ПАШКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

У 1968 році закінчив військово-медичний факультет Саратовського медичного інституту та у 1978 – факультет керівного складу Ленінградської Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова.

Кандидат медичних наук з 1993 року

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Ультраструктура коркових нефронів при важкій опіковій травмі і застосуванні антиоксидантів” за спеціальністю 14.00.15 – патологічна анатомія.

Вчене звання доцента присвоєно у 1996 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

радіаційна та військова гігієна.

Є співавтором близько 60 наукових праць та 7 навчальних підручників.