Наукові публікації ас. Юрчишин О.М.

1. Вадзюк С.Н. Функціональний стан автономної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з йододефіцитом / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Ексериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. - № 3. – С. 34-40. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та інструментальне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).

2. Вадзюк С.Н. Фізичний розвиток дітей у йододефіцитному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 2. – С. 19-21. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та антропометричне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).

3. Юрчишин О.М. Деякі особливості харчування у дітей з різним рівнем забезпечення йодом / О.М. Юрчишин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 156-158.

4. Вадзюк С.Н. Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів в йододефіцитнному регіоні / С.Н. Вадзюк, О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 44-46. (Здобувач проаналізувала дані літератури, провела підбір та психологічне обстеження дітей, аналіз та статистичну обробку матеріалу, підготувала статтю до друку. Співавтор відкорегувала обговорення результатів та висновки).

5. Структурно-функціональна гетерогенність гепатоцитів після резекції різних об’ємів печінки / Гнатюк М.С., Татарчук Л.В. Юрчишин О.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.

6. Юрчишин О.М. Пристосування дітей молодшого шкільного віку до навчальних навантажень в йододефіцитнному регіоні / О.М. Юрчишин // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 44-46.