МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

У 2013 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Заплановано дисертацію у 2015 році.

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця, оптимізація лікування та реабілітації» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика - сімейна медицина.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересі

· Оптимізація комплексного лікування та реабілітації хронічного панкреатиту на первинному рівні надання медичної допомоги;

· Клініко-патогенетичні особливості коморбідного перебігу хронічного панкреатиту та ішемічної хвороби серця.

Є автором і співавтором близько 30 наукових публікацій, серед яких 2 патенти на корисну модель, 3 інформаційні листи.