Наукові публікації доц. Пашка К.О.

  • Lototska O. The Role of Preventive Medicine as an Important Component of Public Health and Basic Aspects of Formation of Healthy Lifestyle Behaviors of University Students / О. Lototska, H. Saturska, M. Kashuba, S. Kucher, O. Sopel, H. Krytska, K. Pashko // Akkon Schriftenreihe Band 5. Public Health in Ukraine. Akkon Hochschule für Humanwissenschaften / Institute for Research in International Assistance (IRIA). September - 2021. Р. 20-26.

  • Пашко К.О. Досвід проведення занять з дисципліни «Військова гігієна» в ТНМУ / К.О. Пашко, М.О. Кашуба, О.Є. Федорів, Н.А. Мельник, А.В. Білуха // Матеріали XVIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю в онлайн-режимі за допомогою системи Microsoft Teams «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення» – Тернопіль, 20-21 травня 2021 року. – С. 395-398.

  • Лотоцька О.В. Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.Є. Федорів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – 2019. – № 2 (80) – С. 40-44.

  • Мисула І.Р. Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському Державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / І. Р. Мисула, А. Г. Шульгай, К. О. Пашко, І. М. Кліщ // Медична освіта. – 2012. – № 1. – C. 102-107.

  • Бабінець Л.С. Аналіз чинників розвитку наукового потенціалу в Тернопільському Державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / Л. С. Бабінець, О. М. Сопель, К. О. Пашко // Медична освіта. – 2012. – № 1. – C. 124-127.

  • Пашко К.О. У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового iнституту фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iм. М. П. Скакуна / К. О. Пашко, O. І. Острівка, С. І. Яворська // Медична освіта. – 2012. – № 1. – C. 127-131.

  • Ковальчук Л.Я. Про подальше удосконалення семестрових комплексних тестових іспитів у ТДМУ імені І.Я.Горбачевського / Л. Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, Пашко К.О., П. Р. Сельський // Медична освіта. – 2011. – № 2. – C. 69-71.

  • Ковальчук Л. Я. Семестрові комплексні тестові іспити – надійний критерій оцінки знань студентів / Л.Я. Ковальчук, І. Р. Мисула, Пашко К.О., П. Р. Сельський // Медична освіта. – 2010. – № 1. – C. 16-38.

  • Пашко К.О. Розвиток сучасних методів оцінювання рівня знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної гігієни та екології / К.О. Пашко, М.О. Кашуба, О.В. Лотоцька та ін. // Мед. освіта. – 2009. – № 2. – С. 100-101.

  • Кашуба М.О. Шляхи підвищення практичної направленості викладання гігієни у ВМ(Ф)НЗ / М.О. Кашуба, К.О.Пашко, О.В. Лотоцька та ін. // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 108.