Смачило Орися Мирославівна

В 1980 році закінчила Львівський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1997 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вплив гіпо- гіпермагнітного поля на функцію залоз внутрішньої секреції у терапевтичних хворих» за спеціальністю 14.01.11 – внутрішні хвороби.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вивчає вплив різних видів магнітного поля на організм людини, принципи гомеопатії;
  • в лікуванні хворих використовує гомеопатичні лікарські засоби.

Є автором і співавтором близько 61 навчально-методичних і наукових публікацій, 1 інформаційного листа і 2 рацпропозицій.