Наукові публікації ас. Смачило О.М.

  • Гігієнічна оцінка якості атмосферного повітря в Тернопільській області /О. Й. Гурський, О. М. Сопель, О. М. Смачило // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 23 квітня 2015 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С.12.2.
  • Аналіз випадків отруєнь грибами у Тернопільській області / Сопель О.М., Кашуба М.О., Смачило О.М. та ін. // Довкілля і здоров’я.: Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25 квітня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 61-62 .
  • Смачило О.М. і співавт. Вміст нітратів у харчових продуктах / Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля та здоров’я», 25-26 квітня 2013, – С. 11.
  • Вміст нітратів у харчових продуктах / Безрукий Є.С., Поліщук А.О., Смачило О.М.та ін. // Довкілля і здоров’я. : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2013, – С. 11.
  • Аналіз впливу довкілля на стан інфекційної захворюваності у Тернопільській області / М.О. Кашуба, К.О. Пашко, О.М. Смачило та ін. // Матеріали Всеукраїнської наукової – практичної конференції «Довкілля і здоров’я» - Тернопіль. – Укрмедкнига. - 2011. - С. 36.