Наукові публікації ас. Юрчишин О.М.

  • Юрчишин О.М. Пристосування дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитнному регіоні / О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 44-46.
  • Вадзюк С.Н. Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів в йододефіцитнному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 44-46. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та психологічне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).
  • Вадзюк С.Н. Функціональний стан автономної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Ексериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. - № 3. – С. 34-40. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та інструментальне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).
  • Вадзюк С.Н. Фізичний розвиток дітей у йододефіцитному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 2. – С. 19-21. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та антропометричне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).
  • Юрчишин О.М. Деякі особливості харчування у дітей з різним рівнем забезпечення йодом / О.М. Юрчишин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 156-158.