Наукові публікації доц. Пашка К.О.

  • Лотоцька О.В. Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2019. – № 2 (80) – С. 40-44.
  • Мисула І. Р. Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському Державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / І. Р. Мисула, А. Г. Шульгай, К. О. Пашко, І. М. Кліщ // Медична освіта. - 2012 -№ 1 - C. 102-107.
  • Бабінець Л. С. Аналіз чинників розвитку наукового потенціалу в Тернопільському Державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / Л. С. Бабінець, О. М. Сопель, К. О. Пашко // Медична освіта. - 2012 - № 1 - C. 124-127.
  • Пашко К. О. У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового iнституту фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iм. М. П. Скакуна / К. О. Пашко, O. І. Острівка, С. І. Яворська // Медична освіта. - 2012 - № 1 - C. 127-131.
  • Ковальчук Л. Я. Про подальше удосконалення семестрових комплексних тестових іспитів у ТДМУ імені І.Я.Горбачевського/ Л. Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, Пашко К.О., П. Р. Сельський // Медична освіта. – 2011. - № 2. - C. 69-71.
  • Ковальчук Л. Я. Семестрові комплексні тестові іспити – надійний критерій оцінки знань студентів / Л.Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, Пашко К.О., П. Р. Сельський // Медична освіта. – 2010. - № 1. - C. 16-38.
  • Пашко К.О. Розвиток сучасних методів оцінювання рівня знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної гігієни та екології / К.О. Пашко, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька та ін. // Мед. освіта. - 2009. - № 2. - С. 100-101.
  • Кашуба М.О. Шляхи підвищення практичної направленості викладання гігієни у ВМ(Ф)НЗ / М.О. Кашуба, К.О.Пашко, О.В. Лотоцька та ін. // Медична освіта. – 2007. - № 3. – С. 108.