ЛОТОЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

В 1988 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2005 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Токсиколого-гігієнічне обґрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна.

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.

Докторська дисертація на тему: „Гігієнічні проблеми охорони поверхневих і підземних вод від антропогенного забруднення та їх використання в питному водопостачання в західному регіоні України” 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (2019).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

займається дослідженням якості води, забруднення водойм шкідливими речовинами, зокрема важкими металами.

Є автором і співавтором близько 170 навчально-методичних і наукових публікацій.

Докторська дисертація на тему: «Гігієнічні проблеми охорони поверхневих і підземних вод від антропогенного забруднення та їх використання в питному водопостачання в західному регіоні України» 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (2019).