Наукові публікації ас. Смачило О.М.

  • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1-4 (7). – С. 67-73.

  • Гурський О.Й. Гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря в Тернопільській області /О.Й. Гурський, О.М. Сопель, О.М. Смачило // Довкілля і здоров’я: Всеукраїнська наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р.: матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С.12.2.

  • Сопель О.М. Аналіз випадків отруєнь грибами у Тернопільській області / Сопель О.М., Кашуба М.О., Смачило О.М. та ін. // Довкілля і здоров’я.: Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р.: матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 61-62 .

  • Смачило О.М. і співавт. Вміст нітратів у харчових продуктах / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», 25-26 квітня 2013, – С. 11.

  • Безрукий Є.С. Вміст нітратів у харчових продуктах / Безрукий Є.С., Поліщук А.О., Смачило О.М.та ін. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2013, – С. 11.

  • Кашуба М.О. Аналіз впливу довкілля на стан інфекційної захворюваності у Тернопільській області / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, О.М. Смачило та ін. // Матеріали Всеукраїнської наукової–практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. – С. 36.