Наукові публікації доц. Лотоцької О.В.

1. Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію на білковоутворюючу функцію в організмі піддослідних тварин / О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. - 2012. – Вип. 59. – С. 87-91.

2. Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації. Лотоцька О.В., Дністрян С.С., Кондратюк В.А., Паничев В.О., Крицька Г.А., Марків Б.Є., Безрука Л.А., Брик М.Б., Блажкевич Л.Й., Чайчук О.Т., Сердюк Н.В., Сінгалевич О.В., Бай І.Є., Батіг М.Я. // Гігієна населених місць : збірник наук. праць / редкол.: А. М. Сердюк (голов. ред.) та ін. - 2012. – Вип. 60. – С. 109-114.

3. Кондратюк В. А., Лотоцька О.В. Вплив монометілового ефіру діетеленгліколя на обмін білку в організмі білих щурів // Вода: гігієна та екологія . – 2013. - № 1(1). – С. 70-76.

4. Лотоцька О.В. Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист в організмі піддослідних тварин під впливом субтоксичних доз мідді на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію / О.В. Лотоцька // Актуальні проблеми транспортної медицини. - № 3 (33). - 2013. – С. 139-145.

5. Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання. М.С. Гнатюк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Л.В. Татарчук, О.Б. Ясіновський, В.В. Лотоцький, Г.А. Крицька // Гігієна населених місць.-2013.-Випуск 61. – С. 351-356.

6. Кондратюк В.А. Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Клінічна та експериментальна патологія – 2013. – № 4 – С.61-64.

7. Кондратюк В.А. Дія наночастинок свинцю на фоні вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію на стан трансферазної активності в організмі тварин / В.А. Кондратюк, О.Є. Федорів, О.В. Лотоцька // Гігієна населених місць – 2013. – № 61. – С. 112-116.

8. Лотоцька О.В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький // Гігієна населених місць – 2013. – № 62. – С. 81-86.

9. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання // В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, В.О. Паничев / Вода: гігієна та екологія – 2013. – № 3-4 (1) – С. 33-46.

10. Бондаренко Ю.І. Іван Горбачевський – український вчений світової слави // Ю.І. Бондаренко, Я.І. Гонський, О.В. Лотоцька / Медична освіта. – 2014. - № 2. – С. 6-8.

11. Кондратюк В.А. Стан вільнорадикальних процесів в організмі піддослідних тварин під впливом наночастинок та ацетату свинцю на фоні споживання води / Кондратюк В.А., Федорів О.Є., Лотоцька О.В. // Довкілля та здоров’я № 3 (70), 2014. – С. 34-38.

12. Лотоцька О. В. Особливості перекисного окиснення ліпідів та стан антиоксидантного захисту в організмі піддослідних тварин при вживанні питної води з різним вмістом стеарату калію в комбінації з кадмієм / О. В. Лотоцька // Гігієна населених місць. - 2014. - Вип. 63. - С. 93-97.

13. Лотоцька О. В. Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, В.В. Лотоцький // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 62. - С. 81-86.

14. Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів / Стахурська І.О., Пришляк А.М.,Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Флекей Н.В // Гігієна населених місць.-2014.-Випуск 64.- C.409-415.

15. Гнатюк М. С., Кондратюк В.А., Лотоцька О.В., Ясіновський О.Б., Татарчук Л. В., Крицька Г.А., Лотоцький В.В., Флекей Н.В. Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь. // Гігієна населених місць. – 2014.-Випуск 64.- с. 323-326.

16. Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, В.В. Лотоцький // Вода: гигиена и экология № 1-4 (2), 2014. С.16-22.

17. Лотоцька О.В. Вплив стеарату натрію в комбінації з кадмієм на стан перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин / О.В. Лотоцька, В.В. Лотоцький, О.П. Бугель // Journal of Education, Health and Sport – 2015. – Vol 5. – С.117-124.

18. Halina Krycka, Olena Lotocka. Вільнорадикальні процеси в організмі щурів на фоні вживання води з різним вмістом стеаратами калію та натрію в комбінації з марганцем // POLISH NURSING – 2016. - № 4 (62)12. - С.552-557.

19. Лотоцька О.В. Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті печінки щурів при комбінованій дії міді та субтоксичних доз стеаратів калію і натрію // Медична та клінічна хімія – 2016. – Т. 18. № 3. – С.69-74.