Наукові публікації доц. Пашка К.О.

1. І. Р. Мисула, А. Г. Шульгай, К. О. Пашко, І. М. Кліщ Перспектива підготовки лікарів у Тернопільському Державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського /Медична освіта, №1. 2012 -с. 102-107.

2. Л. С. Бабінець, О. М. Сопель, К. О. Пашко Аналіз чинників розвитку наукового потенціалу в Тернопільському Державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського /Медична освіта, №1. 2012 -с. 124-127.

3. К. О. Пашко, O. І. Острівка, С. І. Яворська У майбутнє рухаємося з упевненістю. Перспективи розвитку навчально-наукового iнституту фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iм. М. П. Скакуна / Медична освіта, №1. 2012 -с. 127-131.