МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

У 2013 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика - сімейна медицина.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Оптимізація комплексного лікування та реабілітації хронічного панкреатиту на первинному рівні надання медичної допомоги;

  • Клініко-патогенетичні особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця.

Є автором і співавтором близько 41 наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель, 4 інформаційні листи.