Наукові публікації ас. Мельник Н.А.

1. Babinets L.S. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic biliary pancreatitis / L.S. Babinets, K.Yu. Kytsai, Yu.Ya. Kotsaba, I.M. Halabitska, N.A. Melnyk, I.V. Semenova, O.S. Zemlyak // Journal „Wiadomości Lekarskie”. – 2017. – Vol. 70, 2. – P. 213-216.

2. Бабінець Л.С. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів із коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник // Гастроентерологія. – 2017. – № 1 (63).– С.8-13.

3. Бабінець Л.С. Ефективність застосування мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник // Наук.-практ. журнал «Сімейна медицина». – 2017. – № 2 (70). – С. 115-119.

4. Бабінець Л.С. Електрофоретичне застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, І.О. Гніздюх, Л.В. Доброродня // Наук.-практ. журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль: Укрмедкнига. –№ 1 (29), 2017. – С. 15-19.

5. Бабінець Л.С. Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, Л.С. Цибульська, М.В. Скрипник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига. – № 2 (26), 2016. – С. 29-32.

6. Babincová L.S. Zvláštnosti anemického syndrоmu jako projevu trofologické nedostatečnosti při chronické pankreatitidé na pozadí ischemické choroby srdeční / L.S. Babincová, L.V. Andrijuk, N.A. Melniková // Vedecko-odborný časopis “Eniologie člověka”. – Břeclav: Sovenio s.r.o. – № 10, 2016. – S. 3-5.