Наукові публікації ас. Смачило О.М.

  • Лотоцька О.В. Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання / О.В. Лотоцька, В.А. Кондратюк., М.В. Данчишин, О.М. Сопель, Г.А. Крицька, О.Є. Федорів, Н.В. Флекей, К.О. Пашко, О.Є. Копач, Н.А. Мельник, Н.В. Голка, О.М. Смачило // Вода: гігієна та екологія – 2019. – №1-4 (7). – С. 67-73.

  • Пашко К.О. Удосконалення проведення практичних занять на кафедрі гігієни та екології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського / К.О. Пашко, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, О.М. Смачило, Н.В. Флекей // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 12-13 травня 2011 р. – м. Тернопіль – ТДМУ – Укрмедкнига. – С. 125.

  • Гуда Н.В. Гігієнічна оцінка хімічного та амінокислотного складу зразків шкіри свині та доцільності її застосування в якості біологічно активної добавки / Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції / Н.В. Голка, М.О. Кашуба, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька, К.О. Пашко, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Д.В. Козак, О.М. Смачило, Н.В. Флекей, О.С. Луцук – Тернопіль. - Укрмедкнига – 2011. – C. 126-127.

  • Кашуба М.О. Аналіз впливу довкілля на стан інфекційної захворюваності у Тернопільській області / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, В.А. Кондратюк, Р.Д. Когут, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С.36.

  • Кашуба М.О. Організація харчування дітей в школах Тернопільської області / М.О. Кашуба, С.С. Дністрян, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, М.П. Дручковська, Л.А. Безрука, О.В. Лотоцька, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.М. Смачило // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. – С.37.

  • Смачило О.М. Профілактика і лікування продуктами бджільництва в практиці сімейного лікаря / О.М. Смачило, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Сопель, Н.В. Голка, Н.В. Флекей, О.Б. Тиш, К.М. Стареправо, О.Є Федорів // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. – С.122.

  • Сопель О.М. Порівняльна характеристика отруєнь блідою поганкою на території України / О.М. Сопель, М.О.Кашуба, В.А. Кондратюк, К.О. Пашко, Г.А. Крицька, Д.В. Козак, О.В. Лотоцька, О.М. Смачило, Н.В. Голка, І.Б. Юхим // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С.123.

  • Кондратюк В.А. Особливості централізованого водопостачання міського населення на Тернопільщині / В.А. Кондратюк, С.С. Дністрян, Л.А. Безрука, Л.Й Блажкевич, Г.А. Крицька, Н.В. Голка, О.М. Сопель, Н.В. Флекей, О.М. Смачило, С.В. Лотоцька // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. – С.60.

  • Кондратюк В.А. Актуальні завдання захисту організму в умовах підвищеного радіаційного фону / В.А. Кондратюк, Н.В. Голка, О.С. Луцук, О.М. Смачило // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. – 2011. - С. 52-53.