Наукові публікації доц. Крицької Г.А.

  • Kopach O.Ye. Features of biliary tract function of the liver with mechanical trauma of varying severity against the background of poisoning with salts of copper and zinc / O. Ye. Kopach, O. Ye. Fedoriv, N. A. Melnyk, H. A. Krytska // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. – № 2 (38) – С. 22-28.
  • Зміни варіабельності серцевого ритму у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом впродовж навчального року / О.М. Юрчишин, О.Є. Копач, Г.А. Крицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України – №3. – 2015 р.
  • Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь / Гнатюк М. С., Кондратюк В. А., Крицька Г.А. та ін. // Гігієна населених місць. – 2014. – Випуск 64. – С.323-326.
  • Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання / М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька та ін. // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2013. – Випуск 61.– С. 351-356.
  • Кашуба М.О. Методологічні підходи до визначення вмісту у наночастинок свинцю в аерозолях. М.О. Кашуба, Т.І. Крицький, Г.А. Крицька // Вісник наукових досліджень – 2013. – №3. – с. 111-114.
  • Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання / Кондратюк В. А., Лотоцька О.В., Крицька Г.А., Панічев В.О. // Вода: гігієна і екологія, – 2013. – випуск 3-4. – С. 33-46.
  • Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації / Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Крицька Г.А. та ін. // Гігієна населених місць: збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. – 2012. – Вип. 60. – С. 109-114.
  • Гігієнічні аспекти профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій / В.А. Кондратюк, М.О. Кашуба, Г.А. Крицька та ін. // Інфекційні хвороби. №1. – 2010. – С.67-69.