.A. Krytska, O.M. Sopel, O.Ye. Fedoriv, O.Ye. Kopach, О.M. Yurchyshyn, N.A. Melnyk, A.V. Bilucha // X International Scientific and Practical Conference «Fundamental and Applied Research in the Modern World» – Boston, USA, 12-14, May 2021.– Р. 60-69.

 • Melnyk N.A. Biosensors in the monitoring of environment / N.A. Melnyk, O.M. Yurchyshyn, O.Ye. Kopach, O.Ye. Fedoriv, O.M. Sopel, O.V. Lototska, H.A. Krytska, A.V. Bilukha, I.Y. Tsvyntarna // VIII International Scientific and Practical Conference «Science and Education: Problems, Prospects and Innovations» – Kyoto, Japan, April 28-30, 2021. – Р. 87-95.

 • Kopach O.Ye. Influence of severe trauma on morphological changes of liver tissues against the background of copper and zinc salt poisoning / O.Ye. Kopach, О.M. Yurchyshyn, N.A. Melnyk, O.Ye. Fedoriv, О.M. Sopel, O.V. Lototska, H.A. Krytska, A.V. Bilucha // VII International Scientific and Practical Conference «Science and Education: problems, prospects and innovations» – Kyoto, Japan, April 1-3, 2021. – Р. 84-92.

 • Lukács, A. Risk of eating disorders in university students: an international study in Hungary, Poland and Ukraine / Lukács, A., Wasilewska, M., Sopel, O., Tavolacci, M., Varga, B., Mandziuk, M., Lototska, O., Sasvári, P., Krytska, H., Kiss-Tóth, E., & Ladner, J. // International Journal of Adolescent Medicine and Health (published online ahead of print). – 2020. – P. 157-160.

 • Лотоцька О.В. Гігієнічні аспекти профілактики синдрому емоційного вигорання у середнього медичного персоналу різнопрофільних відділень лікарні / О.В. Лотоцька, В.В. Литвинюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, С.В. Кучер // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2020. № 3(85). С.19-23.

 • Лотоцька О.В. Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2019. – № 2 (80) – С. 40-44.

 • Kopach O.Ye. Features of biliary tract function of the liver with mechanical trauma of varying severity against the background of poisoning with salts of copper and zinc / O. Ye. Kopach, O. Ye. Fedoriv, N. A. Melnyk, H. A. Krytska // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. – № 2 (38) – С. 22-28.

 • Kopach O.E. Сhanges in the content of molecules of middle mass in animals in conditions of serious injury on the background poisoning by salts of copper and zinc / O.E. Kopach, G.A. Krytska, O.E. Fedoriv, N.A. Melnyk// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 1(33). – С. 14–15.

 • Boyarchuk O. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics / О. Boyarchuk, Н. Krytska, А. Chornomydz, V. Pelykh, I. Chornomydz, T. Kosovska, I. Horishnyi // Archives of the Balkan Medical Union. - 2018. - Vol. 53, №. 2. - P. 14-22.

 • Марчишин С.М. Дослідження коригуючого впливу рослинного екстракту з цукрознижуючими властивостями на гістоструктуру підшлункової залози щурів зі змодельованим діабетом 2-го типу / С. М. Марчишин, Н. А. Гудзь, Г. А. Крицька, О. П. Андріїшин, Н. О. Твердохліб. Світ медицини та біології. – 2018. – № 2 (64). – С. 160-165.

 • Крицький І.О. Формування професійної компетентності майбутнього лікаря на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Т. І. Крицький, І.М. Горішній, О.М. Мочульська, Г.А. Крицька // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 44-47.

 • Крицький І.О. Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Т.О. Воронцова, В.О. Синицька, Г.А. Крицька, Т.І. Крицький // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – № 1. – С. 15-17.

 • Крицька Г.А. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін / Г.А. Крицька, І.О. Крицький, Г.Я. Загричук, Т.І. Крицький // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 33-36.

 • Halina Krycka, Olena Lotocka. Вільнорадикальні процеси в організмі щурів на фоні вживання води з різним вмістом стеаратами калію та натрію в комбінації з марганцем // POLISH NURSING – 2016. – № 4 (62)12. – С. 552-557.

 • Kashuba N.A. Modelling of aggregation and sedimentation of nanoparticles and microparticles in agazeou medium / N.A. Kashuba, G.A. Krytskaya // Gigiena і sanitaria – 2015. – № 5. – P. 108-111.

 • Юрчишин О.М. Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року / О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Г.А. Крицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України – №3. – 2015 р. – С. 32-34.

 • Гнатюк М.С. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / Гнатюк М.С., Кондратюк В.А., Крицька Г.А. та ін. // Гігієна населених місць. – 2014. – Випуск 64. – С. 323-326.

 • Гнатюк М.С. Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання / М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька та ін. // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2013. – Випуск 61.– С. 351-356.

 • Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення вмісту у наночастинок свинцю в аерозолях / М.О. Кашуба, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька // Вісник наукових досліджень – 2013. – №3. – С. 111-114.

 • Кондратюк В. А. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання / Кондратюк В. А., Лотоцька О.В., Крицька Г.А., Панічев В.О. // Вода: гігієна і екологія, – 2013. – випуск 3-4. – С. 33-46.

 • Лотоцька О.В. Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації / Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Крицька Г.А. та ін. // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2012. – Вип. 60. – С. 109-114.

 • Крицький І.О. Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ / І.О. Крицький, П.В. Гощинський, Г.А. Крицька // Медична освіта. – 2012. – №4. – С.18-19.

 • Кондратюк В.А. Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька та ін. // Інфекційні хвороби. – №1. – 2010. – С.67-69.