СОПЕЛЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

У 1991 р. закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальність „Лікувальна справа”.

Кандидат медичних наук з 2004 року.

Кандидатська дисертація на тему „Роль порушення вільно радикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отрутою блідої поганки та їх корекція” за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

вільнорадикальне окиснення, антиоксидантної системи, системи оксиду азоту, маркерів ендогенної інтоксикації при дії на організм токсинів блідої поганки, корекція виявлених змін за допомогою антиоксидантів.

Є співавтором 120 наукових статей, 1 підручника та 1 посібника англійською мовою та 2 деклараційних патентів на винахід України.