Наукові публікації ас. Мельник Н.А.

  • Мельник Н.А. Супутня ішемічна хвороба серця як фактор зниження якості життя хворих на хронічний панкреатит/ Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, О.Є. Федорів, О.Є. Копач // Вісник наукових досліджень. – 2019. – № 2. – С. 30-33.
  • Fedoriv O.E. Influence of nanoparticles of lead on the organizm of suspicious animals when using water with content of sodium and sunpate stearates / O.E. Fedoriv, O.E. Kopach, N.A. Melnyk, O.V. Lototska, V.V. Lototskyy // Світ медицини та біології – 2019. – № 2 (68) – С. 203-208.
  • Мельник Н.А. Супутня ішемічна хвороба серця як фактор зниження якості життя хворих на хронічний панкреатит / Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, О.Є. Федорів, О.Є. Копач // Вісник наукових досліджень – 2019. – № 2. – С. 30-33.
  • KopachO.Ye. Features of biliary tract function of the liver with mechanical trauma of varying severity against the background of poisoning with salts of copper and zinc / O. Ye. Kopach, O. Ye. Fedoriv, N. A. Melnyk, H. A. Krytska // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. – № 2 (38) – С. 22-28.
  • Fedoriv O.E. Influence of lead acetate in conjunction with stearates on the bone brain and peripheral blood of suspicious animals / O.E. Fedoriv, O.E. Kopach, N.A. Melnyk // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2019. – № 2 (38) – С. 29-36.
  • Kopach О.Е. Changes in the content of molecules of middle mass in animals in conditions of serious injury on the background of poisoning by salts of copper and zinc / O.E. Kopach, G.A. Krytska, O.E. Fedoriv, N.A. Melnyk // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 1 (33) – С. 14-15.
  • Liliya S. Babinets. Optimization of the complex therapy of chronic pancreatitis with metabolic syndrome / Liliya S. Babinets, Nataliia A. Melnyk, Nataliia O.Shevchenko, Galina M. Sasyk, Olexandr S. Zemlyak, Olexandra Ye. Kopach, Olga Ye. Fedoriv // Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 2 cz I. – P. 337-341.
  • Федорів О.Є. Вплив ацетату свинцю та стеаратів натрію і калію на показники периферичної крові піддослідних тварин / О.Є. Федорів, О.Є. Копач, Н.А. Мельник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 2 (34) – С. 135-136.
  • Бабінець Л.С. Плейотропні властивості омега-3-поліненасичених жирних кислот у комплексному лікуванні пацієнтів з коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник // Вестник клуба панкреатологов. – № 1 (38), 2018. – С. 22-28.
  • Бабінець Л.С. Дисбаланс калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, У.М.Захарчук, Г.В.Адамів, В.Є. Шамбель // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 2 (34) – С. 36-40.
  • Бабінець Л.С. Зв’язок показників секреторної функції підшлункової залози із параметрами ліпідного обміну у хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, І.М. Галабіцька // Мат. LXIнаук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» – Тернопіль, 2018. – С. 7-8.
  • Бабінець Л.С. Оптимізація комплексної терапії у поєднанні з метаболічним синдромом / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник // Мат. конгресу з міжнар. участю «Якість первинної медичної допомоги в ракурсі реформи». – Київ: Наша родина плюс, 2018. – С. 32-41.
  • Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит:сучасні уявлення, підходи до лікування і профілактики / Л.С. Бабінець, О.С. Земляк, Н.А. Мельник // XVII конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Тернопіль, 20-22 вересня 2018.
  • BabinetsL.S.Concomitant ascariasis as a factor in reducing the quality of life of patients with chronic pancreatitis / L.S Babinets, Y.V. Dronyak, N.A. Melnyk // Journal „Wiadomości Lekarskie”. – 2018. – Vol. 71, 7. – P. 1250-1253.
  • Бабінець Л.С. Ефективність про- та пребіотичних препаратів у лікуванні хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом / Л.С. Бабінець, В.П. Марценюк, Ю.В. Дроняк, Н.А. Мельник // Досягнення та біології медицини. – 2018. – № 2 (32). – С. 15-19.
  • Kopach O.E. Changes in the content of molecules of middle massin animals in conditions of serious injury on the background of poisoning by salts of copper and zinc / O.E. Kopach, G.A. Krytska, O.E. Fedoriv, N.A. Melnyk // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2018. – № 1 (33) – С. 14-15.
  • Бабінець Л.С. Актуальні питання хронічного панкреатиту: монографія / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 156 с.
  • Бабінець Л.С. Ефективність про- та пребіотичних препаратів у лікуванні хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом / Л.С. Бабінець, В.П. Марценюк, Ю.В. Дроняк, Н.А. Мельник // Досягнення та біології медицини. – 2018. – № 2 (32). – С. 15-19.
  • Babinets L.S. Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic biliary pancreatitis / L.S. Babinets, K.Yu. Kytsai, Yu.Ya. Kotsaba, I.M.Halabitska, N.A. Melnyk, I.V. Semenova, O.S. Zemlyak // Journal „Wiadomości Lekarskie”. – 2017. – Vol. 70, 2. – P. 213-216.
  • Бабінець Л.С. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів із коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник // Гастроентерологія. – 2017. – № 1 (63).– С.8-13.
  • Бабінець Л.С. Ефективність застосування мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник // Наук.-практ. журнал «Сімейна медицина». – 2017. – № 2 (70). – С. 115-119.
  • Бабінець Л.С. Електрофоретичне застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця / Л.С. Бабінець, Н.А.Мельник, І.О. Гніздюх, Л.В. Доброродня // Наук.-практ. журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – Тернопіль: Укрмедкнига. –№ 1 (29), 2017. – С. 15-19.
  • Бабінець Л.С. Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, Л.С.Цибульська, М.В. Скрипник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига. – № 2 (26), 2016. – С. 29-32.
  • Babincová L.S. Zvláštnosti anemického syndrоmu jako projevu trofologické nedostatečnosti při chronické pankreatitidé na pozadí ischemické choroby srdeční / L.S. Babincová, L.V. Andrijuk, N.A. Melniková // Vedecko-odborný časopis “Eniologie člověka”. – Břeclav: Sovenio s.r.o. – № 10, 2016. – S. 3-5.